55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İSKEMİK İNME İLE PREZENTE OLAN PARANKİMAL MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TUBERKÜLOZ OLGUSU
ŞAHİNDE FAZİLET HIZ 1 FİDEL BAYRAM İLTER 1 MEHMET YALMAN 1 GÜLLÜ TARHAN 1 RIDVAN YAZGU 1 FATMA MÜNEVVER GÖKYİĞİT 1

1- S.B.Ü GOP TAKSİM EAH/NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Son yıllarda tüm dünyada tüberküloz infeksiyon insidansı göçmenlerin artması ve AIDS tüberküloz sıklığının artmasına yol açmıştır . Mycobacterium tuberkülosis infeksiyonunun santral sinir sistemi (SSS) tutulumu en sık tüberküloz menenjit olarak daha seyrek olarak da SSS parankimal tüberkülozu olarak karşımıza çıkabilir. 28 yaşında bayan hastamız bize başvurusundan 7 saat önce gelişen dizartrik konuşma ,baş ağrısı, sol kolda güçsüzlük, geceleri olan aşırı terleme, ara ara öksürme ve spontan düzelen ateş yakınması ile yatırıldı. Beyin Tomografi incelemesi normaldi. Diffuzyon MR da MCA nın sağ lentikülostriat arter alanında diffüzyon kısıtlaması ile ön planda serebral iskemi düşünüldü. Kontastlı Kraniyal MR da supra ve infratentoryal alanlarda halkasal şekilde kontrast tutulumu olan multipl lezyonlar izlendi. Vasküler görüntüleme ve kardiyoloji muayenesi normal saptandı. Genç serebral iskemi açısından vaskülitik, trombofili testleri negatifti. Ayırıcı tanıda enfeksiyöz hastalıklar düşünülerek öksürük ve terlemeler nedeniyle çekilen Toraks BT sinde akciğerlerdeki noduler lezyonlar ile milier tüberküloz tanısı aldı. Bu olguyu tüberküloza ait semptomların çok belirgin olmaması ve BOS incelemesi normal olsa dahi toraks BT ve kontrastlı Beyin MR ile infeksiyonların ekarte edilmesinin gerekliliğini vurgulamak ve serebral iskeminin tbcye bağı vaskülitik bir tutulum olduğunu bildirmek için sunduk.