55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DİYABETİK KETOASİDOZ: NÖROLOJİK BULGULARIN DÜZELMESİ ZAMAN ALABİLİR (OLGU SUNUMU)
Eren Gözke 1 Kadriye İrem Carus 1 Pelin Doğan Ak 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET EAH NÖROLOJİ KLİNİĞİ İSTANBUL
 
Olgu:

Amaç: Diyabetik ketoz/ketoasidoz tablolarında akut olarak bilinç değişiklikleri ve fokal nörolojik bulgular ortaya çıkabilir. Laboratuvar bulguları tedavi ile düzelse bile klinik düzelme zaman alabilir. Burada diffüzyon MR bulguları negatif olan ve laboratuvar düzelmeye rağmen klinik düzelmesi 48 saati geçen iki olgu sunulacaktır. Olgu 1: 61 yaşında kadın hasta bilinç bozukluğu ve sol tarafında güç kaybı nedeni ile incelendi. Nörolojik muayenede bilinç somnolans halinde, non koopere ve solda kas gücü 2/5 idi. Ense sertliği yoktu. Kan şekeri 659mg/dl, pH 7.30, lökosit 18.100, Na:134mmol/L, K:5,1mmol/L, idrarda keton +++ olarak saptandı. Diffüzyon MR normaldi. EEG’de sağ parietalde delta frekansında yavaş dalga aktivitesi izlendi. Kan parametrelerinin düzeltilmesine rağmen hasta klinik olarak 4. günde defisitsiz hale geldi. Kontrol diffüzyon MR normal bulundu. Olgu 2: 60 yaşında erkek hasta bilinç bozukluğu ve saldırgan davranışlar nedeni ile incelendi. Nörolojik muayenede bilinç somnolans halinde, non-koopere ve ajite idi. Taraf bulgusu ve ense sertliği yoktu. Kan şekeri 425mg/dl, pH 7.33, lökosit 22.500, Na:133mmol/L, K:3,6mmol/L, idrarda keton +++ olarak saptandı. Diffüzyon MR ve EEG normaldi. BOS’da hücre saptanmadı, protein 59,1mg/dl, glikoz 185mg/dl idi. Kan parametrelerinin düzeltilmesine rağmen hasta klinik olarak 3. günde defisitsiz hale geldi. Sonuç: Nörolojik defisiti olan, diffüzyon MR bulguları negatif diyabetik ketoasidoz olgularında laboratuvar değerler düzelse de klinik düzelme zaman alabilir. Bu süre içinde hasta ek patolojiler yönünden de değerlendirilmelidir.