55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SALBUTAMOL KULLANIMINA SEKONDER GELİŞEN ANİZOKORİ OLGU SUNUMU
DERYA BAYRAK DERYA BAYRAK 1 LEYLİ CAN AYNAL

1- GAZİANTEP ABDÜLKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

67yaşında bayan hasta koah tanısıyla dahiliye servisinde yatmaktayken bulanık görme sebebiyle konsülte edildi.Hastanın nörolojik muayenesinde sol pupil dilatasyonu dışında anormal bulgu yoktu.hastanın çekilen Mrg beyin ve orbital görüntülemeleri normaldi.hastada tek taraflı midriazisin maske ile inhaler salbutamol kullanımına sekonder olabilecegi düşünüldü.ilaç stoplanması sonrasında hastanın pupili normal hale geldi.Nadir görülen bir durum olmadı sebebiyle biz bu olguyu sunduk