55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TERİFLUNOMİD TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLENDİRİLEN PSOAS ABSESİ: BİR VAKA ÜZERİNDEN TERİFLUNOMİDİN GÜVENLİK VE YAN ETKİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
DÜRDANE AKSOY 1 ORHAN SÜMBÜL 1 ŞENER BARUT 2 BETÜL ÇEVİK 1 SEMİHA KURT 1

1- TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, TOKAT
2- TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, TOKAT
 
Olgu:

GİRİŞ: Relapsing remitting multipl skleroz un (RRMS) birinci basamak tedavisinde kullanılan teriflunomid, dihidroorotat dehidrogenaz enzimini reversibl şekilde inhibe edip, de-novo pirimidin sentezini bozarak, hızlı prolifere olan T ve B lenfositlerini azaltır. ilacın sık yan etkileri; başağrısı, alanin-aminotransferaz yükselmesi, lenfopeni, diyare, saç incelmesi, bulantıdır. Psoas absesi nadir rastlanan bir antitedir. Primer psoas absesi çoğu kez vücutta kaynağı bilinmeyen bir mikroorganizmanın lenfojen veya hematojen yolla yayılımıyla gelişebilir. Burada, teriflunomid kullanırken gelişen yüksek ateş, bel, bacak ağrıları, yürüyememe şikayetlerinin ardından septisemi ve psoas absesi tanısı konulan bir RRMS hastası sunulacaktır. OLGU: Yüksek ateş, bel, bacak ağrıları, yürüyememe şikayetleri ile acil polikliniğimize gelen 51 yaşındaki kadın hastanın 14 yıldır RRMS tedavisi için kullandığı Interferon (IM) yan etkiler nedeniyle 9 ay önce teriflunomid ile değiştirilmişti. Tetkiklerinde sağ psoas kasında 4x2x3 boyutlarında psoas absesi ve piyojenik sakroileit saptandı, enfeksiyon hastalıkları kliniğimize yatırıldı. Yapılan kan kültüründe stafilococcus aureus üremesi üzerine IV antibiyotik tedavileri başlandı, teriflunomid kesilerek hızlı eliminasyon prosedürü gerçekleştirildi. TARTIŞMA: Teriflunomid yan etkilerinde özellikle üst solunum yolları enfeksiyonlarından bahsedilmektedir. TOWER çalışmasında bir hasta septisemiyle, TAURU-MS çalışmasında ise bronkopulmoner aspergillosis ile kaybedilmişlerdi. Literatürde teriflunomid ile ilişkilendirilen psoas absesi bildirilmemiştir. Özellikle belirgin yürüme bozukluğu ile gelen MS hastalarında atak tanısından önce hayatı tehdit eden septisemi, psoas absesi gibi nadir gözlenen ilaç yan etkileri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.