55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TEKRARLAYAN DİYARE ATAKLARI; ABDOMİNAL EPİLEPSİLİ OLGU
HANDAN GÜNGÖR 1

1- CİZRE DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

Abdominal Epilepsi (AE), temporal lob epilepsisinin bir çeşididir ve genellikle pediatrik yaş grubunda görülmekle birlikte erişkinlerde de görülebilmektedir. AE de karın ağrısı, bulantı , kusma , ishal gibi gastrointestinal semptomlar gelişir. Çoğu vakada görülen yaygın nörolojik semptomlar; , letarji, jenerilize tonik-klonik nöbet,iktal sonrası uyuşukluk, terleme, paraestezi, ağrı ve körlüktür. Karın ağrısı yapan nedenlerin tanısal olarak ekarte edilmesinin ardından elektroensefalografi (EEG) ile değerlendirilerek tanı konmaktadır. Antiepileptiklerle semptomların düzelmesi tanıda önemlidir. 35 yaşında kadın hasta ilk defa bir yıl önce uykuda iken aniden ellerde ve koltuk altlarında kaşınma hissi ile uyanmış ve hafif-orta şiddette karın ağrısı, sersemlik hissi, ishal şikayeti gelişmiş. Hasta bir yıldır benzer şikayelerinin toplam beş kez ataklar halinde geliştiğini ve şikayetlerinin ortalama 20 dk sürdüğünü belirtti. Hastanın fizik muayenesi ve nörolojik muaynesi doğaldı. İshal ve karın ağrısı ayırıcı tanısı için istenilen incelemeleri normaldi. Çekilen beyin MRI görüntülemesinde anormallik saptanmazken EEG’ de sol temporal bölgede keskin , keskin-yavaş dalga epileptiform aktivite saptandı. Karbamazepin tedavisi başlanan hastanın 4 aylık izlem sürecinde benzer atağı olmadı, halen hastanın izlemi sürdürülmektedir. Abdominal epilepsi gastrointestinal belirtilerin primer veya tek tezaharu olduğu nadir bir sendromdur. Açıklanamayan diyare, karın ağrısı ve otonomik semptomları olan hastalarda ayırıcı tanıda nadir görülen bir durum olan abdominal epilepsiyi düşünmelidir.