55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İKİ NOKTA DİSKRİMİNASYON NORMAL DEĞERLERİ
BAHAR SOYLU 1 NERMİN TEPE 1

1- BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

AMAÇ: Somatosensoryel temporal diskriminasyon (STD), bir bölgeye kısa aralıklar ile uygulanan iki ayrı somaestetik uyarının farklı iki uyarı olarak algılanabilmesidir. Normal STD, periferik ve santral duyu yollarının primer somatosensoryel korteksle bütünlüğü ile ilişkilidir ve rol alan kortikal ve subkortikal yapıların sağlam olması gerekmektedir. Bizde çeşitli santral ve periferik hastalıklarda hasta grupları ile kıyaslamak için kendi normal değerlerimizi oluşturmayı amaçladık

Gereç ve Yöntem:

YÖNTEM: Toplam 25 gönüllü kadın ve erkek alındı. Nöroloji uzmanınca ayrıntılı nörolojik muayenesi yapılarak normal olan, herhangi bir ilaç alımı ve bilinen bir hastalığı olmayan, hamile olmayan, sistemik sorgulamasında patoloji saptanmayan gönüllüler alındı. STD ölçümü her iki el dorsumu ve ayak basparmağından yapıldı. Ag-AgCl, 10 mm çaplı yüzeyel elektrotlar ile anot ve katot arasında yaklaşık 1 cm mesafe bırakılarak taktil uyarı için sabit akım stimulatoru ve minimal duyusal eşik değeri için gerekli akım şiddeti 0.2 ms’lik süre ile uyarı verilerek belirlendi. Her lokalizasyonda elde edilen minimal duyusal eşik değerin ve 1,5 katı şiddetinde elde edilen değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak tek STD değeri elde edildi.

Bulgular:

SONUÇ: Çoğu normal insan 30-50 milisaniye arasında zamansal olarak iki nokta ayırımını yapabilir. Kendi laboratuarımıza ait iki nokta diskriminasyon normal değerleri sağ el: 37,6± 15,5 sol el:35,3±14,8, sağ ayak: 39±14,8, sol ayak:40,6± 15,7 olarak kaydedilmiştir, yapılan çalışmalarda da kontrol değerleri bizim bulgularımızla benzerdir.

Sonuç:

YORUM: Kendi bazal normal değerlerimizi oluşturarak farklı hastalıklarda hasta grupları ile kıyaslama şansımızı elde etmekle birlikte STD nin değerlendirmesi noninvazif ve pratik olması nedeniyle her EMG laboratuarında kullanımı yaygınlaşabilir.