55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NOMİNAL AFAZİ İLE BAŞVURAN İSKEMİK İNME VAKASI
SİNAN ELİAÇIK 1 SERDAR AYKAÇ 1 FUNDA UYSAL TAN 1

1- ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

NOMİNAL AFAZİ İLE BAŞVURAN İSKEMİK İNME VAKASI Olgu sunumu Kalp kapak replasmanı olan düzensiz warfarin kullanımı ve kardiyoloji takibi olan 54 yaşında erkek hasta acil servise bir gün öce başlayan konuşma ve anlama bozukluğu ile getirildi. Acil serviste yapılan muayenesinde patolojik olarak; objelerin ne işe yaradığını anlatabiliyor ancak isimlendiremiyordu. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çekilemeyen beyin bilgisayarlı tomografi (BBT) normal, INR düzeyi düşük olan hasta iskemik inme ön tanısı ile servise yatırılıp antikoagulan tedavisi düzenlendi. Karotis ultrason, kardiyoloji tarafından yapılan transözofajial ekokardiyografi ve ritim holter çalışması normal sınırlardaydı. Takibinin ikinci gününde isimlendirme bozukluğu düzelen hastanın tedavi süreci devam etmektedir. Tartışma Konuşma bozuklukları çoğunlukla wernicke ve broca konuşma alanları ve bu iki alanı birbirine bağlayan arcuat fasikulusun hasarlanması ile oluşmaktadır (1). BBT’ de lezyon saptanmayan hastamızda acil servisteki muayenesinde nominal afazi saptanmıştır. Kontrol BBT’ sinde sol temporal lobda subakut korteksi tutan hipodens alan izlenmiştir. Acil servise duyusal ve motor veya mixt tip afazi ile başvuran birçok vaka literatürde sunulmuştur. Sonuç Sunduğumuz vaka ise alınan anamneze göre önce mikst tip afazi gelişen ancak acile geldiğinde sadece nominal afazisi olan bir vakadır. Bu vaka sunumu ile iskemik inmede konuşma, anlama ve isimlendirme bozukluklarını gözden geçirmeyi planladık. Kaynaklar 1. Fridriksson J, Kjartansson O, Morgan PS. Impaired speech repetition and left parietal lobe damage. J Neurosci 2010; 30: 11057-61.