55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BİR OLGU SUNUMU: İDİYOPATİK TROMBOSİTOPENİLİ GEBENİN HİPERTANSİF ATAKTAN SONRA GELİŞEN İZOLE PONTİN LEZYONU
İLKNUR YARDIMCI 1 MEHMET TUNÇ 1 CEMİLE DAYANGAN SAYAN 2 MİRACE YASEMİN KARADENİZ BİLGİLİ 3 SELİM YALÇIN 4 BAHAR SAY 1 ÖZLEM COŞKUN 1

1- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ A.B.D.
2- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM A.B.D.
3- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYOLOJİ A.B.D.
4- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ONKOLOJİ A.B.D.
 
Olgu:

Giriş: Posterior Reversible Encephalopati Sendromu (PRES) başağrısı, nöbetler, değişen mental durum ve görsel defisitlerin olduğu bir nöroradyolojik tablodur. PRES aciliyeti olan ve tedavi ile tamamen düzelen bir klinik tablodur. Beyin Magnetik rezonans görüntüleme (MRI) tetkikinde oksipital, temporal ve parietal loblarda serebral ödem izlenir. İzole beyin sapı tutulumu literatürde oldukça nadirdir. Olgu Sunumu: İdiopatik trombositopenik purpura nedeni ile takip edilen 24 yaşında kadın hastada postpartum dönemde gelişen görme bozukluğu, başdönmesi ve hipertansiyon gelişti. Olası PRES nedeni ile takibe alınan hastanın beyin MRI incelemesi sonucu izole pons lezyonu tespit edildi. Sonuç/yorum: PRES sendromunda posterior sirkülasyon bölgesinde geçici vazojenik ödem gelişmektedir. Ancak izole beyin sapı tutulumu oldukça nadirdir. Ancak klinik olarak PRES düşünülen olgular da izole beyin sapı tespiti söz konusu olur ise bu olgular da da PRES düşünülmeli ve tedavi edilmelidir.