55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GEÇ TANI ALAN SPİNAL DURAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLÜ HASTA
DERYA YÖNDEM 1 ZAFER ÇOLAKOĞLU 1

1- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ ABD
 
Olgu:

Dural arter ve perimedüller venöz sistem arasında oluşan düşük akıma sahip şantların sebep olduğu spinal dural arteriovenöz fistül, ilerleyici miyelopati tablosu ile seyreder. Sıklıkla torakolomber bölgede saptanır. Geri dönüşsüz özürlülüğe sebep olabilmesi nedeniyle ayırıcı tanının doğru yapılması önemlidir. Erken dönemde nonspesifik klinik semptomlar ile seyretmesi nedeni ile akut duysal polinöropati, kronik enflamatuar demiyelinizan polinöropati, spinal musküler atrofi, spinal tümörler ve diğer spinal patolojiler ayırıcı tanıda akla gelir. Spinal AVF’de DSA tanıda halen altın standartdır. Tedavisi hastanın durumuna ve fistülün özelliklerine göre hızlı endovasküler embolizasyon veya cerrahi ligasyondur. Tedavi edilmediği takdirde hastalık ciddi morbiditeye ve geri dönüşü olmayan özürlülüğe neden olabilir. Progresif paraparezi ve idrar inkontinansı şikayetleri ile dış merkezde yapılan spinal cerrahi ve bilateral femoral by-pass operasyonlarından fayda görmeyen hastamızda yapılan ileri incelemelerde spinal dural arteriovenöz fistül saptanmıştır. Endovasküler tedaviden kısmi fayda görmüştür. Bu hastanın sunumu ile spinal dural arteriovenöz fistüle bağlı morbiditenin azaltılması için erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekilmek istenmiştir.