55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İZOLE OKÜLOMOTOR SİNİR FELCİ İLE PREZENTE OLAN MALİGNİTE OLGUSU
İREM İLGEZDİ 1 DEMET ŞEKER 1

1- GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: İzole 3. kraniyal sinir felci konjenital, metabolik veya vasküler nedenlere bağlı ortaya çıkabileceği gibi kitlesel lezyonlara ikincil, hatta malignitenin ilk bulgusu olarak da karşımıza çıkabilir. OLGU: 61 yaşında erkek hasta son 5 gündür ışığa hassasiyet, sol göz ve başın sol yarısında analjeziğe kısmen yanıtlı ağrı, yürürken dengesini sağlayamama gibi şikayetlerle göz hastalıkları hekimine başvurmuş. Yedi ay önce katarakt operasyonu öyküsü dışında özgeçmişinde özellik olmayan hasta 3. kraniyal sinir felci düşünülerek tarafımıza yönlendirildi. Hastanın nörolojik muayenesinde pupiller solda büyük olmak üzere anizokorik, ışık refleksi solda zayıf, sol göz primer pozisyonda orta hatta, sol göz yukarı , aşağı ve içe bakışı kısıtlı ve sol pitozu mevcuttu. Kraniyal MRG’de sol sfenoid kemik içinde metastazla uyumlu olabilecek heterojen kontrast tutulumu gösteren nodüler lezyon saptandı. Malignensiye yönelik toraks ve batın bilgisayarlı tomografide sol akciğer alt lob superior segmentte, sağ femur boyun kısmında kitlesel lezyon, sol sürrenal hiperdens lezyon izlendi. Sürrenal kitle insidentoloma olarak değerlendirilirken, akciğerdeki kitlesel lezyona biopsi planlandı, skuamoz hücreli kanser olarak raporlandı. 18 FDG PET/CT incelemede sol akciğer malign kitlesel lezyon, sol sürrenal, multipl servikal, torakal ve lomber vertebrada, multipl kostada, sağ skapulada sağ sakro-iliak eklem alanında sağ iliak kanat ve sağ femur proksimaline metastatik lezyonları mevcuttu. Hastaya akciğer skuamoz hücreli kanser, kemik ve sürrenal metastaz tanısı ile 21 günde 1 paklitaksel ve karboplatin tedavisi başlandı. SONUÇ: Pupil tutulumunun eşlik ettiği izole 3. kraniyal sinir felcinde organik lezyonların ekartasyonu için nörogörüntüleme tetkiklerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi esastır.