55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AURALI MİGREN VE IVF TEDAVİSİ İLİŞKİLİ GEÇİCİ KORPUS KALLOSUM SPLENİUM LEZYONU: OLGU SUNUMU
YASEMİN AKINCI 1 YAREN TOPÇU 2 SABAHATTİN SAİP 1 BAKİ GÖKSAN 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL, TÜRKİYE
2- ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ANKARA, TÜRKİYE
 
Olgu:

Giriş: Farklı patolojilerin korpus kallozum (KK) spleniumunda geçici fokal lezyonlar yapabildiği bilinmektedir. Bu durumun spleniumun sitotoksik hasara daha hassas olması nedeniyle geliştiği düşünülmektedir. Olgu Sunumu: 26 yaşında, üniversite mezunu, evli kadın hasta Ocak 2019 tarihinde şiddetli başağrısı şikayeti ile başvurdu. Bilinen auralı migreni olan hasta deneyimlemekte olduğu ağrının karakterinin rutin ağrıları ile benzerlik gösterdiğini ancak öncekilerle kıyaslanamayacak kadar şiddetli olduğunu ifade etti. Özgeçmişinde polikistik over sendromu, insülin direnci, ektopik gebelik, hipotiroidi, hiperlipidemi mevcuttu. Düzenli levotiroksin 50 mcg/gün, metformin HCl 2000 mg/gün tedavisi almaktaydı. İnfertilite nedeniyle 1,5 yıl önce in vitro fertilizasyon (IVF) tedavisi başlanmış, auralı migren atakları da tedaviden kısa bir süre sonra başlamıştı. IVF tedavisi için aldığı hormon preparatları başvurusundan 10 gün önce kesilmişti. Nörolojik muayenesi doğal izlendi. Yapılan kraniyal BT (bilgisayarlı tomografi) incelemesinde KK spleniumunda hipodens alan, diffüzyon MRG (manyetik rezonans görüntüleme) incelemesinde aynı bölgede diffzyon kısıtlılığı izlendi. Kraniyal MR venografi ve elektroensefalografi incelemeleri normal izlendi. Rutin laboratuvar tetkiklerinde lipid düzeyleri yüksekliği dışında özellik yoktu. Ağrısı birkaç gün içinde semptomatik tedavi ile gerileyen hastanın 6 hafta sonra yapılan MRG kontrolünde lezyonun gerilemiş olduğu izlendi. Sonuç: Enfeksiyonlar, epilepsi, antiepileptik ilaçlar, PRES, diyet ilaçları, Na-glukoz imbalansları, auralı migren KK geçici lezyonlarından sorumlu olabilmektedir. Literatürde migren hastalarında normal populasyonla karşılaştırıldığında KK deformasyonlarının özellikle de posterior gövdede daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Lezyonun MR incelemelerinde 3 gün-3 ayda kaybolduğu, 1 olguda ise 5. ayda yapılan incelemede sebat ettiği bildirilmiştir. IVF tedavisi ile de ilişkisi bulunan ve literatürde bildirilen auralı migren ilişkili 7. vaka olan olgumuzun sunulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.