55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MENİERE HASTALIĞI'NDA BİLİŞSEL İŞLEVLER
HATİCE ERASLAN BOZ 1 GÜNAY KIRKIM 3 MÜGE AKKOYUN 1 ENİS ALPİN GÜNERİ 4 GÜLDEN AKDAL 2

1- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SİNİR BİLİMLER ANABİLİM DALI, TEMEL SİNİRBİLİMLER, İZMİR
2- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR
3- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI, İŞİTME-KONUŞMA-DENGE ÜNİTESİ, İZMİR
4- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI, İZMİR
 
Amaç:

Bu çalışmada, Meniere Hastalarının (MH) bilişsel işlevlerini sağlıklı kontrollerle karşılaştırmak ve MH’de işitme düzeyiyle bilişsel işlevler arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza, 17 unilateral ve 6 bilateral olmak üzere toplam 23 MH (yaş ortalaması, 51.0±10.12) ve eğitim, yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş işitme güçlüğü olmayan 26 sağlıklı kontrol (yaş ortalaması, 56.0±10.66) katılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD ve Kulak Burun Boğaz AD’de MH tanısı alan olgular ve sağlıklı kontrollerin bilişsel işlevleri ayrıntılı nöropsikolojik testlerle ve işitme düzeyleri 250, 500, 1000, 2000, 3000 ve 4000 Hertz (Hz) aralığında saf ses odyometri testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Standardize Mini Mental Durum Testi (p=0.006), Sözel Bellek Süreçleri Testi Anlık Hatırlama (p=0.009), Rey Karmaşık Figür Testi (RKFT) Anlık Hatırlama süresi (p=0.045), Sözel Leksikal Akıcılık Testi (p=0.002), Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) Öğrenmeyi Öğrenme alt puanlarında (p=0.023) MH grubunda sağlıklı kontrollere kıyasla daha düşük performans gözlenmiştir. İşitme kaybı kontrol edildiğinde bilateral MH’de, unilateral MH’ye göre Sözel Leksikal Akıcılık (p=0.028), WCST toplam yanlış tepki sayısı (p=0.046) ve WCST tamamlanan kategori sayısı (p=0.045) alt puanlarında düşüş bulunmuştur. MH grubunda 250, 500, 1000, 2000, 3000 ve 4000 Hz aralığında sağ kulakta işitme kaybıyla RKFT (r=-0.603), Stroop Test (r=0.547) ve WKET (r=-0.511) arasında ve sol kulakta ise WKET (r=-0.604) ve SBST (r=0.506) arasında orta düzeyde korelasyon bulunmuştur.

Sonuç:

Meniere Hastalığı’nda genel bilişsel durum, anlık ve gecikmeli bellek ile yürütücü işlevlerde sağlıklı kontrollere kıyasla bozulma gözlenmiştir. Ülkemiz literatüründe bu çalışma bir ilktir ve MH’de bilişsel işlevlerin kapsamlı bir biçimde incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.