55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HİPERGLİSEMİYE SEKONDER ORTAYA ÇIKAN HAREKET BOZUKLUĞU
HAFİZE ÇOTUR LEVENT 1

1- TAVŞANLI DOÇ. DR. MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

69 yaş erkek hasta, ani başlayan sadece sağ bacak ve kolda olan istemsiz hareketleri olması nedeni ile acil servise başvurdu. Acil serviste beyin MR difüzyon çekilmiş ve normal olarak rapor edilmiş. İstemsiz hareketleri olması sebebi ile tarafımıza konsulte edildi. O esnada bakılan kan şekeri 720 mg/dl olarak geldi. Vasküler patolojiler dışlanan hastada ön planda hiperglisemiye sekonder kore düşünülüp servise yatırıldı. Hga1c: 14.6 olarak geldi. Kranial MR çekildi. MR’da solda T2 kesitlerde bazal ganglion çevresinde hipointens lezyon saptandı. Kan şekeri regülasyonu sağlandıktan sonra iki hafta sonra kontrole gelmek üzere taburcu edildi.