55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BAŞ AĞRISINDA KIRMIZI BAYRAKLAR: İLERİ YAŞ, ANİ, ŞİDDETLİ BAŞLANGIÇ ENFEKSİYONA SEKONDER GELİŞEN SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ: BİR OLGU
NESLİHAN EŞKUT 1 YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL 1 DİLEK TOP KARTI 1 ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ 1 MUHTEŞEM GEDİZLİOĞLU 1

1- SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Baş ağrısı nöroloji pratiğinde en sık karşılaşılan semptomlardandır. Değerlendirilirken başlangıç zamanı, şiddeti, eşlik eden bulgular dikkatle değerlendirilmelidir. İleri yaş, ani başlangıç, ağrının şiddetli olması baş ağrısında kırmızı bayrak belirtiler olup sekonder baş ağrısı açısından araştırılmalıdır. Bu yazıda kırmızı bayrak belirtiler saptanarak tetkik edilerek serebralvenöztromboz saptanan bir olgu sunulmuştur. Olgu: 67 yaşında kadın hasta5 gün önce ani başlayan, şiddeti artan sağ yarım baş ağrısı nedeniyle değerlendirildi, nörolojik muayenesi normal, vitalleri stabildi. İleri inceleme amaçlı kliniğe yatırıldıktan 3 saat sonra sağda kemozis, pitozis, propitozis ile yukarı, yukarı içe, yukarı dışa, dışa bakış kısıtlılığı saptandı. Kontrastlı Kranial MR, MR venografi,Orbita MR tetkiklerinde sağda kavenöz ve süperioroftalmikventrombozu ile uyumlu bu bulgulara eşlik eden sfenoid sinüs sağ yarısında ve kafa tabanı boyunca kas planlarında, meningeal yüzeylerde enfeksiyöz-inflamatuar bulgular izlendi. Takibinde ateş yüksekliği gelişen, sedim ve CRP yüksekliği saptanan olguda sinüzite sekonder akut kavernöz ve süperioroftalmikventrombozu tanısıyla antikoagulan ve antibiyoterapi başlandı. Düşük molekül ağırlıklı heparin 2x0,8ü, seftriakson 2x1gr ve amfoterisin B 1x400mg uygulandı. Tedavinin 5. günü şikayet ve bulgularında azalma oldu. Patoloji sonucuyla Amfoterisin B kesildi. Seftriakson ve DMAH tedavisine 1 ay devam edildi. 2. Ay kontrolünde muayenesi normaldi. Sonuç: Enfeksiyonlar, ileri yaşta sekonder baş ağrısı nedenlerindendir. Uygun tedavi ile takip edilmeyen sinüzit intrakranial ve ekstrakranial komplikasyonlara yol açabilir. Orbitalsellulit kavernöz sinüs trombozu, görme kaybı, hatta ölümle sonuçlanabilir. İleri yaşta ani ve şiddetli baş ağrısı semptomları ile tetkik edilen hastamız tanı ve başarılı takip sürecinin paylaşılması için sunulmaya değer bulunmuştur.