55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NADİR BİR İNME SEBEBİ EOZİNOFİLİ
ESRA TURĞUT 1 MURAT ALPUA 1 SELİM YALÇIN 2 OYA COŞKUN 3 MİRACE YASEMİN KARADENİZ BİLGİLİ 4 ÖZLEM COŞKUN 1

1- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ A.B.D.
2- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ONKOLOJİ A.B.D.
3- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PSİKİYATRİ A.B.D.
4- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYOLOJİ A.B.D.
 
Olgu:

Amaç: Hipereozinofilik Sendrom (HES); eozinofil hücrelerinin aşırı çoğalması ve mediyatör salınımının belirgin olduğu, çoklu organ hasarına neden olan, eozinofilik infiltrasyonun bulunduğu bir grup hastalıktır. HES’e bağlı serebral enfarkt, ensefalopati, polinöropati nadir olarak izlenebilir. Multipl iskemik lezyonu olan hastalarda nadir bir sebep ıolarak akılda bulundurulması gereken bir tablodur. Olgu: Hipertansiyon tanılı 47 yaşında kadın hasta, üç gündür olan halsizlik, uykuya meyil, çift görme ve yeni başlayan sağ elde güçsüzlük şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Beyin Magnetik Rezonans İnceleme (MRI) tetkikinde çoklu iskemik lezyonları olan ve tam kan sayımı tetkikinde hipereozinofili tespit ettiğimiz takibinde hipereosinofilik vaskülitik sendrom olarak takibe aldığımız bir olgudan bahsedeceğiz. Sonuç/Yorum: Hipereozinofili inme nedeni olarak özellikle sınır bölge iskemisine yol açabilir. Nadir görülen bu tablo tedavisinin farklılıkları nedeni ile özellikle genç hastalarda inme sebebi olarak akılda bulundurulması gereken bir durumdur.