55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ÇOKLU KRANİAL SİNİR TUTULUMU İLE PREZENTE OLAN AKCİĞER ADENOKARSİNOMLU OLGU
TUĞBA ÖZEL 1 NAZAN ŞİMŞEK ERDEM 1 HİLMİ UYSAL 1

1- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

43 yaşında sağ elli erkek hasta 20 gün önce sağ yüz yarımında, 1 hafta sonra sol yüz yarımında olan uyuşma, güçsüzlük yakınması ile acil serviste değerlendirildi. Sol yüz yarısındaki güçsüzlükle birlikte aynı tarafta işitme kaybı olduğu ve 10 gün sonra sağ gözde bulanık görmenin şikayetlerine eklendiği öğrenildi. Acil serviste yapılan muayenesinde konuşması nazone olan hastanın sağ gözde görme keskinliği azalmıştı. Bilateral periferik fasial paralizi, sensorinöral işitme kaybı ve bilateral öğürme refleksinde azalma vardı. Hasta ileri tetkik amacı ile yatırıldı. Kranial ve spinal MR görüntülemelerinde bilateral optik sinirde, bilateral 7.ve 8. kranial sinirde kalınlık artışı ve kontrast enhansmanı izlendi. BOS incelemesinde protein yüksekliği ve lenfosit infiltrasyonu mevcuttu. İnflamatuar, granulomatöz hastalıklar ve malignite tutulumu açısından BOS dan viral seroloji, anjitensin konverting enzim (ACE), tüberküloz, brucella açısından tetkikleri gönderildi. Serumdan sfiliz ve hepatıt markerları çalışıldı. Toraks, batın ve pelvik tomografileri istendi. Klinik takibi sırasında hastanın sol gözde de bulanık görme yakınması gelişti. BOS da enfeksiyon ve granulomatoz hastalıklar açısından yapılan tetkikleri normal olan hastaya 7 gün 1gr/gün steroid tedavisi başlandı. Toraks tomografisinde tanımlanan noduler lezyon ve mediastinal lenfadenopatiler sebebi ile PET CT yapıldı. Sarkoidoz, primer akciğer kanseri, lenfoma ayırıcı tanısı yapılmak üzere göğüs hastalıkları ve hemotoloji ile konsulte edildi. Sarkoidoz ayırıcı tanısı için, paterji testi, BOS ve serum ACE’ leri çalışıldı, dudak biopsisi yapıldı. Lenfoma açısından hematoljiye konsulte edilen hastanın periferik yayması normal olduğundan kemik iliği biopsisi planlanmadı. Göğüs hastalıkları sarkoidoz/ primer akciğer kanseri ayırıcı tanısı için akciğer de tanımlanan lezyondan doku biopsi önerdi. Göğüs cerrahisi; biopsi planladı ancak geçirilmiş miyokard enfarktüsü öyküsü olması ve düşük ejeksiyon fraksiyonu (EF) nedeniyle yüksek cerrahi risk verilen hasta cerrahi girişimi kabul etmedi. Takipte yutma bozukluğu ilerledi ve oral alımı azaldı. Malıgnıte taraması sırasında servikal, supra klavikular lenfadenopatileri (LAP) saptanması üzerine Kulak Burun Boğaz hastalıkları tarafından ultrason eşliğinde LAP biopsisi yapıldı. Dudak biopsisi sarkoidoz ile uyumlu olmayan hastanın LAP biopsi materyalinin patolojisi; primeri akciğer adenokarsinomu olan metastaz olarak değerlendirildi. Hasta takip ve tedavi amaçlı tıbbı onkolojiye devir edildi.