55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
REKÜRREN GUİLLİAN BARRE SENDROMU
DAMLA ERİMHAN 1 HAVA ÖZLEM DEDE 1 SEMRA ÖZTÜRK MUNGAN 1 ZEYNEP NEŞE ÖZTEKİN 1

1- SBÜ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Guillian barre sendromu akut otoimmun infalamatuar ve demiyelinizan bir nöropatidir. Asendan flask paraliziye sebep olur. Sıklıkla Campylobacter jejuni , cytomegalovirus , ebstein bar virüs ve mycoplasma pnemonia enfeksiyonlarından sonra görülmekle birlikte hamilelik doğum amleliyat ve anestezi gibi durumlardan sonra da görülebilir. GBS en sık görülen akut nöropatidir. Genellikle monofazik seyirlidir. Nadiren rekürren formları görülebilir. Bu olgu sunumunda 13 yıl sonra 2. atağı görülen bir GBS vakası sunulmuştur. 2006 yılında aşılama sonrası GBS teşhisi alarak plazmaferez ve IVIG ile taburcu edilmiş. Tama yakın düzelmiş, minimal bir hipoestezi şikayeti sekel kalmış.Öz ve soy geçmişinde başka özellik olmayan hasta 13 yıl sonra bir viral enfeksiyondan yaklaşık 10 gün sonra ayaklarda ve ellerde olan uyuşma şikayetleri ile polikliniğimize başvurdu. Yapılan EMG tetkikinde duyusal ve motor liflerin etkilendiği simetrik ve yaygın ön planda iletim ve uyartım güçlüğü ile seyreden bir PNP sendromu ile uyumlu saptanarak elektrofizyolojik takip önerilmiş. Hastanın takiplerinde uyuşmalarının artması ve iki gündür de yutma güçlüğü , hipofonik konuşma şikayetlerinin eklenmesi üzerine hasta servise interne edildi. Yapılan nörolojik muayenesinde konuşması nazone yutma refleksi minimal azalmış motor muayenesinde bilateral distallerde belirgin 4/5 motor defisiti mevcuttu. DTRleri üst ekstrmeitelerde hipoaktif alt ekstrmeitelerde abulikti. Ekstremite distallerinde daha belirgin olmak üzere her dört ekstremitesinde yaygın hipoestezisi mevcuttu. EMG ve BOS bulguları ile Rekürren GBS tanısı alan olgu, tedavi izlem bulguları ile sunulmuştur.