55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SPİNOSEREBELLAR ATAKSİLİ HASTALARDA SEREBELLUM DIŞI KORTİKAL KALINLIK VE VOLUMETRİ ANALİZİ
ULAŞ AY 1 ZERRİN YILDIRIM 1 KARDELEN ERYÜREK 1 ASLI DEMİRTAŞ-TATLIDEDE 2 BAŞAR BİLGİÇ 3 HAŞMET HANAĞASI 3 TAMER DEMİRALP 4 HAKAN GÜRVİT 3 ÇİĞDEM ULAŞOĞLU-YILDIZ 5

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI, İSTANBUL
2- BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
3- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ VE HAREKET BOZUKLUKLARI BİRİMİ, İSTANBUL
4- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
5- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HULUSİ BEHÇET YAŞAM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA LABORATUARI, İSTANBUL
 
Amaç:

Spinoserebellar ataksiler (SCA) serebellumda doku/hacim kaybına yolaçan nörodejeneratif, heterojen hastalıklar grubudur. Serebellumun ayrı alt bölgeleriyle, kortikal ve subkortikal bileşenlerden oluşan geniş boyutlu nöral ağlara katıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada SCA hastalarında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılarak kortikal kalınlık analizi (KK) ile kortikal ve subkortikal volumetrik (KSV) analiz yapılarak hastalığın ekstraserebellar bölgelerde açık yapısal bir değişikliğe neden olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 20 SCA hastası ile yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından eşleştirilmiş 20 sağlıklı kontrol (SK) dahil edildi. Geniş kapsamlı nöropsikolojik testler (NPT) ve yapısal MRG (3T Philips) uygulandı. Analizlerden önce bireyler arası farklılıkların ortadan kaldırılması amacıyla yapılan hacim normalizasyonu için tüm anatomik yapıların hacmi intrakranial hacme, kortikal kalınlık normalizasyonu için ise tüm kortikal yapıların hacmi kişinin o korteksine ait ortalama kortikal kalınlığa bölündü. NPT ve KK arasındaki ilişkiye bakmak için Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Bonferroni düzeltmesi yapılarak anlamlılık değeri 0,0125 olarak belirlendi.

Bulgular:

Hasta grubunda ılımlı yürütücü işlev bozukluğu, vizuospasyal çalışma belleği ve episodik bellek bozukluğu saptandı. SCA ve SK gruplarında ekstraserebellar yapılarda KK ve KSV açısından istatistiksel anlamlı bir farklılık bulunmadı. SCA grubunda California Sözel Öğrenme Testi (CVLT) öğrenme skorları ve semantik kümelenme skorları sol temporal kutup KK ile ılımlı korelasyon gösterdi.

Sonuç:

Çalışmamızda SK ile SCA arasında KK ve volumetri açısından fark bulunmamıştır. Ilımlı yapısal değişiklikler istatistiksel olarak gösterilebilir hacim azalmalarına yol açmayacağından, bulgularımızı SCA’da ekstraserebellar yapıların etkilenmediği şeklinde yorumlamak aşırı olabilir. SCA grubunda sol temporal kutup KK ile CVLT öğrenme ve semantik kümelenme skorları arasındaki korelasyonun hastalarda böylesi bir ekstraserebellar etkilenmenin varlığına işaret edebileceği kanısındayız. Bu çalışma TÜBİTAK #115S437 projesi tarafından desteklenmiştir.