55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SMART SENDROMU:OLGU SUNUMU
ORHAN SÜMBÜL 1 DURDANE AKSOY 1 BETÜL ÇEVİK 1 SEMİHA KURT 1

1- GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Giriş: SMART sendromu; radyoterapiden yıllar sonra ortaya çıkan migren benzeri baş ağrısı ataklarına inme benzeri fokal nörolojik belirtilerin de eklendiği bir tablodur. Öncesinde baş ağrısı veya nöbet kliniği olmayan olgulara görme bozuklukları, hemipleji, afazi gibi inme semptomları; epileptik nöbetler ve baş ağrıları eşlik etmektedir. Tekrarlayan görme kayıpları ile tarafımıza başvuran SMART sendromu düşünülen bir olgu sunulması planlandı. Olgu: Beyin sapı astrositomu nedeniyle 2000 yılında radyoterapi alan 35 yaşında erkek hasta baş ağrısı ve görme kaybı ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünde 5 yıl önce önce başlayan dalma nöbetleri için antiepileptik başlandığı, baş ağrılı olduğu dönemde görme kaybı sonrası iskemik serebrovaskuler hastalık ön tanısı ile takip edildiği haftalar içinde yakınmalarının gerilediği öğrenildi. Yapılan nörolojik muayenesinde sağ göz ışık dahi seçemiyor, sol göz parmak sayabiliyor, minimal sağ gözde dışa bakış kısıtlılığı ve ataksik yürüyüşü mevcuttu. Difuzyon MR’da sol oksipitotemporal kortikal-jukstakortikal alanlarda nodüler tarzda zayıf difüzyon kısıtlaması gösteren alanlar gözlendi. İskemi için radyolojik bulguların atipik olması nedeniyle yapılan kontrastlı kraniyal MR’da sol temporooksipital yaygın kortikal alanlara dağılmış punktat-milimetrik nodüler tarzda kontrastlanmalar saptandı. Öykü, klinik bulgular ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile SMART sendromu düşünüldü. EEG’de parsiyel epileptiform aktivitesi mevcuttu. Takiplerinde görmesi kısmen düzelen hastanın antiepileptik ve antiagregan tedavisi düzenlendi Sonuç: SMART sendromu kraniyal bölgeye uygulanan radyoterapinin geç başlangıçlı komplikasyonlarındandır. Radyoterapi öyküsü olan tekrarlayan nörolojik yakınmalar ile başvuran olgularda bu sendromunun ayrıcı tanıda düşünülmesi gerekmektedir.