55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
OLGU: KRANİYAL VE SPİNAL TUTULUMUN EŞ ZAMANLI İZLENDİĞİ DEKOMPRESYON HASTALIĞI
YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL 1 ASLI KÖŞKDERELİOĞLU 1 RİFAT REHA BİLGİN 1

1- SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Dekompresyon hastalığı(DKH), su altı dalışlardan sonra yüzeye çıkarken dış basıncın hızlı düşmesiyle kan ve dokularda bulunan azotun çözünürlüğünde azalmaya ikincil ortaya çıkan venöz ve arteryel embolizasyonla karakterizedir. Nörolojik tutulum sıklıkla medulla spinalis nadiren kraniyal bölgeyi içerir. Dekompresyon hastalığına bağlı kraniyal ve spinal tutulumun yaygın ve birlikte görüldüğü bu olgu, radyolojik bulgularla tartışılacaktır. OLGU: Dalgıç olarak çalışan 36 yaşında erkek hasta, 30 metreye yaptığı dalış ardından bilincinde bozulma olması nedeniyle başvurusunda; bilinci konfüze, oryantasyonu ve kooperasyonu kısıtlı, dizartrik, anlamsız ve birkaç kelime ile sınırlı verbal çıkışı mevcuttu. Hızlı fazı sola vuran 3. derece nistagmusu saptandı. Kuadriparezi üst ekstremitelerde 4/5 ve alt ekstremitelerde 0/5 idi. Nörojenik mesanesi vardı. Bilateral plantar yanıt ekstansördü ve dört yanlı derin tendon refleksler artmıştı. Kraniyal difüzyon manyetik rezonans görüntülemede(MRG) bilateral korpus kallosumda ve bilateral derin beyaz cevher akut difüzyon kısıtlılığı gösteren alanlar izlendi. Servikal ve torakal spinal difüzyon MRG’de tüm anterior spinal arter sulama alanında yaygın difüzyon kısıtlılığı yanı sıra T2 sekanslarda tüm spinal segmentlerde hiperintens miyelomalazi alanları izlendi. Dekompresyon hastalığı tip-2 olarak değerlendirilerek HBO tedavisi uygulandı. İzleminin 7.gününde bilateral üst ekstremitelerde kas gücü tam düzeldi, bilinci açık paraplejik hasta rehabilitasyon amacıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniğine devredildi. 15 gün sonra yapılan spinal görüntülemelerinde, servikal ve torakal bölgelerde ilk MRG’ye kıyasla azalan T2 hiperintens alanların devam ettiği izlendi. 3. ayında ayakta durma dengesini koruyabilen, paraplejik hastanın kalıcı üriner kateter ile izlendiği kaydedildi. SONUÇ: DKH patofizyolojisi nedeniyle tüm sistemleri etkileyebilen prognozu değişken bir hastalıktır. Hastalar nörolojik muayene bulgularına ilişkin gerekli radyolojik incelemeler eşliğinde hızla HBO tedavisine alınmalıdır.