55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: OLGU
TUĞÇE SALTOĞLU 1 AYŞE PINAR TİTİZ 1 SEMRA ÖZTÜRK MUNGAN 1 ZEYNEP NEŞE ÖZTEKİN 1

1- SBÜ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Trombotik trombositopenik purpura mikroanjiopatik hemolitik anemiler grubundan, trombositopeni ile seyreden nörolojik bulgular,böbrek yetmezliği ve ateş ile seyreden multisistem bir hastalıktır.Bu hastalıkta hemostazda görev alan wonvillebrand faktörü parçalayan adamst13 metalloproteinaz eksikliği ile arteriyol,venül ve kapillerde mikroenfarktlar görülür.Nörolojik bulgular başağrısından komaya giden geniş bir yelpazeyi içerir.Bu yazıda izole Tia bulgusu, konuşma bozukluğu ve sağ kolda uyuşma yakınması ile gelen 35 yaşında erkek bir TTP olgusu sunulmuştur.