55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HERPES ZOSTER OFTALMİKUSA BAĞLI TOTAL OFTALMOPLEJİ VE PERİFERİK FASİYAL PARALİZİ; OLGU SUNUMU
SENEM ERTUĞRUL 1 FERDA SELÇUK 2 CENK ALTUNÇ 2 MUSTAFA GÜVENİR 3

1- GİRNE ÜNİVERSİTESİ SUAT GÜNSEL HASTANESİ
2- DR BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ
3- GÜVENİR GÖZ HASTANESİ
 
Olgu:

Giriş:Varisella zoster virüsü (VZV) primer enfeksiyondan sonra kraniyal sinirler, arka kök ganglionu, otonomik ve enterik ganglionlarda latent olarak ömür boyu bulunmaktadır (1). VZV kemoterapi alımı, malignite, immun yetmezlikler, fiziksel veya emosyonel stres veya ileri yaş gibi immun sistemin zayıfladığı durumlarda re-aktive olabilmektedir. Bu şekilde gelişen enfeksiyonlara ise herpes zoster hastalığı (HZH) denilmektedir. HZH ‘nın yaklaşık %10 unda trigeminal sinirin oftalmik dalının tutulduğu herpes zoster oftalmikus (HZO) gelişir. Tüm HZO vakalarının yaklaşık yarısında konjuktivit, keratit, üveit veya keratoüveit gibi oküler tutulum bulguları da gözlenir (2). HZO’u en sık 7. ve 8. olmak üzere kraniyal sinir tutulumu takip etmektedir. 9-12. kraniyal sinirlerin tutulumu ve oftalmopleji ise daha nadir gözlenmektedir. (1,3,4). Olgu: 69 yaşında kadın hasta sol gözünde olan kızarıklık, ağrı, yaşarma ve sol göz civarında döküntü şikayetleri ile gittiği göz hekimi tarafından keratoüveit tanısı aldı. Takibi esnasında, yaklaşık 14 gün sonra, hastanın sol göz kapağında düşme, çift görme ve ağızda kayma şikayetleri gelişti. Nörolojik muayenesinde sol komplet oftalmopleji ve sol periferik vasıflı fasial paralizi bulguları tespit edildi. Tartışma: Olgumuzda eşzamanlı unilateral 3., 4., 6. ve 7. kraniyal sinir tutulumu mevcuttur. Bu şekildeki çoklu kraniyal nöropati nedenleri arasında intrakraniyal yer kaplayıcı lezyonlar, serebrovasküler olaylar, vaskülitler, enfeksiyonlar, kemoterapi, travma/cerrahi ve diyabet (DM) gibi sistemik hastalıklar yer almaktadır (5) ve olgumuzda bu tanılar dışlanmıştır. Sonuç: Klinik pratikte sıklıkla karşılaşılan kraniyal nöropatilerin görece nadir sebeplerinden olsa da tedavi şansının yüksek oluşu nedeniyle HZO’un akılda tutulmasının ve anamnezde veziküler döküntülerin sorgulanmasının önemine dikkat çekmek için olgumuz sunulmaya değer görülmüştür. 1) Gilden DH et al. Varicella zoster virüs DNA in human sensory ganglia. Nature 1983; 306: 478-480 2) Kedar et al. Neurological and ophthalmological manifestations of varicella zoster virüs. J Neuro-Ophthahmol. 2018; 00: 1-12 3) Uludag et al. Multiple cranial nerve involvement caused by herpes zoster oticus infection. Turk Norol. Derg. 2009; 15: 204-208 4) Im et al. Complete ophthalmoplegia after herpes zoster. Clinical and Experimental Dermatology 2006; 32: 162-164 5) Carroll et al. Multiple cranial neuropathies. Semin Neurol. 2009; 29: 53-65