55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BARİATRİK CERRAHİ SONRASI GELİŞEN POLİNÖROPATİ OLGUSU
NİHAN YILMAZ 1 SEMRA ÖZTÜRK MUNGAN 1 ZEYNEP NEŞE ÖZTEKİN 1

1- SBÜ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Toplum içinde sıklığı artan bir hastalık olan obezitenin son yıllarda cerrahi tedavi sıklığı artmaktadır. Artan bariatrik cerrahi operasyonlarla birlikte son yıllarda komplikasyonları da sık görülmektedir. Bariatrik cerrahi sonrası nöropatiler nadir görülmektedir. Yapılan gastrik bypass sayısı arttıkça nadir görülen komplikasyonlardan olan polinöropatinin de sıklığının artması beklenmektedir. Erken tanı ve tedavi, morbidite ve mortalitenin en aza indirilmesinde önemlidir.Yirmi üç yaşındaki kadın hasta 1 aydır bacaklarında olan ağrı şikayeti ile nöroloji polikliniğimize başvurdu. Hastanın ağrı şikayeti son 1 haftada artmıştı; uyuşukluk, karıncalanma, güçsüzlük gibi şikayetler eklenmişti. Hastanın 3.5 ay önce morbid obezite nedeniyle gastrik by-pass operasyonu geçirdiği ve bu süre içinde yaklaşık 25 kg kaybettiği öğrenildi. Geliş nörolojik muayenesinde; alt ekstremite proksimalinde 4+/5, distalinde 5-/5 motor kuvvet, T10 altında hipoestezi, DTR üst ektremite odaklarında normoaktif ve alt ekstremite odaklarında hiperaktif olarak saptandı. EMG bulguları ve NM bulguları ile hastada akut motor sensorial nöropati düşünüldü. Tedavi düzenlenen hastanın takiplerdeki klinik ve nörolojik muayene bulguları ile hastanın tablosunun aslında malnütrisyona bağlı olduğu anllaşıldı. Bu olgumuzda artan bariatri cerrahisi ile birlikte nörolojik komplikasyonlarıyla sık olarak karşılaşma olasılığımız olduğunu hatırlatmayı amaçladık. Cerrahi öncesinde ve sonrasında hastalar multidisipliner olarak takip edilmeli ve olası komplikasyonlara yönelik önlemler alınmalıdır.