55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE POSTURAL STABİLİTE VE DÜŞME RİSKİ
AYHAN KUL 1 NURAY BİLGE 2 HÜLYA UZKESER 1 KÖKSAL SARIHAN 1 MELTEM ALKAN MELİKOĞLU 1 FATİH BAYGUTALP 1

1- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
2- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Asemptomatik B12 vitamini eksikliği olan hastalarda postural stabilite ve düşme riskini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

B12 vitamini eksikliği (<200 pq/dl) olan asemptomatik hastalar dâhil edildi. Çalışmadaki katılımcıların cinsiyet, yaş, body mass indeks (BMI), son 1 yıldaki düşme hikâyeleri ve uluslararası düşme etkinliği ölçeği (U-DEÖ) değerleri kaydedildi. Objektif bilgisayarlı bir sistem olan posturografi cihazı ile; postural stabilite için stabilite indeksi (Sİ) ile ağırlık dağılım indeksi (ADİ) ve düşme riski analizi yapıldı.

Bulgular:

Çalışmada cinsiyet ve yaşları benzer olan 50 hasta (mean age 35,3±11,6 years; range 18 to 58 years) ile 50 sağlıklı kontrol (mean age 34±8,4 years; range 24 to 60 years) bulunmaktaydı. Hasta grupta düşme hikâyesi, U-DEÖ skoru, bazı SI değerleri ve düşme riski anlamlı şekilde daha yüksekti (p<0,05). Ayrıca cinsiyet, yaş, BMI, düşme hikâyesi ve FES-I ile düşme riski arasında anlamlı bir ilişki yokken (r<0.3 ve p>0.05), bazı SI değerleri ile düşme riski arasında zayıf negatif bir ilişki olduğu bulundu (r>0.03 ve P<0,05). Ancak B12 vitamin eksikliğinin şiddeti ile düşme riski arasında bir ilişki bulunamadı.

Sonuç:

Çalışmamızda asemptomatik B12 vitamin eksikliği olan hastalarda postural stabilitenin bozulduğu ve düşme riskinin yükseldiği tespit edilmiştir. Düşme riskindeki bu artışın B12 vitamininin eksikliği ile ilişkili olduğu ancak eksikliğin şiddeti ile ilişkili olmadığı anlaşılmıştır.