55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BEYİN METASTAZI OLAN AKUT İSKEMİK İNME HASTASINDA İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ DENEYİMİ
FETTAH EREN 1 GÖZDE ÖNGÜN 2 AYŞEGÜL DEMİR 1 AYDIN TALİP YILDOĞAN 2

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KONYA
2- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, KONYA
 
Olgu:

Akut iskemik inmede intravenöz tromboliz önemli bir tedavi seçeneğidir. Ancak hastaneye geç başvuru ve diğer kontrendike durumlar nedeniyle bazı hastalara bu tedavi verilememektedir. Yetmiş yaşında erkek hasta ani gelişen sağ kol ve bacak güçsüzlüğü ile başvurdu. 10 gün önce yapılan tüm vücut pozitron emisyon tomografi (PET)’de sol akciğer üst lob anterior segmentte 45x38 mm boyutunda yoğun FDG tutulumu ve iskelet sisteminde litik lezyonlar saptandığı anlaşıldı. Yirmi beş yıl önce üst ekstremiteye intramedullar çivi konulduğu ve on beş yıl önce de diz protezi operasyonu olduğu öğrenildi. Bu nedenle beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapılamadı. Beyin BT’de kanama izlenmedi. Hastada akut iskemik inme düşünüldü. İnmenin 3. saatinde intravenöz trombolitik tedavi başlandı. Beyin bilgisayarlı tomografi (BT)’de, sol oksipital lobda 1 cm çapında hemoraji izlendi (24 saat sonra). Sağ temporoparietal ve frontal loblarda tümör lezyonları saptandı. Hasta tam bağımsız olarak taburcu edildi. Akut iskemik inmede endikasyonu olan her hastaya intravenöz trombolitik tedavi başlanması gerekmektedir. Ancak kontrendike ve göreceli kontrendike durumlar da gözden geçirilmelidir. Beyin tümör ve kitle lezyonlarının kesin kontrendike olmadığı, uygun hastalara tedavi verilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır