55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BİLATERAL ALTNCI VE SAĞDA YEDİNCİ KRANİAL SİNİR TUTULUMU İLE PREZENTE OLAN KARSİNOMATÖZ MENENJİT OLGUSU
LEYLİ CAN AYNAL 1 BİLGE GÖNENLİ KOÇER 1 SELİM SELÇUK ÇOMOĞLU 1

1- ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

BİR YIL ONCE MEME CA TANISI ALMIŞ OLAN 45 YAŞINDA KADIN HASTA BİLATERAL 6. VE SAĞ 7. KRANİAL SİNİR PARALİZİSİ NENEDİYLE BAŞVURDU. EŞLİK EDEN BAŞKA NÖROLOJİK BULGU YOKTU.FUNDUS DOĞAL OLARAK İZLENDİ. BİR AY ÖNCE DIŞ MERKEZDE YAPILAN KONTRASTSIZ BEYİN MRGDE METASTAZ İZLENMEDİ. ETYLOJİK ARAŞTIRMA İÇİN KONTRASTLI ORBİTA + BEYİN MR VE MR VENOGRAFİ YAPİLDİ. KARSİNOMATÖZ MENENJİT DÜŞÜNÜLEREK LOMBER PONKSİYON YAPLDI. GÖRÜNTÜLEME: ORBİTA MR VE MR VENOGRAFİ NORMAL KONTRASTLI BEYİN MR : YAYGIN LETOMENİNGEAL KONTRASTLANMA ,KARSİNOMATOZ MENENJİTLE UYUMLU BULUNDU. BOS BİYOKİMYA : PROTEİN : 42, GLİKOZ :41, KLOR :114 POTASYUM :2.67 HÜCRE SAYIMI :10 LÖKOSİT 210 ERİTROSİT BOS SİTOLOJİ : YAYMALARDA KANAMALI ZEMİNDE İZOLE HÜCRELER HALİNDE BÜYÜK YUVARLAK NÜKLEUSLU, BELİRGİN NÜKLEOLLÜ, GENİŞ SİTOPLAZMALI ATİPİK EPİTELYAL HÜCRELER İZLENDİ. SEYREK TÜMÖR HÜCRESİNDE MİTOTİK FİGÜRLER MEVCUTTUR.BULGULAR KLİNİK OLARAK BİLDİRİLEN MEME KARSİNOMU METASTAZI YÖNÜNDE DÜŞÜNDÜRMÜŞTÜR. SONUÇ: MEME CA TANILI HASTAYA KLİNİK ,GÖRÜNTÜLEME VE BOS SİTOLOJİ SONUÇLARI İLE KARSİNOMATÖZ MENENJİT TANISI KONULMUŞ HASTA İNTRATEKAL KEMOTERAPİ PLAN İLE ONKOLOJİ BÖLÜMÜNCE DEVİR ALINMIŞTIR. BU OLGUDA KARSİNOMATÖZ MENENJİT TABLOSUNUN İZOLE KRANİAL SİNİR BULGULARI İLE KARŞIMIZA ÇIKABİLECEĞİ . TANIDA MRG YANISIRA BOS SİTOLOJİSİNİN DE ÖNEMİNİN VURGULANMASI AMAÇLANMIŞTIR.