55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
APENDEKTOMİ OPERASYONU GEÇİRMEK İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI (İPH) GELİŞİMİNİ GECİKTİRİYOR MU?
YEŞİM GÜZEY ARAS 1 YILDIZ DEĞİRMENCİ 3 SAADET SAYAN 2 TÜRKAN ACAR 1 SENA BONCUK 1 HASAN EKERBİÇER 4

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- HENDEK DEVLET HASTANESİ
3- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
4- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HALK SAĞLIĞI KLİNİĞİ
 
Amaç:

AMAÇ: İdiyopatik Parkinson hastalığı (İPD) Substantia Nigra Pars Compacta tabakasındaki melanin içeren dopaminerjik hücrelerin kaybı, kalan hücrelerin içinde Lewy cisimciği olarak adlandırılan küresel inklüzyon cisimciklerinin saptanmasıyla giden nörodejeneratif bir hastalıktır. İPH’da ilk patolojik bulguların appendiskten başladığı ve n.vagus aracılığı ile beyin sapına ulaştığının gösterilmesinden sonra apendektomi operasyonu ile İPH gelişimi arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma yapılmıştır. Biz bu çalışmamızda kendi hasta grubumuzda apendektomi operasyonunun İPH gelişimi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

YÖNTEM: Çalışmaya Birleşik Krallık Beyin Bankası tanı kriterlerine göre kesin İPH tanısı alan, düzenli takip ve tedavi edilen 245 hasta ile 234 sağlıklı gönüllü alındı. Her iki grubun cinsiyet, yaş, apendektomi operasyonu geçirme, apendektomi yaşı gibi demografik verileri kaydedildi. İPH grubu apendektomi operasyonu geçirenler ve geçirmeyenler olarak 2 gruba ayrıldı ve gruplar hastalık başlama yaşı, hastalık süresi, UPDRS , H&Y evreleri ,total levodopa dozları ve prodromal evre semptomları, apendektomiden Parkinson gelişimine kadar geçen süre açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

BULGULAR:Apendektomi operasyonu geçirmeyen hasta sayısı 206 geçiren 39 idi. Apendektomi yaş ortalaması 33,35±16,57 idi. Apendektomiden hastalık başlayana kadar geçen süre 34.07±16.99 idi. Her iki grubun yaş ortalaması, cinsiyeti, hastalık başlama yaşı, hastalık evresi, total levodopa dozu ve prodromal evre semptomları (REM uykusu davranış bozukluğu, kabızlık, anosmi ) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı( p<0,05)

Sonuç:

SONUÇ Daha önce yapılmış çalışmaların bir çoğunda apendektomi operasyonu geçiren kişilerin İPH hastalığına daha geç yaşlarda yakalandığı gösterilmiştir. Ancak apendektominin hastalık başlama yaşına etkisinin olmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Bizim çalışmamızda da hastalık başlama yaşı açısında her iki grup arasında fark saptanmamıştır. Daha fazla hasta sayısı ile çalışmaya ihtiyaç vardır.