55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HİPOFİZ MAKROADENOMUNA BAĞLI GELİŞMİŞ ATİPİK GÖRME ALANI OLAN BİR OLGU
NİMET UÇAROĞLU CAN 1 SENA BONCUK 1

1- SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Hipofiz tümörleri primer beyin tümörlerinin % 10-15’ini oluşturur. Tipik olarak makroadenomlar bitemporal görme alanı kaybına sebep olsa da, tümörün büyüme şekline bağlı olarak asimetrik görme alanı kayıpları da oluşabilir. Bu yazıda hipofiz makroadenomunda beklediğimiz klasik bitemporal hemianopsi şeklinde izlenen görme alanı defektinin aksine ağrısız monoküler körlük ve diğer gözde temporal hemianopsi olan 41 yaşında kadın hastanın görme alanı kaybının özelliklerini ve patofizyolojisini tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

41 yaşında, kadın hasta, 5 gün önce başlayan sol gözde tam görme kaybı ve sağ gözün de dış yarımını görememe yakınması ile acil servise başvurdu. Yapılan görme alanı mevcut şikayetleri ile uyumlu bulundu. Yapılan nörolojik muayenesinde ekstraoküler göz hareketleri her yöne doğaldı. Hastanın özgeçmişinde önemli bir özellik yoktu. Sol gözde monoküler total görme kaybı ve sağ gözde temporal görme alanı defekti vardı. Hastanın yapılan kontrastlı kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde 12 mm boyutunda solda belirgin optik kiyazmaya ve sol optik sinire baskı yapan hipofiz makroaadenomu saptandı.

Bulgular:

Hipofiz bezi sfenoid kemik içinde yerleşmiş bir bezdir. Üstte bulunan optik kiyazma ile ilişkisinden dolayı hipofizde herhangi bir kitlesel patoloji, görme ile ilişkili semptomlara yol açabilir. Tipik olarak makroadenomlar bitemporal görme alan kaybına sebep olsa da, tümörün büyüme şekline bağlı olarak asimetrik görme alanı kayıpları da oluşabilir. Bizim vakamızda makroadenoma bağlı sol gözde total körlük ve sağ gözde monoküler temporal görme alanı defekti vardı. Hipofiz makroadenomu tespit edilen hastamıza steroid tedavisi başlandı, elektrolit düzeyleri ve tüm yaşamsal belirtileri yakından izlenerek uygun sıvı tedavisi ayarlandı. Görme kaybı olduğundan beyin cerrahisi tarafından operasyon planlandı.

Sonuç:

Sonuç olarak; görme azalması ya da görme kaybı ile başvuran hastalarda hipofiz makroadenomu ön tanılar arasında düşünülmelidir. Hastalığa hızlıca tanı konulması, uygun tıbbi ve cerrahi tedavinin yapılması ölüm ve hastalık risklerini azaltması açısından oldukça önemlidir.