55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
LEVETRASETAM KULLANIMINA BAĞLI KUTANÖZ ADVERS REAKSİYON GÖRÜLEN BİR OLGU
ESMA KOBAK TUR 1 AYLİN REYHANİ 1 HATİCE FERHAN KÖMÜRCÜ 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Levetrasetam(LEV) hem parsiyel hem de jeneralize epilepsi formlarında monoterapi veya adjuvan tedavide sıkça tercih edilmektedir. Etki mekanizması tam anlaşılamamakla birlikte, SV2A adı verilen sinaptik vezikül protein, LEV’in etkisinde temel hedef gibi gözükmektedir. LEV birçok yan etkisi benign olan iyi tolere edilebilen bir ilaçtır. İlacın kesilmesini gerektiren en önemli yan etki psikoza kadar varabilen davranış değişiklikleri olarak bilinmesine karşın, bu çalışmada nadir bir yan etki olan kutanöz advers reaksiyon gördüğümüz bir olgu sunulmuştur. OLGU: Bilinen SVO öyküsü olan 81 yaşında kadın hasta, 2 kez olan ani cevapsızlık hali, gözler açık sabit bir noktaya bakma ardından tüm vücutta kasılma, bilinç kaybı ve postiktal konfüzyonun eşlik ettiği yaklaşık 5 dakikada sonlanan nöbetleri nedeniyle başvurdu. Nörolojik muayenesinde; bilinç açık, koopere , oryante, kranial alan intakt, kas gücü değerlendirmesinde sol hemiplejik, sağ üst ve altta 5/5, TCR solda ekstansör sağda fleksör yanıtlıydı. Kranial BT de ve MR’da sağ temporoparietal alanda geniş ensefalomalazi görüldü. EEG’sinde sağ hemisferde zemin aktivitesinde yavaşlama ile karakterize bir düzensizlik ve frontotemporal bölgelerde paroksismal ortaya çıkan hafif bir bozukluk görüldü. Levetrasetam 500 mg 2x1 başlandı. Tedavinin 5.gününde her iki üstte ve sağ altta belirgin olmak üzere tüm ekstremitelerde yaygın birleşme eğilimi gösteren peteşial döküntüler nedeni ile başvurdu. Dermatolojiye konsülte edilen hastanın mevcut bulguların advers reaksiyon olabileceği düşünüldü, lezyon yükünün artması halinde biyopsi planlandı. İlaç kesilerek fenitoin 100 mg 2x1’e geçildi. Takiplerinde döküntülerin gerilediği görüldü. TARTIŞMA: Literatürde levetrasetam kullanımına bağlı kutanöz reaksiyonlar yaklaşık olarak % 0,6 gibi çok düşük bir oranda bildirilmiştir. Ölümcül olabilmesi ve nadir görülmesi nedeni vurgulanmıştır.