55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI ATAKLARINDA BÜYÜK OCCİPİTAL SİNİR BLOKAJININ ETKİNLİĞİ
CEYHUN SAYMAN 1 BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR 1

1- HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

32 yaşında erkek 6 ayda bir yaklaşık 15 gün ve 1 saat, 41 yaşında erkek 4 ayda bir yaklaşık 20 gün ve 1 saat, 62 yaşında kadın 4 ayda bir yaklaşık 20 gün ve 45 dk süren küme tipi baş ağrıları olan hastalara atak başlangıcında çift taraflı büyük occipital sinir blokajı uygulandı. Hastalara tedavileri atakların yaklaşık 3 hafta kadar sürmesi sebebiyle 1 hafta arayla 3 kez yapıldı. Hastaların haftalık sorgulanan atak süreleri ve VAS skorlaması ile değerlendirilen ağrı şiddetinin yaklaşık yarı yarıya düştüğü gözlendi. Hastaların özellikle kullandıkları ilaç sayılarında belirgin azalma saptandı. Uygulamanın kolaylığı ve yan etkilerinin az olması ile birlikte değerlendirildiğinde GON blokajının hastaların yaşam kalitesini belirgin düzeyde arttırabileceği düşünülmüştür.