55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SENNA FOLİUM(AÇLIK OTU) KULLANIMI SONRASI GÖRÜLEN GUİLLİAN BARRE SENDROMU
SENA BONCUK 1 YONCA ÜNLÜBAŞ 1 TÜRKAN ACAR 1 YEŞİM GÜZEY ARAS 1 BİLGEHAN ATILGAN ACAR 1 DİLCAN KOTAN 1

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Guillian barre sendromu (GBS) , akut veya subakut başlangıçlı ekstremitelerde duyusal semptomlar ve güçsüzlük ile giden günler içerisinde ilerleyerek quadriparezinin geliştiği bir tablodur. Etyolojide geçirilmiş enfeksiyon dışında çevresel ve genetik faktörler de etkilidir, ancak bu grup tam olarak aydınlatılamamıştır. Sennae folium (sennae), laksatif etkileri olan kişiler tarafından genellikle kilo kontrolü amaçlı kullanılan bir bitkidir. Burada sennae kullanımı sonrasında GBS gelişen olgu sunulmuştur. OLGU: 61 yaş kadın hasta iki aydır olan her iki bacakta güçsüzlük ile başvurdu. Hastanın 9 ay önce sennae suyunu laksatif ve kilo kontrolü amaçlı kullanmaya başladığı, sonrasında halsizlik ve senkop ile acil servis başvurduğu, hemoglobin:5 olması üzerine hematoloji tarafından prednol tedavisi verildiği ve externe edildiği öğrenildi. Taburculuktan 1ay sonra ise her iki alt ekstremitede distalden proksimale ilerleyen ve zaman içerisinde artan güçsüzlük şikayeti gelişmiş. 2 ay sonra tarafımıza başvuran hastanın nörolojik muayenesinde bilateral üst ekstremite kas güçleri 4/5 bilateral alt ekstremite kas güçleri ise 3/5 olarak değerlendirildi. Derin tendon refleksleri alınamadı. Hasta GBS ön tanısı ile kliniğimize yatırıldı. LP’ de mikroprotein 75 saptandı. EMGde ise akut motor aksonal nöropati (AMAN) saptandı. Hasta rehabilitasyon için fizik tedavi kliniğine yönlendirildi. TARTIŞMA: GBS sıklıkla gastrointestinal y da solunum yolu enfeksiyonundan birkaç hafta sonra gözlenmektedir. Olguların büyük bir çoğunluğunda ise Campylobacter jejuni etken olarak bulunmuştur. Genetik ve çevresel faktörlerin rolü tam olarak aydınlatılamamıştır. Bizim olgumuzda yakın zamanda geçirilmiş bir enfeksiyon öyküsü bulunmamaktaydı. Uzun süreli sennae kullanımı dışında etyolojide bir risk faktörü saptanamadı. Literatürde sennae kullanımı sonrası görülen bir GBS olgusuna rastlanmamıştır. Bu yönüyle diğer GBS olgularından farklılık göstermektedir.