55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
2 KEZ UÇAK YOLCULUĞU SIRASINDA İNME GEÇİRİP I.V TPA UYGULANAN PFO’LU HASTA: OLGU SUNUMU
SENA BONCUK 1 ALPER ERYILMAZ 1 MUSTAFA KARABACAK 1 TÜRKAN ACAR 1 YEŞİM GÜZEY ARAS 1

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: İnme; beynin geçici ya da kalıcı olarak iskemi ya da kanama sebepli etkilenmesi ile ilişkili hastalıkları kapsar. Hasta nörolojik bir şikayet ile acil servise başvurduğunda hızlıca değerlendirip inme olup olmadığına karar vermek sonrasında ise iskemik ve hemorajik ayrımı yapmak tedavi kararında çok önemlidir. İlk 4,5 saat içerisinde acile başvuran iskemik inmelerde kontrendikasyon yoksa en uygun tedavi seçeneği i.v TPA (doku plasminojen aktivatörü) uygulamasıdır. Biz burada bir yıl arayla iki kez uçakta inme geçiren ve ikisinde de hızlıca tpa uygulanabilecek merkezlere ulaştırılan olgudan bahsedeceğiz. Olgu:61 yaş erkek hasta nöroloji polikliniğine sol kol bacakta güçsüzlük ile başvurdu. Alınan anamnezde hastanın 2 hafta önce Kiev uçuşu esnasında inme geçirdiği ve 1 saat içinde i.v TPA uygulanabilecek bir merkeze ulaştırıldığı öğrenildi. 1 yıl önce de aynı şekilde Stockholm uçuşu esnasında inme geçiren ve 20dk içerisinde i.v TPA uygulanabilen bir merkeze ulaştırıldığı öğrenildi. Nörolojik muayenesinde solda nazolabial olukta silinme ve sol üst ve alt ekstremitede silik hemiparezi mevcuttu. EKG’si normal sinüs ritmiydi. Karotis-Vertebral arter Doppler USG’de anlamlı darlık saptanmadı. EKO’da EF %40-45 saptanmış olup kapak yetmezliği saptanmadı. Transözefagial EKO’sunda ise interatriyal septumdan kontrast geçişi – patent foramen ovale (PFO) saptandı. Başka bir risk faktörü saptanmayan hastanın uçak yolculuğu esnasında tekrarlayan inme geçirmesi PFO’ya bağlandı ve kardiyoloji bölümüne yönlendirildi. Tartışma: Uçak yolculuklarında inme vakaları izlenmektedir ve “airplane stroke syndrome” olarak adlandırılmaktadır. Literatürde bildirilen az sayıda olgunun çoğunda etyolojide PFO saptanmış olup, inme paradoks emboliye bağlanmıştır. Bizim hastamızda da benzer şekilde başka bir risk faktörü saptanmamış olup uçak yolculuğu esnasında tekrarlayan inme geçirmesi PFO ile ilişki