55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DÜŞÜK DOZ AMİSÜLPRİD TEDAVİSİNE BAĞLI KRONİK PİSA SENDROMU
NAZAN ŞİMŞEK ERDEM 1 SEHÜR SİBEL ÖZKAYNAK 1

1- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Olgu:

Pisa sendromu (PS), gövdenin sagital eksende hafif posterior rotasyonu ve devamlı lateral tonik fleksiyonu ile karakterize nadir görülen bir hareket hastalığıdır. PS sıklıkla tipik antipsikotik tedavi ile ilişkilidir ancak atipik antipsikotik, kolinesteraz inhibitörleri, antiemetik, trisiklik antidepresan ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri kullanan hastalarda da bildirilmiştir. Bizim bilgimize göre, literatürde amisülprid ilişkili Pisa sendromunun akut formu olan 2 olgu bildirilmiştir, ancak kronik formu bildirilmemiştir. Bu olgu sunumunda; 47 yaşında erkek hastada obsessif-kompulsif bozukluk ve depresyon nedeniyle yaklaşık 10 yıl 200 mg/gün amisülprid kullanımı sonrası 2 yıl önce bel bölgesinde şiddetli ağrı ile birlikte sağ yana doğru eğilme şikayeti başlıyor. Hastanın amisülpirid tedavisi kesiliyor ve biperidon tedavisi başlanıyor, ancak hastanın şikayetleri 1 yıl boyunca ilerlemeye devam ediyor. Hasta bizim kliniğimize 9 ay önce başvurusundaki fizik muayenesinde; servikal kas gruplarında ve lomber bölgede artmış kas tonusu, antevert fleksiyon ve sağa deviasyonu saptandı. Atipik postürü yürüyünce çok belirginleşiyor, oturunca ve yatağa uzanınca kayboluyordu. Hasta korse yardımı ile yürüyebiliyordu. Hastanın T6-L1 bölgesinde sağ tarafındaki paraspinal kaslarına 3 ay ara ile toplam 3 kez EMG eşliğinde botulinum toksin A enjeksiyonu uygulandı. Hasta botulinum tedavisinden fayda gördü, korse olmadan daha rahat yürümeye başladı. Bu olgu sunumunu; PS için tanımlanan risk faktörleri bulunmamasına rağmen, uzun süre düşük doz amisülprid tedavisi sonrası Pisa sendromunun kronik formu olan ilk olgu olması, amisülpridin kesilmesine ve antikolinerjik başlanmasına rağmen hiç yanıt alınamaması ve Botulinum toksin uygulaması sonrası kısmen rahatlaması olması nedeniyle sunuyoruz. Dirençli distonilerde botoks uygulaması ve deyin beyin stimulasyonu düşünülmelidir.