55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PERİFERİK FASYAL PARALİZİ İLE PREZENTE ATİPİK DURAL ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU
GÖKÇEN KARAHAN 1 GÜNAY GÜL 1 IŞIL BAYTEKİN 1 AYHAN KÖKSAL 1

1- BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

GİRİŞ: İntrakranyal dural arteriovenöz fistül meningeal arterler ile kortikal ven ya da dural sinüsler arasındaki patolojik anastomozlardır. Karakteristik lokalizasyonu transvers-sigmoid sinüs geçiş bölgesi olmakla birlikte kavernöz sinüs, superior sagittal sinüs, anterior kranyal fossa, tentoryum ve diğer bölgelerde de bulunabilir. Oldukça nadir görülüp tüm intrakranyal malformasyonların %10-%15’ini oluşturur. En sık 50-60lı yaş grubundakileri etkiler ve cinsiyet yatkınlığı saptanmamıştır. Klinik bulgular çok çeşitlidir, lokalizasyon ve hemodinamik bulgulara göre değişkenlik gösterir. OLGU:53 yaşında erkek hasta acil servise ağızda kayma ve sağ gözü sıkamama şikayeti ile başvurdu. Bilinen hipertansiyon, diyabetes mellitus ve koroner arter hastalığı mevcuttu. Nörolojik muayenesi sağda periferik fasyal paralizi ile uyumluydu. Difüzyon MRında sol orta serebral arter akut iskemik enfarkt saptanan hastanın servise yatışı yapıldı. İleri tetkik amaçlı yapılan kontrastlı beyin MRında serebellumdan ponsa uzanan AV fistül imajı izlenen hastanın DSAsı yapıldı. DSAsında sol ICA, ECA ve PİCA’dan dolum gösteren Cognard tip IV falkotentoryal AV fistül ve sol ICA proksimalinde %90’a varan stenoza yol açan plak izlendi. Kontrol DSA’da AVF embolizasyonu ve sol ICA stentleme işlemlerinin aynı seansta yapılması planlandı. SONUÇ: Olgumuzda klinik ve difüzyon MR uyumsuzluğu nedeniyle ileri tetkik gündeme gelmiştir. Saptanan arteriyovenöz fistül yüksek kanama riski nedeniyle mortal seyredebilecek bir tablo olup çok çeşitli bulgularla prezente olabilir. Klinik şüphe durumunda olgumuzda olduğu gibi ileri tetkik mortaliteyi önlemek açısından anlamlı olacaktır.