55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NÖROPSİKİYATRİK SEMPTOMLARLA PREZENTE OLAN BİR OLFAKTÖR OLUK MENENJİYOMU OLGU SUNUMU
MUSTAFA YURTDAŞ 1 RUMEYSA ÇETİNKAYA BULUTOĞLU 1 HASİBE RENGİN GÜVENÇ 1 MEHMET HAKAN ŞAHİN 1

1- IĞDIR DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

Menenjiyomlar sıklıkla asemptomatiktir. Ancak lokalizasyon ve lezyonun büyüklüğüne göre farklı nörolojik ya da psikiyatrik şikayetlerle hastaneye başvurabilirler. Önceden bilinen bir hastalığı olmayan, son 2 yıldır kişilik değişikliği olması üzerine psikiyatri kliniğine başvuran bir hasta sunulmuştur. Beyin bilgisayarlı tomografi(BT)’de olfaktor oluk menenjiyomu düşünülen hastaya kontrastlı beyin manyetik rezonans görüntülüme(MRG) çekilmiştir. Olfaktör oluk menejiyomu tanısı konan hastaya kraniyotomi ve tümör eksizyonu yapılmıştır. Ayırıcı tanıda frontotemporal demans, depresyon ve psikoz ile seyreden nöropsikiyatrik tablolar yer aldığından sunulmaya değer bulunmuştur.