55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KAUDAT ENFRAKTI İLE ORTAYA ÇIKAN HEMİKORE-HEMİBALLİSMUS VE KOZAPİN ETKİSİ
YILDIZ DEĞİRMENCİ 1 MUHARREM BIDAKLAR 1

1- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Hemikore-hemiballismus, bir vücut yarısında izlenen distallerde başlayıp proksimale uzanan geniş amplitüdlü istemsiz hareketler olarak tanımlanır.Prevalansı 1/100 000 den azdır. Özellikle kaudat nükleusu etkileyen iskemik/hemorajik stroklar en sık sebeplerindendir ancak travmatik, metabolik, demiyelinizan,otoimmün, tümöral süreçlerin yanı sıra ilaç ve toksinlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Özellikle hiperglisemi ve subkortikal strokların prezentasyonu olabilen bu nadir sendrom yaşam kalitesini önemli derecede etkileyen bir hiperkinetik sendromdur. Sağ kol ve bacağında ani başlangıçlı kıvrılma, bükülme ve savrulma hareketleriyle başvuran ve kaudat nükleusta akut enfarkt saptanması üzerine, antiagregan tedavine alınan ve klozapin tedavisi ile semptomatik düzelmenin izlendiği 79 yaşındaki olgumuz, nadir bir hiperkinetik sendrom olan hemikore-hemiballismus kliniğini ve semptomatik tedavide klozapinin denenebileceğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.