55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
3.KRANİAL SİNİR FELCİ İLE PREZENTE OLAN YENİ TANI DİYABET OLGUSU
Murat Alpua 1 Esra Turğut 1 Bahar Say 1 Ufuk Ergün 1

1- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
 
Olgu:

63 yaşında erkek hasta 10 gün önce aniden başlayan çift görme şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde herhangi bir hastalık öyküsü ve ilaç kullanımı yoktu. Diplopi tarifleyen hastanın eşlik eden periorbital ağrısı mevcut değildi. Nörolojik muayenede sol göz primer pozisyonda sol aşağıya deviyeydi ,solda pitozis mevcuttu.Anizokori saptanmadı. Nörolojik muayenede başka defisit saptanmadı. Çekilen difüzyon MR ve MR anjiografi dahil kranial MR’ları normal sınırlardaydı. Laboratuar tetkiklerinde kan glukoz değeri 270 mg/dl olarak saptandı. Endokrinoloji bölümüne danışılan hastaya diyabetes mellitus tanısı kondu. Bu vakayı sunma amacımız iskemik 3.kranyal sinir felci ile başvuran hastalarda öyküde diyabetes mellitus olmasa da tanı anında diyabetes mellitusun saptanabileceğini vurgulamak içindir.