55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PERCHERON ARTERİ ENFARKTINA BAĞLI GELİŞEN ANİ BİLİNÇ KAYBI: VAKA ÖRNEĞİ
TUĞBA UYAR 1 ÖMER LÜTFİ GÜNDOĞDU 1 AHMET TÜFEKÇİ 1 ÇAĞLA ERDOĞAN 1

1- RECEP TAYYİP ERDOĞAN TIP FAKÜLTESİ
 
Özet:

Percheron arteri, paramedian talamus ve rostral beyin sapını besleyen vasküler yapının anatomik bir varyantıdır . Percheron enfarktı ,beyin sapı tutulumu ile birlikte olabilen iki taraflı paramedian talamik infarktlar ile sonuçlanır. Percheron infarktlarının, toplam iskemik inmenin% 0.1 ila 2sini temsil eder. Ancak, talamik inmelerde, Percheron arterinin tıkanması vakaların% 4 ila 35inde meydana gelir. Percheron infarktüsünün erken teşhisi zor olabilir çünkü nadirdir ve erken bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme negatif olabilir. Perchern enfarktüsü arterine yakalanan, 47 yaşında erkek hasta retrospektif bir çalışmasıdır. Tıbbi kayıtlar ve nöroradyolojik veri tabanları gözden geçirildi ve tanı tipik semptomlara ve Paterron enfarktüsünün arterinin radyolojik bulgularına dayanarak konuldu. Ani gelişen bilinç kaybı olan hasta dış merkezde değerlendilerek iskemik inme tanısı konmuş. Kronik alkol ve 30 paket yıl sigara kullanımı vardı. Bilinen bir hastalığı yoktu. Paramedian talamik çekirdeklerde ve ponslarda bilateral iskemik alanı mevcuttu. Percheron arter infarktları oldukça nadirdir. Radyolojik tanı başlangıçta nörolojik semptomlardaki değişkenlikle kombinasyon halinde değerlendirilmelidir bu nedenle teşhis edilmesi oldukça zor bir durumdur. Ani bilinç kaybı ve solunum arresti gelişen hastalarda etyolojide iskemik enfarkt varlığı göz önünde bulundurulmalıdır.