55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MULTİPL SKLEROZLU BİREYLERLE SAĞLIKLI BİREYLERİN YÜRÜYÜŞ STABİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ECEM KARANFİL 1 YELİZ SALCI 1 HİLAL KEKLİCEK 2 ALİ NAİM CEREN 1 BARIŞ ÇETİN 1 AYLA FİL BALKAN 1 MERYEM ASLI TUNCER 1 RANA KARABUDAK 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2- TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
 
Amaç:

Yürüme bozukluğu, MSin en sık görülen belirtilerinden biridir. Ayrıca mobilite bozukluğunun ve düşme riskinin en önemli belirteçlerindendir. Bu çalışma, MS‘li bireylerin sağlıklı kontrollere göre yürüyüş stabiliteleri arasındaki farkları araştırmak amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya EDSS skorları 1,5-4,5 arasında değişen 21 MS hastası ve 17 sağlıklı kontrol dahil edildi. Yürüyüş parametreleri (yürüme döngüsü (sn), yürüme hızı (m/sn), adım uzunluğu (cm), değişkenlik katsayısı ve ambulasyon indeksi) kuvvet platformu içeren bir koşu bandından oluşan cihaz (Biodex- Gait Trainer-RTM600-US) üzerinde kişilerin 6 dakikalık yürüyüşleri sırasında değerlendirildi.

Bulgular:

Gruplar arasında yürüyüş hızı (MS:0,71 m/sn, sağlıklı;1 m/sn), sağ adım uzunluğu (MS: 42,8 cm, sağlıklı: 62,5 cm), sol adım uzunluğu (MS: 42 cm, sağlıklı: 62,1 cm), sağ değişkenlik katsayısı (MS: 13, sağlıklı: 7), sol değişkenlik katsayısı (MS: 12, sağlıklı: 7) ve ambulasyon indeksi (MS: 85, sağlıklı 91) parametreleri arasında fark vardı (p<0,05). Gruplar arasında sol ve sağ ayak üzerinde geçen süreler ve yürüyüş döngüleri açısından fark yoktu (p>0,05).

Sonuç:

MSli bireyler sağlıklı bireylere göre; daha yavaş, daha kısa adımlarla ve daha fazla değişkenlik göstererek yürüdüler. Piramidal ve serebellar etkilenim nedeniyle sallanma fazında aksiyal yük transferinin yeterince iyi gerçekleştirilememesine bağlı olarak adım uzunluğunu kısaltmış olabilirler. Yavaş yürüyüş de değişkenliğin artışına neden olmuş olabilir. Hastalık progresyonu ve tedavi etkinliğinin incelenmesinde yürüyüşle ilgili parametrelerin yanında düşme riskinin en önemli göstergelerinden biri olan yürüyüş değişkenliğinin incelenmesi klinik anlamda oldukça önemlidir.