55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SEKSÜEL AKTİVİTE İLE İLİŞKİLİ PRİMER BAŞAĞRISI: İKİ OLGU SUNUMU
MUSTAFA YURTDAŞ 1 RUMEYSA ÇETİNKAYA BULUTOĞLU 1

1- IĞDIR DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

Cinsel aktivite ile ilişkili primer baş ağrısı, Hipokrattan beri bilinen bir baş ağrısı tipidir. İlk olarak, 1960 yılında açıklanmıştır, ancak ilk çalışma 1976 yılında Lance tarafından yayınlanmıştır. Benign bir baş ağrısı tablosudur. Ancak subaraknoid kanama, arteryel diseksiyon gibi sekonder baş ağrısı nedenleri dışlanmalıdır. Yaşam boyu prevalansı % 1 ‘dir. Kranial görüntülemelerinde santral patoloji saptanmayan , 45 ve 62 yaşında iki erkek hastamız sunulmuştur. Düşük doz propranolol ve indometazin yanıtlı iki olgumuz da halen baş ağrısız olarak kliniğimizce izlenmektedir. Ayırıcı tanıda sekonder baş ağrıları nedenleri dışlanması gerektiğinden sunulmaya değer bulunmuştur.