55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GEÇİCİ EPİLEPTİK AMNEZİ: SIK ATLANAN VE TEDAVİDEN YARARLANAN BİR TABLO
ÇAĞRI ULUKAN 1 AYŞE DENİZ ELMALI 1 NERSES BEBEK 1 BETÜL BAYKAN 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD
 
Olgu:

Amaç: Geçici epileptik amnezi (GEA) tekrarlayan hafıza kaybı ataklarıyla karakterize, nadir bir temporal lob epilepsisi tipidir. Geç-orta yaşta hastalarda görülür, erkeklerde iki kat sıktır, atak süresi epilepsi için alışılmıştan uzundur. Başka temporal nöbet fenomenleri eşlik edebilse de %17-28 izole amnezi gözlenebilir. İnteriktal dönemde ek kognitif sorunların bulunabilmesi sıklıkla yanlış tanıya yol açar. Bu bildiride kolay tedavi edilebilir ve iyi seyirli olmasına rağmen sık atlandığı ve tanısı geciktiği için bu fenomene üç olgu üzerinden dikkat çekmek amaçlanmıştır. Olgular: Acil servise son 2 yılda unutkanlık atakları sebebiyle başvuran 3 hastaya klinik veriler, EEG ve kranyal MR incelemeleri eşliğinde GEA tanısı koyulmuştur. Olgularımız 65-80 yaş aralığındaydı ve biri kadındı. Tümünün daha önce benzer şikayetleri olmuştu, ancak tanı koyulma gecikmesi ortalama 3,2±2,5 yıldı. Bir olgumuz hafif kognitif bozukluk tanısı ile 4 yıldır takip edilmekteydi. Unutkanlık ataklarının tekrarlama sayısı iki yılda bir ile yılda 2 arasındaydı. Hiçbiri başka bir nöbet türü tarif etmiyordu. Sadece bir olgumuzun nörolojik muayenesi başvuru sırasında normaldi, diğerlerinde atak sırasında çeşitli düzeyde yönelim kusurları fark edildi. İki olguda ilk EEG’de GEA tanısını destekleyen bulgular vardı. Bir olguda ilk EEG incelemesi normal olarak değerlendirilmişken, video-EEG monitorizasyon ile GEA tanısını destekleyen epileptiform bulgular elde edildi. Lamotrijin veya levetirasetam tedavisi ile takip (8,3±3,2 ay) edilen olguların hiçbirinde şikayetler tekrarlamadı. Yorum: GEA tablosunda epileptiform EEG bulguları olguların çoğunda görülmekle birlikte, ilk rutin EEG incelemesinde %30-45 oranında normal ya da non-spesifik olabilir. Klinik şüphe durumunda tekrarlayan EEG incelemeleri, uyku EEG’si ya da video-EEG monitörizasyon tanıda önem taşır ve hastaların uygun antiepileptik tedaviden yararlandıkları görülmektedir.