55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HYALURONİK ASİT EMBOLİSİ SAPTANAN BİR OLGU SUNUMU
ÖZGÜN KÖKSAL 1 AYSE GÜLER 1

1- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
 
Olgu:

46 yaşında kadın hasta, bilinen kronik hastalık ve ilaç kullanımı yok. Geçirilmiş periferik fasyal paralizi öyküsü ve 2 paket/gün sigara öyküsü mevcut. Hasta ajitasyon ve bilinç bulanıklığı nedeni ile acil servise getirilmiş.Hastanın yakınlarından alınan anamnezde: Hastaya 4.seans gluteal hyaluronik asit enjeksiyonu yapıldığı, enjeksiyonun hemen sonrasında hastada ani ajitasyon geliştiği, bu durumun yaklaşık yarım saat sürdüğü, sonrasında ise bilinçte uyku hali ve konfuzyon nedeni ile güzellik merkezinden 112 aranarak acil servise kaldırıldığı öğrenildi. Hastanın tarafımızca acil serviste yapılan ilk değerlendirmesinde: Bilinç uykulu, taktil-ağrılı uyarana göz açıyor, nonkoopere , anlamlı verbal çıkış yok, Pupil:NIK, IR:+/+, Santral ağrılı uyaranı her 2 üst ile lokalize ediyor, ancak sağ geri kalıyor, Pr:+/+ , belirgin ense sertliği yok. Kranial MR:Bilateral kortikal, subkortikal,derin beyaz cevherde milimetrik diffuzyon kısıtlanmaları izlendi. Hasta nöroloji yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Vitaller:Olağan görüldü. Hastaya clexane 0,6 cc 2x1 baslandı, prednol 40 mg/gün tedaviye eklendi. Hastanın yoğun bakım izleminde yakın vital takibi yapıldı. İzlemde clexane tek doza düşüldü, Prednol 20 mg’a düşüldü, 72 saat sonra hastanın muayenesi olağan sınırlara döndü.Çekilen Kranial MRda lezyonların hepsinin regrese olduğu görüldü. Hastada ön planda inflamatuvar hyaluronik asit embolisi düşünüldü.