55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SERVİKAL DİSTONİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM
HANİFE KARAKAYA 1 AHMET ACARER 1 ZAFER ÇOLAKOĞLU 1 AHMET ÖZKURT 2 HASAN KUZGİL 3

1- EGE ÜNİVERSİTESSİ ,NÖROLOJİ ABD
2- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ , MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ , BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
3- EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
 
Amaç:

Servikal distoninin değerlendirilmesinde kullanılan klasik ölçüm yöntemleri klinisyenin görsel algısına ve hastanın hastalığı ile ilgili iç görüsüne dayanmaktadır. Kullanılan skalalar çalışmalarla ve uzun yıllar deneyimle geçerlilikleri kanıtlanmış olmalarına rağmen , değişik değerlendiricilerin aynı hasta için farklı sonuçlar almasına neden olabilecek nonmetrik yapıdadırlar. Çalışmamızda ,derinlik algılayıcı kamera ile baş-boyun postürünün açılar aracılığıyla metrik ölçümünü yapmayı ve ölçümler ile servikal distonide objektif ölçüm yapan yeni bir yöntem geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamızda servikal distonilerin objektif , vizüel bir yöntemle değerlendirilmesi ve matematik sonuçların elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 20 sağlıklı denekte , derinlik ölçümü özelliğine sahip bir kamera ve buna uygun olarak yazılmış özel bir program ile baş-boyun postürü sanal ortama aktarılıp kayıtlandı.Amaca uygun hazırlanmış bir yazılım ile baş-boyun-gövde arasındaki açılar ölçüldü. Elde edilen veriler klasik iletki ( açıölçer) verileri ile karşılaştırıldı.

Bulgular:

İlk ölçümlerimizde sistemin başın ön ve arkaya hareketlerinin ölçümünde yetersiz olduğunu gördük . Torsiyon ve lateral ölçümlerde 10-20 derecelerde +/- 5 hata payı ile ölçüm yapılabildi. Ölçüm yöntemimizi ve yazılımımızı optimize ederek yeniden 20 sağlıklı gönüllü ile ölçümlerin tekrarlanması planlandı.

Sonuç:

Tanımladığımız yöntemin hasta açısından güvenilir,pratik ,deneyim gerektirmeyen bir uygulama olabileceği tartışılacaktır.