55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DEMİYELİZAN HASTALIKLARDA PLAZMAFEREZ TEDAVİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI: BİR NÖROLOJİ KLİNİĞİ DENEYİMİ
DUYGU ÖZER 1 İMREN YILMAZ 1

1- SULTAN ABDÜLHAMİD HAN E.A.H. İSTANBUL
 
Olgu:

Giriş: Plazmaferez; hasta plazmasının yerine başka bir sıvının (albumin, taze donuş plazma(TDP) veya kristaloid vb.) konması ile büyük moleküllü maddelerin dolaşımdan uzaklaştırılmasını sağlayan tedavi yöntemidir. Plazmaferez immün nedenli olduğu bilinen demiyelizan hastalıklarda bir tedavi seçeneğidir. Deneyim: Plazmaferez tedavisi genellikle santral ya da periferik venöz kateter aracılığıyla uygulanmaktadır. Her bir tedavi seansında hesaplanan plazma volümünün 1-1,5 katı kadar plazma volümü değiştirilir ve tedavi gün aşırı uygulanır. Toplam 5-7 seans uygulama önerilmektedir. Sultan Abdulhamid Han EAH. Nöroloji Servisi’nde Ağustos 2018-Ağustos 2019 tarihleri arasında 8 hastaya plazmaferez tedavisi uygulanmıştır. Hastaların tanıları; 2 hasta NMO, 1 hasta MS, 1 hasta ADEM, 2 hasta PNP, 1 hasta GBS, 1 hasta CIDP’dir. Hastalar 5- 10 seans arası plazmaferez tedavisi almışlardır. Tedavi sırasında 2 hastada femoral katetere bağlı DVT gelişmiş ve antikoagulan tedavileri planlanmıştır. 8 hastanın da tedavi süreci olumlu gelişmeler ile sonuçlandırılmıştır. Bu süreçte 8 hastaya hemşirelik bakımı verilmiştir. • Enfeksiyon riski: İnvaziv kateterlerin giriş yerleri enfeksiyon açısından kontrol edilmiştir. Hastalara uygulanan işlemlerde aseptik tekniklere uyulmuş, düzenli vital takibi yapılmıştır. • Sıvı Volüm Dengesizliği Riski: Hastaların deri turgoru, vital bulguları ve kan seviyeleri düzenli aralıklarla takip edildi, seviyeleri normal düzeyde seyretti. • Ağrı: DVT gelişen hastalara, doktor istemine uygun antikoagulan tedavisi ve analjezik tedavisi yapıldı, mobilizasyonları sağlandı, ağrıları dindirildi. • Bilgi eksikliği: Hastaların tanı, tedavi ve prognoz hakkındaki mevcut bilgileri değerlendirilmiş ve ihtiyaç duydukları konularda uygun eğitimler verilmiştir. • Anksiyete: Tedavinin etkisi konusunda ve gelişen komplikasyonlar sonucunda anksiyete yaşamışlardır. Hastalara, tedavi ve yapılan her işlem hakkında bilgi verilmiştir. Sonuç: Plazmaferez uygulanan hastalar, dikkatle izlenmeli ve bütüncül yaklaşım ile hemşirelik bakımı sunulmalıdır.