55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SEKONDER BAŞ AĞRISI NEDENLERİ: TEMPORAL ARTERİT OLGU SUNUMU
EMİNE AVCI HÜSEYİNOĞLU 1 FATMA GÜLHAN ŞAHBAZ 1 BANU ÖZEN BARUT 1

1- KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Baş ağrıları nöroloji pratiğinde sık karşılaşılan sorunlardandır .Baş ağrılarının %90’ı primer baş ağrısı ,%10’u sekonder ağrılardır.Özellikle ağrının 50 yaş üstünde başlaması ,nörolojik semptom veya bulguların eşlik etmesi sekonder kaynaklı bağ ağrısını düşündürmelidir. Olgu sunumu; 73 yaşında kadın hasta, bir ay önce şakaklarda başlayan ,zonklayıcı tarzda,bulantı-kusmanın eşlik etmediği,uykudan uyandıran baş ağrısı şikayetiyle başvurdu.Ağrısı 4-5 saatte pik yapıyor,çene ve kulaklara vuruyordu.Baş ağrısına fonofobi eşlik ettiği,ağrı kesiciyle şiddeti azaldığı ,tamamen geçmediği öğrenildi.Özgeçmişinde hipertansiyon, diyabet hikayesi mevcuttu.Soygeçmişinde anne-babasında hipertansiyon dışında hastalık öyküsü yoktu.1 ay önce İngiltere ve Ukrayna’ya seyahat öyküsü mevcuttu.Hastanın fizik muayenesi normaldi,hastanın bilateral temporal arterlerinde belirginleşme mevcuttu fakat hassasiyet saptanmadı,nabızlar alınıyordu.Ateş: 37,6 C, Nb: 78/dk r, TA: 140/70 mmHg idi.Nörolojik muayenesi normaldi,bilateral fundus doğaldı.Rutin labaratuvar çalışmalarında WBC:14.000 ,CRP:126 mg/L ,sedimentasyon: 90 mm/s olup yüksekdi , vaskülit markerları normaldi.Kraniyal görüntülemeleri normaldi.Takiplerinde ateş yükeliği artan hastaya lomber ponksiyon yapıldı.BOS biyokimyası normaldi,BOS’da enfeksiyöz paramatreleri negatifti.Çiğnemekle baş ağrısı artan hastanın temporal arter doppler USG’sinde sol temporal arterde intimal kalınlaşma saptandı,akım normaldi.Hastadan temporal arter biyopsisi alındı. Sonuç; temporal arteritle(TA) uyumluydu. Tartışma ; TA ileri yaşta görülen, sistemik bir vaskülittir. 50 yaşın üzerinde , kadınlarda sıktır.Yeni başlangıçlı başağrısı, temporal arter trasesinde hassasiyet , çenede çiğnemeyle artan ağrı (çene kladikasyosu) temel belirtilerdir.Hastalığın en ciddi komplikasyonu anterior iskemik optik nöropatidir. Bu nedenle tedavinin erken dönemde başlatılması önemlidir.Olgumuzda ileri yaş kadın hastada yeni başlayan başağrısı ,çene kladikasyosu,subfebril ateş ,sedimentasyon yüksekliğinin saptanması nedeniyle temporal arterit düşünülmüş , temporal arter biyopsisiyle tanı doğrulanmıştır. Bu olguyla, atipik başlangıçlı baş ağrılarında kalıcı körlük gibi komplikasyonları olan TA’nın atlanmaması gerektiği vurgulanmaktadır.