NÖROKONGRE 2019

Bildiri ID' si
   

Davet mektubunuzun PDF dosyası olarak otomatik hazırlanması için lütfen bildiri ID' sini giriniz.

Hazırlanan davet mektubunu yazdırabilir ya da bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Basılı posterler 80 cm eninde ve 100 cm boyunda olmalı ve yazıların 1 mt mesafeden okunabilmesi gerekmektedir. Posterler kongre süresince Poster Alanında sergilenecektir. Seçilmemiş Elektronik posterler veya basılı posterler kongre süresince ziyarete açık olup, oturum başkanları eşliğinde tartışma gerçekleşmeyecektir.

ID Gönderen Bildiri Başlığı Değerlendirme Sonucu Bildiri Konusu
981 Asistan Dr Ayşe Nur Özdağ Acarlı BP - 1 ELEKTROMİYOGRAFİ İNCELEMESİNİN NEDEN TEKRARLANDIĞINA İLİŞKİN DENEYİMLERİMİZ POSTER EMG
550 Asistan Dr maide nur yılmaz BP - 2 HASTA BİNA SENDROMU VE NÖROLOJİK SEMPTOMLAR POSTER Başağrısı
919 Asistan Dr Ezgi Vural BP - 3 EPİLEPSİ HASTALARINDA METABOLİK SENDROMUN DEĞERLENDİRİLMESİ POSTER Epilepsi
717 Asistan Dr Coskun Kerala BP - 4 LEVELS OF ACTİVATED PARTİAL THROMBOPLASTİN TİME İN CASE-CONTROL STUDY OF PATİENTS PRESENTİNG WİTH ACUTE İSCHEMİC STROKE POSTER Beyin Damar Hastalıkları
771 Asistan Dr Ahmet Mağrur Karagülmez BP - 5 NADİR BİR BİRLİKTELİK OLAN GUİLLAN-BARRE SENDROMU VE TRANSVERS MYELİT OLGUSU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
441 Asistan Dr Berin İnan BP - 6 İDİYOPATİK SİYATİK NÖROPATİ: OLGU SUNUMU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1045 Asistan Dr selma akkaya arı BP - 7 PANTOTENAT KİNAZ İLE İLGİLİ NÖRODEJENERASYON (PKAN) POSTER Nörogenetik
1044 Asistan Dr selma akkaya arı BP - 8 NÖROSARKOİDOZ POSTER Diğer
832 Asistan Dr selin betaş BP - 9 TOTAL OFTALMOPAREZİNİN SELİM BİR SEBEBİ OLAN MİLLER-FİSCHER SENDROMU POSTER Nörooftalmoloji
381 Uzman Hatice Ömercikoğlu Özden BP - 10 FAHR HASTALIĞI/SENDROMU: ÜÇ OLGU SUNUMU POSTER Diğer
600 Asistan Dr Ayse Sener BP - 11 SEREBROTENDİNOZ KSANTOMATOZİS POSTER Nörogenetik
786 Asistan Dr ECE GÖK DURSUN BP - 12 REKÜRREN İDYOPATİK İNTRAKRANİYAL HİPERTANSİYON-OLGU SUNUMU POSTER Nörooftalmoloji
289 Asistan Dr ESRA TURĞUT BP - 13 ADALİMUMAB SONRASI GELİŞEN ATİPİK PRES OLGUSU POSTER Diğer
79 Uzman sinan eliaçık BP - 14 PSİKİYATRİK SEMPTOMLAR VE MULTİPL SKLEROZ POSTER Multipl Skleroz
767 Asistan Dr NURSU ERDOĞAN BP - 15 HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ OLGU SUNUMU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
172 Dr. Dilara Mermi Dibek BP - 16 HEREDİTER SPASTİK PARAPAREZİ VE PSİKOZ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
780 Asistan Dr NURSU ERDOĞAN BP - 17 BARİATRİK CERRAHİ SONRASI GELİŞEN WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ OLGUSU POSTER Diğer
766 Asistan Dr Zeynep Meltem Arslan BP - 18 AKUT DÖNEM NON-KETOTİK HİPERGLİSEMİYE BAĞLI HEMİKORE-HEMİBALLİSMUS OLGUSUNDA KRANİAL MR BULGULARI POSTER Hareket Bozuklukları
116 Asistan Dr İlknur Yardımcı BP - 19 BİR OLGU SUNUMU: İDİYOPATİK TROMBOSİTOPENİLİ GEBENİN HİPERTANSİF ATAKTAN SONRA GELİŞEN İZOLE PONTİN LEZYONU POSTER Diğer
453 Asistan Dr Gülşah Zorgör BP - 20 BİR NONKETOTİK HİPERGLİSEMİ İLE İLİŞKİLİ KORE OLGUSU POSTER Hareket Bozuklukları
187 Uzman SERHAT OKAR BP - 21 MİGREN BAŞ AĞRISI İLE GİDEN BENİGN EPİZODİK UNİLATERAL MİDRİYAZİS OLGUSU POSTER Nörooftalmoloji
993 Asistan Dr serap ruken teker BP - 22 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜBERKÜLOZU: İKİ OLGU SUNUMU POSTER Diğer
983 Asistan Dr Mehlika Berra Özberk BP - 24 VAGAL SİNİR STİMÜLASYONU İLE ORTAYA ÇIKAN FORSED NORMALİZASYON OLGUSU POSTER Epilepsi
775 Asistan Dr seçil ırmak BP - 25 MALİGNİTESİ HENÜZ GÖSTERİLMEMİŞ LEMS, SEREBELLAR DEJENERASYON VE PARANEOPLASTİK ANTİKOR POZİTİFLİĞİ OLAN PARANEOPLASTİK NÖROLOJİK SENDROM OLGUSU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
92 Prof. Filiz Koç BP - 26 PRİMER LATERAL SKLEROZ KLİNİĞİ İLE PREZENTE OLAN BAZİLER İNVAJİNASYON POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
452 Uzman ışıl yazıcı gençdal BP - 27 KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI GELİŞEN DİL FELCİ: OLGU SUNUMU NEDENİ İMMUN SUPRESİF TEDAVİ OLABİLİR Mİ? POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
724 Uzman Onur Bulut BP - 28 KORPUS KALLOSUM AGENEZİSİ (AICARDI SENDROMU) VE EPİLEPSİSİ OLAN BİR OLGU POSTER Epilepsi
173 Asistan Dr Hikmet Abbaszade BP - 29 İZOLE BİLATERAL MEZENSEFALİK AKUT İSKEMİK İNME POSTER Beyin Damar Hastalıkları
359 Uzman ışıl yazıcı gençdal BP - 30 WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ VE AMAN BİRLİKTELİĞİ OLAN BİR STİLL HASTALIĞI OLGUSU POSTER Diğer
194 Asistan Dr Gürsan Güneş Uygun BP - 31 ALTİTUDİNAL GÖRME KAYBI-NADİR GÖRÜLEN OKULER TUTULUMLU NÖROBRUSELLOZ VAKASI POSTER Nörooftalmoloji
59 Uzman BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR BP - 32 OFTALMOPLEJİK MİGREN: MİGREN VARYANTI MI? KRANİYAL NÖROPATİ Mİ? POSTER Başağrısı
795 Asistan Dr ESRA TURĞUT BP - 33 BİR OLGU ÖRNEĞİ: BAZİLLER TEPE SENDROMU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
938 Asistan Dr serap ruken teker BP - 34 PROGRESİF MYELOPATİ İLE SEYREDEN BİR SPİNAL DURAL ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU POSTER Nöroradyoloji
478 Asistan Dr ECE GÖK DURSUN BP - 35 GLOMUS JUGULARE’ YE BAĞLI GELİŞEN MULTİPL KRANİYAL PARALİZİ POSTER Diğer
757 Asistan Dr Humay İsmayılzade BP - 36 SEREBELLAR ATAKSİ İLE PREZANTE İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIĞI VAKASI: OLGU SUNUMU POSTER Nöroimmünoloji
1046 Asistan Dr selma akkaya arı BP - 37 STROKE BENZERİ ATİPİK MULTİPLE SKLEROZ OLGUSU POSTER Multipl Skleroz
437 Uzman Derya Dirisağlık BP - 38 ABSANSLI GÖZ KAPAĞI MYOKLONİSİ: BİR OLGU SUNUMU POSTER Epilepsi
483 Asistan Dr Berin İnan BP - 39 DİRENÇLİ NÖBETLERLE GELEN BİR AKCİĞER KARSİNOMU HASTASINDA İNTRAPARANKİMAL LEZYON YOKSA? POSTER Epilepsi
112 Uzman MURAT POLAT BP - 40 AKUT PARAPLEJİ GELİŞEN SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU POSTER Beyin Damar Hastalıkları
846 Asistan Dr FURKAN ERBAŞ BP - 41 KAROTİKOKAVERNÖZ FİSTÜL; KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLER VE TEDAVİ POSTER Beyin Damar Hastalıkları
663 Asistan Dr Özge Berna Gültekin BP - 42 POSTERİOR SEREBELLAR ENFARKTA BAĞLI GELİŞEN BİLİŞŞSEL VE DUYGULANIMSAL ETKİLENME POSTER Beyin Damar Hastalıkları
712 Uzman Onur Bulut BP - 43 DOUBLE KORTEKS SENDROMU, EPİLEPSİ VE İNTERİKTAL BÖLGESEL POLİSPİKE DEŞARJLARI OLAN BİR OLGU POSTER Epilepsi
799 Asistan Dr BÜŞRA DAYAN BP - 44 MASTOİDİT NÖROLOGLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR? 3 OLGU İLE POSTER Başağrısı
209 Asistan Dr Yasemin Akıncı BP - 45 AURALI MİGREN VE IVF TEDAVİSİ İLİŞKİLİ GEÇİCİ KORPUS KALLOSUM SPLENİUM LEZYONU: OLGU SUNUMU POSTER Başağrısı
762 Asistan Dr ESİN ENGİN BP - 46 KRONİK BAŞAĞRISI İLE PREZANTE KAROTİS DİSSEKSİYONU VAKASI POSTER Başağrısı
782 Asistan Dr Berin İnan BP - 47 KAROTİS STENTLEMESİ SONRASI REVERSİBL DİFFÜZ VAZOSPAZM: NE YAPMALI? POSTER Beyin Damar Hastalıkları
477 Asistan Dr ECE GÖK DURSUN BP - 48 NÖROBRUSELLOZUN NADİR BİR KLİNİK PREZENTASYONU: PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ POSTER Başağrısı
995 Asistan Dr Zeynep Meltem Arslan BP - 49 POST TRAVMATİK DİSTONİK TREMOR OLGUSU POSTER Hareket Bozuklukları
840 Asistan Dr Çağla ŞİŞMAN ŞAHİN BP - 50 İDİOPATİK OPSOKLONUS-MİYOKLONUS OLGU SUNUMU POSTER Nöroimmünoloji
747 Asistan Dr handenur tunç BP - 51 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ NON HODGKİN LENFOMASI VE NMDA ANTİKOR BİRLİKTELİĞİ : OLGU SUNUMU POSTER Davranış Nörolojisi
617 Asistan Dr Tuğçe Acartürk BP - 52 NÖROLOJİK VE NEFROLOJİK TUTULUMUN ÖN PLANDA OLDUĞU WİLSON HASTASI POSTER Hareket Bozuklukları
665 Asistan Dr Zeynep Ece KAYA GÜLEÇ BP - 53 DİFFÜZ ORTA HAT GLİOMU VE TAKLİT EDEBİLECEĞİ HASTALIKLAR POSTER Nöroimmünoloji
902 Asistan Dr Muhammed Alperen Bardakçı BP - 54 PARANEOPLASTİK POLİNÖROPATİNİN EŞLİK ETTİĞİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU POSTER EMG
1007 Doç. erkingül birday BP - 55 MONEM (MOG-IGG-ASSOCİATED OPTİC NEURİTİS, ENCEPHALİTİS, AND MYELİTİS) TANISI ALAN OLGU POSTER Nöroimmünoloji
585 Asistan Dr furkan topbaş BP - 56 KONJENİTAL MÜSKÜLER DİSTROFİ ;KAS -BEYİN-GÖZ HASTALIĞI POSTER Çocuk Nörolojisi
168 Doç. YEŞİM GÜZEY ARAS BP - 57 SENNA FOLİUM(AÇLIK OTU) KULLANIMI SONRASI GÖRÜLEN GUİLLİAN BARRE SENDROMU POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
332 Uzman MUSTAFA YURTDAŞ BP - 58 NÖROPSİKİYATRİK SEMPTOMLARLA PREZENTE OLAN BİR OLFAKTÖR OLUK MENENJİYOMU OLGU SUNUMU POSTER Davranış Nörolojisi
645 Asistan Dr Ezgi Yakupoğlu BP - 59 SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT:OLGU SUNUMU POSTER Çocuk Nörolojisi
65 Doç. YEŞİM GÜZEY ARAS BP - 60 PARKİNSONİZM VE DİSTONİ KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN VE GEÇ TANI ALAN ADELOSAN ÇAĞ EKSTRA PONTİN MİYELİNOZİS OLGUSU POSTER Hareket Bozuklukları
136 Hemşire İrem Orbuk HS-1 SPORADİC CREUTZFELDT JAKOP HASTALIĞI: OLGU SUNUMU HEMŞİRELİK OTURUMU Diğer
864 Dr. Onur Mendi HS-2 PARKİNSON HASTALIĞINDA TELETIP TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK SİSTEMATİK DERLEME HEMŞİRELİK OTURUMU Diğer
736 Hemşire Ayça Ardağ HS-3 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN YAŞADIKLARI ÇEVRESEL STRESÖR FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMŞİRELİK OTURUMU Nörolojik Yoğun Bakım
406 Hemşire MERVE USLU HS-4 İNMELİ HASTA YAKINLARINA VERİLEN EĞİTİMİN BAKIM VERMEYE HAZIR OLUŞLUĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ HEMŞİRELİK OTURUMU Beyin Damar Hastalıkları
660 Hemşire meltem baklan HS-5 MONOKLONAL ANTİKOR TEDAVİSİ ALTINDAKİ MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA YAN ETKİ PROFİLİ : GERÇEK YAŞAM VERİSİ HEMŞİRELİK OTURUMU Multipl Skleroz
1057 Hemşire Esin Ayşe Özbek HS-6 MULTİPL SKLEROZ POLİKLİNİĞİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMŞİRELİK OTURUMU Multipl Skleroz
1035 Hemşire Güldan Kahveci HS-7 BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ENTERAL BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMŞİRELİK OTURUMU Diğer
256 Öğrenci İzlem Sözeri Eser HS-8 İNMELİ HASTALARA BAKIM VERENLERİN BAKIMA HAZIR OLMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ HEMŞİRELİK OTURUMU Beyin Damar Hastalıkları
1058 Hemşire NAZAN KONAKÇI HS-9 MULTİPL SKLEROZ POLİKLİNİĞİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARDA YORGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMŞİRELİK OTURUMU Multipl Skleroz
739 Hemşire merve kıymaç sarı HS-10 HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YOĞUN BAKIM HASTALARINDA AĞRI YÖNETİMİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMŞİRELİK OTURUMU Nörolojik Yoğun Bakım
75 Doç. Semra Öztürk Mungan EP - 1 ANKARA NUMUNE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MS POLİKLİNİĞİ DEMOGRAFİK VERİLERİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
190 Prof. Vildan Ayşe YAYLA EP - 2 YENİ AÇILAN BİR UYKU BOZUKLUKLARI MERKEZİNDEKİ HASTALARIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ E_POSTER SUNUM Uyku Bozuklukları
376 Prof. Vildan Ayşe YAYLA EP -3 OPTİK NÖRİT HASTALARININ KLİNİK, RADYOLOJİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİ E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
557 Asistan Dr Cansu Kizilto Guler EP - 4 BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİĞİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN YABANCI UYRUKLU HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Diğer
293 Uzman Duygu Hünerli EP - 5 GENÇ SAĞLIKLI BİREYLERDE DURUMLUK KAYGI ARTMIŞ SAĞ FRONTAL KORTİKAL AKTİVİTE İLE İLİŞKİLİDİR E_POSTER SUNUM EEG
427 Asistan Dr DİDEM GİRGİN EP - 6 İDİOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYON VE POLİKİSTİK OVER SENDROMU BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
789 Asistan Dr Emine Yılmaz EP - 7 AKUT TRANSVERS MYELİT:ON ÜÇ OLGUNUN İNCELENMESİ E_POSTER SUNUM Diğer
320 Dr. Zeynep Özözen Ayas EP - 8 EPİLEPSİ HASTALIĞINDA YENİ BİR BİYOBELİRTEÇ: C-REAKTİF PROTEİN/ALBÜMİN ORANI? E_POSTER SUNUM Epilepsi
310 Asistan Dr burak yildiz EP - 9 METİLPREDNİZOLON TEDAVİSİ İLE KLİNİK PROGRESYON GELİŞEN VE DURAL AV FİSTÜL TANISI ALAN OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1026 Yrd.Doç. tuğba uyar EP - 10 GENÇ İSKEMİK İNME ETYOLOJİSİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1012 Uzman AHMET ADIGÜZEL EP - 11 PARKİNSON HASTALARINDA RASAJİLİNİN DEPRESYON ÜZERİNE ETKİSİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
752 Yrd.Doç. sedat şen EP - 12 PARKİNSON HASTALIĞINDA SUBKUTAN APOMORFİN DENEYİMİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
374 Uzman İlknur Güçlü altun EP - 13 PARKİNSON HASTALIĞINDA AĞRI VE D VİTAMİNİ İLİŞKİSİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
424 Prof. Vildan Ayşe YAYLA EP - 14 TİROİDEKTOMİ SONRASI NADİR GÖRÜLEN BİR KOMPLİKASYON: HORNER SENDROMU E_POSTER SUNUM Diğer
737 Asistan Dr KÜBRA DOĞAN IŞIK EP - 15 BULBOSPİNAL MUSKÜLER ATROFİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
613 Asistan Dr ahmet bugrul EP - 16 KARDİYAK DEFİBRİLASYON SONRASI GELİŞEN FIÇIDAKİ ADAM SENDROMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
698 Asistan Dr ahmet bugrul EP - 17 KOLON KANSERİ SONRASI GELİŞEN MYASTENİA GRAVES E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1017 Uzman Derya Bayrak EP - 18 SALBUTAMOL KULLANIMINA SEKONDER GELİŞEN ANİZOKORİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
118 Uzman HAFİZE çotur levent EP - 19 HİPERGLİSEMİYE SEKONDER ORTAYA ÇIKAN HAREKET BOZUKLUĞU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
78 Uzman sinan eliaçık EP - 20 L ‘HERMİTTE VE MULTİPL SKLEROZ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
815 Asistan Dr Çağla ŞİŞMAN ŞAHİN EP - 21 PARAPAREZİ İLE PRESENTE OLAN BİR SİRİNGOMİYELİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
894 Asistan Dr Sena Aksoy EP - 22 KRANİAL SİNİR FELCİ İLE BAŞVURAN NAZOFARİNKS KARSİNOMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
180 Asistan Dr Cavid BABA EP - 23 ABDOMİNAL CERRAHİ SONRASİ GELİŞEN PARAPLEJİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
599 Asistan Dr Tuğçe Gezer EP - 24 POLİNÖROPATİ İLE PREZENTE OLAN SJÖGREN SENDROMU OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
138 Asistan Dr Tuğçe Gezer EP - 25 MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS İLE İLİŞKİLİ MİYELİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
227 Asistan Dr seda bostan EP - 26 İPRATROPİYUM KULLANIMINA İKİNCİL TRANSİENT FİKS DİLATE PUPİL : OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
340 Yrd.Doç. NURAY BİLGE EP - 27 KARBAMAZEPİN İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI GEÇİCİ KORPUS KALLOSUM SPLENİUM ENFAKTI: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
867 Uzman Vedat Ataman Serim EP - 28 DİLATE VİRCHOW-ROBİN PERİVASKÜLER ARALIKLARI VE TRİGEMİNAL NEVRALJİ E_POSTER SUNUM Nöropatik Ağrı
952 Asistan Dr zeynep şanlı EP - 29 PROGRESİF SEYİRLİ REKURRENS PSÖDOTÜMÖR ORBİTA E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
345 Yrd.Doç. Murat Alpua EP - 30 3.KRANİAL SİNİR FELCİ İLE PREZENTE OLAN YENİ TANI DİYABET OLGUSU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
893 Asistan Dr ayşe gürbüz yeniçeri EP - 31 BİR TOLOSA-HUNT SENDROMU OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
411 Doç. senem ertugrul EP - 32 HERPES ZOSTER OFTALMİKUSA BAĞLI TOTAL OFTALMOPLEJİ VE PERİFERİK FASİYAL PARALİZİ; OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
552 Asistan Dr Doğan Dinç Öge EP - 33 PLAZMAFEREZ NEDENİYLE İNTERNAL JUGULER VEN KATETERİ TAKILAN HASTADA AKUT GELİŞEN ANİZOKORİ VE PİTOZİS E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
924 Uzman ÖZLEM ŞAHİN EP - 34 ŞİZOFRENİ VE ATİPİK YÜRÜME BOZUKLUĞU İLE PREZENTE OLAN KORPUS KALLOSUM AGENEZİSİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
386 Asistan Dr ŞAZİYE MELİKE IŞIK EP - 35 MULTİPL MYELOM İLİŞKİLİ POLİNÖROPATİ OLGUSU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöropatik Ağrı
60 Uzman BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR EP - 36 MEDİKAL TEDAVİYE DİRENÇLİ TRİGEMİNAL NEVRALJİDE SFENOPALATİNE GANGLİON BLOKAJI UYGULAMASI E_POSTER SUNUM Nöropatik Ağrı
708 Asistan Dr Ezgi Yakupoğlu EP - 37 WİLSON HASTALIĞI: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
413 Doç. EREN GÖZKE EP - 38 DİYABETİK KETOASİDOZ: NÖROLOJİK BULGULARIN DÜZELMESİ ZAMAN ALABİLİR (OLGU SUNUMU) E_POSTER SUNUM Diğer
468 Uzman Fettah Eren EP - 39 CİNSEL AKTİVİTE İLİŞKİLİ BEYİN SAPI İSKEMİK İNME OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
982 Yrd.Doç. ÜNAL ÖZTÜRK EP - 40 NADİR BİR İSKEMİK İNME NEDENİ OLARAK ANTİPSİKOTİK KULLANIMI: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
70 Doç. Yıldız Değirmenci EP - 41 NADİR BİR PİTOZ ETİYOLOJİSİ PRESEPTAL SELLÜLİT: BİR OLGU EŞLİĞİNDE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
400 Asistan Dr Utku Bulut EP - 42 PULVİNAR TUTULUMLU SPORADİK CREUTZFELDT JAKOB HASTALIĞI E_POSTER SUNUM Demans
94 Asistan Dr YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL EP - 43 TANI VE TEDAVİ SÜRECİ İLE ATİPİK SEYİRLİ POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU: BİR OLGU E_POSTER SUNUM Nörolojik Yoğun Bakım
701 Uzman MURAT POLAT EP - 44 PRİMER PROGRESİF AFAZİ AYIRICI TANISI; OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Demans
106 Yrd.Doç. Mehmet Nuri Koçak EP - 45 STATUS EPİLEPTİKUS SONRASI GELİŞEN PONS İNFARKT OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
693 Uzman tuba ekmekyapar EP - 46 ERİŞKİN YAŞTA TANI ALAN BİR MELKERSSON-ROSENTHAL SENDROMU E_POSTER SUNUM Diğer
285 Uzman sinan eliaçık EP - 47 İNME SEMPTOMLARI İLE BAŞVURAN İNTRAKRANİAL KİTLE E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
86 Uzman BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR EP - 48 HORNER SENDROMU: ANTERİOR YAKLAŞIMLI SERVİKAL OMURGA CERRAHİSİNİN NADİR KOMPLİKASYONU E_POSTER SUNUM Diğer
986 Asistan Dr Ayça Karakoç EP - 49 NEFROTİK SENDROM İLE İLİŞKİLİ AKUT İSKEMİK İNME E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1008 Asistan Dr Gökce Yüce Onur EP - 50 DİYALİZ SONRASI GELİŞEN SPONTAN SUBDURAL VE SUBARAKNOİD HEMORAJİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
84 Uzman BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR EP - 51 DİYABETİK OTONOM NÖROPATİ BULGUSU OLARAK FREY SENDROMU E_POSTER SUNUM Nöropatik Ağrı
899 Asistan Dr AYDANUR DOĞAN EP - 52 ATAKSİ İLE PREZENTE OLAN ÇÖLYAK HASTALIĞI E_POSTER SUNUM Yürüme ve Denge Bozuklukları
356 Yrd.Doç. Recep Yevgi EP - 53 ORAK HÜCRELİ ANEMİ DE NÖROLOJİK KOMPLİKASYON: HEMORAJİK PRESS E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
959 Uzman Burcu Yüksel EP - 54 MULTİPL SKLEROZ HASTASINDA YENİ BİR ATAK OLMADAN GELİŞEN EL DİSTONİSİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
201 Doç. Yıldız Değirmenci EP - 55 KAUDAT ENFRAKTI İLE ORTAYA ÇIKAN HEMİKORE-HEMİBALLİSMUS VE KOZAPİN ETKİSİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
474 Yrd.Doç. Mehmet Hamamcı EP - 56 AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ HASTASINDA BAŞAĞRISIZ İDİYOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYON E_POSTER SUNUM Başağrısı
449 Yrd.Doç. NURAY BİLGE EP - 57 MULTİPL SKLEROZ'DA İNTERFERON BETA TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİ : İKİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
137 Asistan Dr Tuğçe Gezer EP - 58 MYCOPLASMA PNEUMONİAE İLE İLİŞKİLİ MİYELİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
428 Dr. Cihat Örken EP - 59 TROKLEAR SİNİRİN İZOLE NÜKLEER TUTULUMU OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
342 Yrd.Doç. NURAY BİLGE EP - 60 PSİKİYATRİK SEMPTOMLAR VE KOGNİTİF BOZUKLUK İLE BAŞVURAN ERİŞKİN TİP METAKROMATİK LÖKODİSTROFİ E_POSTER SUNUM Nörogenetik
28 Asistan Dr Rahmi Tümay Ala EP - 61 ANTİ-GAD (+) STİFF LİMB SENDROMU OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
62 Dr. Zeynep Özözen Ayas EP - 62 ANİ BİLİNÇ KAYBI NEDENİ: ORGANOFOSFAT ZEHİRLENMESİ E_POSTER SUNUM Nörolojik Yoğun Bakım
329 Uzman ELİF SARICA DAROL EP - 63 AKUT POSTHİPOKSİK MİYOKLONİLİ İKİ OLGU E_POSTER SUNUM Nörolojik Yoğun Bakım
440 Yrd.Doç. NURAY BİLGE EP - 64 MS, SLE VE ROMATOİD ARTRİT BİRLİKTELİĞİ OLAN NADİR BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
239 Asistan Dr hatice babaoğlan EP - 65 BAŞ AĞRISI VE KONUŞMA BOZUKLUĞU ATAKLARI OLAN HASTADA: HANDLE SENDROMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
174 Dr. Zeynep Özözen Ayas EP - 66 İNSİDENTAL OLARAK SAPTANAN RATHKE CLEFT KİSTİ E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
953 Uzman zeynep tanrıverdi EP - 67 HERPES SİMPLEKS ENSEFALİTİ SONRASINDA GELİŞEN KLUVER-BUCY SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörolojik Yoğun Bakım
976 Uzman Zehra Aktan EP - 68 TAMOKSİFEN KULLANIMINA BAĞLI SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ-OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
742 Uzman Serap Zengin Karahan EP - 69 YAYGIN BEYAZ CEVHER NEKROZUYLA SEYREDEN METİL ALKOL İNTOKSİKASYONU: BİR OLGU E_POSTER SUNUM Nörolojik Yoğun Bakım
14 Uzman mele gürbüz EP - 70 KORPUS KALLOZUM SPLENIUM LEZYONU OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
267 Uzman tuğba özel EP - 71 ÇOKLU KRANİAL SİNİR TUTULUMU İLE PREZENTE OLAN AKCİĞER ADENOKARSİNOMLU OLGU E_POSTER SUNUM Diğer
962 Asistan Dr Sevim Şahin EP - 72 İZOLE HİPOGLOSSAL SİNİR PARALİZİSİ VE UNİLATERAL DİL ATROFİSİ E_POSTER SUNUM Diğer
67 Asistan Dr Işıl Baytekin EP - 73 TROMBOLİTİK SONRASI İSKEMİ DIŞI KANAMA İZLENEN BİR OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
200 Asistan Dr ahmet bugrul EP - 74 SLE SEYRİNDE ORTAYA ÇIKAN FAHR SENDROMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
966 Asistan Dr Sevim Şahin EP - 75 İLERİ YAŞTA BİR OFTALMOPLEJİK MİGREN OLGUSU E_POSTER SUNUM Başağrısı
27 Doç. Semra Öztürk Mungan EP - 76 TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK: OLGU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
749 Asistan Dr yağmur simge sever aktuna EP - 77 HOMONİM HEMİANOPSİ İLE PREZENTE OLAN BİR MS ATAĞI E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
791 Asistan Dr burak zan EP - 78 GBS:FARİNGEAL-BRAKİYEL-SERVİKAL VARYANT E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
319 Dr. Zeynep Özözen Ayas EP - 79 PROGRESİF GÖRME KAYBI İLE TANI ALAN ORBİTA KAVERNÖZ HEMANJİOMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
733 Asistan Dr Meltem İnci EP - 80 SJÖRGEN SENDROMU’NUN NADİR BİR NÖROLOJİK TABLOSU: İZOLE ARKA KORDON TUTULUMU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
679 Asistan Dr Hanife Karakaya EP - 81 MULTİPLE KRANYAL SİNİR TUTULUMU İLE PRESENTE OLAN KLL OLGUSU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
913 Uzman fazilet karademir EP - 82 GÖRME KAYBI AYIRICI TANISINDA ATİPİK BİR NEDEN OLARAK NÖRORETİNİT; OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
45 Asistan Dr hasan baysal EP - 83 DEMİYELİNİZAN HASTALIĞI TAKLİT EDEN NÖROFİBROMATOZİS OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
25 Doç. Semra Öztürk Mungan EP - 84 BİR OLGU EŞLİĞİNDE LAFORA HASTALIĞININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Epilepsi
1038 Asistan Dr leyli can aynal EP - 85 BİLATERAL ALTNCI VE SAĞDA YEDİNCİ KRANİAL SİNİR TUTULUMU İLE PREZENTE OLAN KARSİNOMATÖZ MENENJİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
798 Doç. Betül Çevik EP - 86 İNFLAMATUAR SEREBRAL AMİLOİD ANJİYOPATİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
344 Yrd.Doç. NURAY BİLGE EP - 87 SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
124 Asistan Dr YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL EP - 88 BAŞ AĞRISINDA KIRMIZI BAYRAKLAR: İLERİ YAŞ, ANİ, ŞİDDETLİ BAŞLANGIÇ ENFEKSİYONA SEKONDER GELİŞEN SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ: BİR OLGU E_POSTER SUNUM Başağrısı
711 Uzman Dilek Top Kartı EP - 89 MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE TANI KONAN CHARCOT-MARİE-TOOTH TİP-1A OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
182 Asistan Dr EMİNE AVCI HÜSEYİNOĞLU EP - 90 SEKONDER BAŞ AĞRISI NEDENLERİ: TEMPORAL ARTERİT OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1016 Asistan Dr hande BALTACI EP - 91 WEBINO (WALL-EYED BİLATERAL İNTERNÜKLEER OFTALMOPLEJİ ): OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
870 Uzman Vedat Ataman Serim EP - 92 DENTAL GİRİŞİM İLE TETİKLENEN PERİFERİK FASİYAL PARALİZİ E_POSTER SUNUM Diğer
631 Uzman İlkin İYİGÜNDOĞDU EP - 93 PROSTAT KANSERİNE BAĞLI LEPTOMENİNGEAL KARSİNOMATOZİS: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
892 Asistan Dr ÖNDER KEMAL SOYLU EP - 94 ALKOLLE GELEN NADİR AMA DESTRÜKTİF BİR SENDROM: MARCHİAFAVA BİGNAMİ E_POSTER SUNUM Diğer
100 Dr. Zeynep Özözen Ayas EP - 95 HIZLI BÜYÜYEN GRADE I TRANSİZYONEL MENENGİOM OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
47 Dr. Buket Yılmaz EP - 96 FAHR SYNDROME WİTH FLUCTUATİON İN CONSCİOUSNESS AND TEMPORARY VİSİON LOSS E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
24 Doç. Semra Öztürk Mungan EP - 97 NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK MARCHİAFAVA BİGNAMİ HASTALIĞI E_POSTER SUNUM Diğer
378 Yrd.Doç. NURAY BİLGE EP - 98 LEBER' İN HEREDİTER OPTİK NÖROPATİSİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
970 Asistan Dr ayşe gürbüz yeniçeri EP - 99 ABDUSENS PARALİZİ KLİNİĞİ İLE GELEN YENİ TANI LENFOMA OLGUSU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
989 Asistan Dr Sevim Şahin EP - 100 AYIN EVRELERİ VE EPİLEPTİK NÖBET SIKLIĞI ARASINDA BİR İLİŞKİ; GERÇEK Mİ, EFSANE Mİ? E_POSTER SUNUM Epilepsi
57 Yrd.Doç. Levent Öcek EP - 101 ARNOLD CHIARI TİP I MALFORMASYONU İLİŞKİLİ İZOLE DOWN BEAT NİSTAGMUS E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
531 Uzman F.İnci Ertaş EP - 102 BARİATRİK CERRAHİ SONRASINDA GELİŞEN AKUT AKSONAL POLİNÖROPATİ 2 OLGU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
436 Prof. Erdem Yaka EP - 103 YOGA SIRASINDA MEYDANA GELEN VERTEBRAL ARTER DİSEKAN ANEVRİZMASI E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
309 Uzman ELİF SARICA DAROL EP - 104 İATROJENİK HİPOPARATROİDİ SONUCU OLUŞAN ASEMPTOMATİK FAHR SENDROMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
897 Asistan Dr Sena Aksoy EP - 105 PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMASI: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
39 Yrd.Doç. Levent Öcek EP - 106 EPİLEPTİK NÖBET İLE PREZENTE OLAN GEÇİCİ KORPUS KALLOZUM SPLENİUM LEZYONU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
482 Doç. YEŞİM GÜZEY ARAS EP - 107 HELLP VE PRESS SENDROMU GELİŞEN VE 36 SAAT İÇİNDE KLİNİĞİ GERİLEYEN HASTA E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
984 Uzman Abdulkadir TUNÇ EP - 108 EPİLEPTİK NÖBET VE BAZİLLER ARTER FUZİFORM ANEVRİZMASI; NADİR BİR ETİYOLOJİ E_POSTER SUNUM Epilepsi
1024 Uzman Esma Kobak Tur EP - 109 LEVETRASETAM KULLANIMINA BAĞLI KUTANÖZ ADVERS REAKSİYON GÖRÜLEN BİR OLGU E_POSTER SUNUM Epilepsi
696 Uzman tuba ekmekyapar EP - 110 KORPUS KALLOSUM AGENEZİLİ PERİKALLOSAL LİPOMU OLAN EPİLEPSİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Epilepsi
351 Asistan Dr NESLİŞAH YILDIRIM EP - 111 ATAKSİ İLE PRESENTE OLAN AKUT POLİNÖROPATİ OLGUSU: AKUT POLİNÖROPATİ VE KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ BİRLİKTELİĞİ E_POSTER SUNUM Diğer
579 Asistan Dr BÜŞRA DAYAN EP - 112 DURAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜLE SEKONDER BAŞ AĞRISI OLGUSU E_POSTER SUNUM Başağrısı
488 Asistan Dr merve önerli EP - 113 AKUT GELİŞEN TREMOR İLE PREZENTE OLAN SEREBROVASKÜLER OLAY: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
469 Uzman Fettah Eren EP - 114 SEREBELLAR İSKEMİK İNME OLGUSUNDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ DENEYİMİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1042 Uzman Asuman Ali EP - 115 TROMBOZE BAZİLER ARTER ANEVRİZMASI VE AKUT İSKEMİK İNME; KLİNİĞİ VE BT ANJİO ÖZELLİKLERİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
999 Yrd.Doç. ÜNAL ÖZTÜRK EP - 116 ANTİTROMBİN III EKSİKLİĞİNE BAĞLI EŞ ZAMANLI İNME VE DERİN VEN TROMBOZU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
928 Doç. Murat Alemdar EP - 117 BLEFAROPLASTİ OPERASYONU SONRASI TANI KONULABİLEN BİR JENERALİZE MİYASTENİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
1040 Uzman tuğba eyigürbüz EP - 118 3.KRANİAL SİNİR TUTULUMU KLİNİĞİ OLAN HASTALARDA ETYOLOJİ: BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DENEYİMİ E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
497 Uzman Sevgi Ferik EP - 119 PROGESTERON TEDAVİSİ İLE OLASI İLİŞKİLİ GEÇİCİ SPLENİUM LEZYONU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Diğer
941 Uzman Vedat Ataman Serim EP - 120 ATİPİK BİR DÜŞÜK EL NEDENİ: KORTİKAL MS LEZYONU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
107 Uzman sanem coşkun duman EP - 121 ATRIAL SEPTAL DEFEKTLİ BİR HASTADA GÖRÜLEN İSKEMİK INME E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
169 Doç. YEŞİM GÜZEY ARAS EP - 122 PARKİNSONİZM BULGULARI İLE BAŞVURAN VE BEYİN TM TANISI ALAN BİR OLGU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
656 Asistan Dr Ezgi Yakupoğlu EP - 123 POSTERİOR SEREBRAL ARTER P2 ENFARKTI AKUT TEDAVİNİN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
282 Uzman sinan eliaçık EP - 124 NOMİNAL AFAZİ İLE BAŞVURAN İSKEMİK İNME VAKASI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
87 Uzman sanem coşkun duman EP - 125 POSTPARTUM KONVÜLSİYON E_POSTER SUNUM Epilepsi
649 Uzman Fettah Eren EP - 126 NADİR GÖRÜLEN İKİ OLGU SUNUMU: MELKERSSON ROSENTHAL SENDROMU E_POSTER SUNUM Diğer
759 Asistan Dr burak zan EP - 127 EPİLEPTİK NÖBET İLE GELEN BİR CROHN HASTASI E_POSTER SUNUM Epilepsi
305 Hemşire DUYGU özer EP - 128 DEMİYELİZAN HASTALIKLARDA PLAZMAFEREZ TEDAVİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI: BİR NÖROLOJİ KLİNİĞİ DENEYİMİ E_POSTER SUNUM Diğer
940 Uzman Zehra Aktan EP - 129 HİPERGLİSEMİYE SEKONDER EPİLEPTİK NÖBETLERİ VE GEÇİCİ KORTİKAL LEZYONU OLAN HASTA E_POSTER SUNUM Epilepsi
489 Yrd.Doç. ahmet tüfekçi EP - 130 OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASINDA OLUŞAN HIZLI KİLO KAYBI İLE MİYASTENİA GRAVİS GELİŞİMİ ARASINDA İLİŞKİ OLABİLİR Mİ? E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
246 Hemşire Samet Turhan EP - 131 OLGU SUNUMU: GUİLLAİN-BARRE SENDROMLU HASTADA FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
610 Asistan Dr batuhan selçuk EP - 132 ANTİ-NMDA RESEPTÖR ENSEFALİTİ E_POSTER SUNUM Diğer
346 Prof. Vildan Ayşe YAYLA EP - 133 METAMFETAMİN KULLANIMINA SEKONDER STATUS EPİLEPTİKUS OLGUSU E_POSTER SUNUM Epilepsi
226 Asistan Dr NESLİŞAH YILDIRIM EP - 134 FUMİNAN SEYİRLİ ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT E_POSTER SUNUM Diğer
684 Yrd.Doç. esra acıman demirel EP - 135 KLOZAPİNE BAĞLI GELİŞEN FRONTAL NÖBET:OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
619 Uzman İlkin İYİGÜNDOĞDU EP - 136 EPİDURAL ANESTEZİ SONRASI NADİR BİR BAŞ AĞRISI NEDENİ: PNÖMOSEFALİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
445 Uzman elif banu söker EP - 137 NADİR GÖRÜLEN BİR PARAPAREZİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
754 Uzman emel başar EP - 138 PUPİL KORUNMUŞ WEBER SENDROMLU OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
525 Asistan Dr Nihat Mustafayev EP - 139 MİLLARD GUBLER SENDROMU: NADİR BİR KLASİK ÇAPRAZ BEYİN SAPI SENDROMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
403 Yrd.Doç. İrem İlgezdi EP - 140 İZOLE OKÜLOMOTOR SİNİR FELCİ İLE PREZENTE OLAN MALİGNİTE OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
874 Uzman Vedat Ataman Serim EP - 141 FAHR HASTALIĞI; HİPOPARATİROİDİZM VE EPİLEPTİK NÖBETLER E_POSTER SUNUM Epilepsi
331 Uzman MUSTAFA YURTDAŞ EP - 142 SEKSÜEL AKTİVİTE İLE İLİŞKİLİ PRİMER BAŞAĞRISI: İKİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Başağrısı
418 Dr. Cihat Örken EP - 143 İŞİTME KAYBIYLA BAŞVURAN İNME OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
199 Asistan Dr ahmet bugrul EP - 144 TİP 3 STURGE WEBER SENDROMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
338 Dr. mustafa çam EP - 145 İMMÜNSÜPPRESSİF TEDAVİ ALAN BÖBREK NAKİLLİ HASTADA DİRENÇLİ HIÇKIRIK OLGUSU E_POSTER SUNUM Diğer
686 Uzman GÜLGÜN UNCU EP - 146 POSTPARTUM NÖBET İLE BAŞVURAN SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
541 Uzman AYŞEGÜL DEMİR EP - 147 RETİNA DEKOLMANI İLE EŞ ZAMANLI KAVERNÖZ SİNÜS TROMBOZU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
349 Doç. Dürdane Aksoy EP - 148 TERİFLUNOMİD TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLENDİRİLEN PSOAS ABSESİ: BİR VAKA ÜZERİNDEN TERİFLUNOMİDİN GÜVENLİK VE YAN ETKİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
121 Asistan Dr YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL EP - 149 PSÖDOSUBARAKNOİD KANAMA: BİR OLGU E_POSTER SUNUM Nörolojik Yoğun Bakım
726 Asistan Dr ÇAĞLA AKI EP - 150 MULTİPL SKLEROZ İLE KARIŞAN BİR MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ VASKÜLİTİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
420 Uzman Esma Kobak Tur EP - 151 PROGRESİF SUPRANÜKLEER PALSİ- RİCHARDSON SENDROMU TANISI ALMIŞ BİR OLGU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
178 Doç. YEŞİM GÜZEY ARAS EP - 152 GEÇİCİ İSKEMİK ATAK (GİA) İLE TAKİP EDİLEN VE HİPOTİROİDİK ENSEFALOPATİ TABLOSU GELİŞEN HASTA : OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
863 Uzman Vedat Ataman Serim EP - 153 AŞIRI ESNEME VE İNTRAKRANİAL PATOLOJİLER E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
714 Asistan Dr Ezgi Yakupoğlu EP - 154 TEKRARLAYAN İNME İLE BAŞVURAN HASTADA AKUT TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
973 Asistan Dr selin özmen EP - 155 İNME İLE PREZENTE TAKAYASU ARTERİTİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
213 Doç. DİLCAN KOTAN EP - 156 GEÇİCİ BEYİN LEZYONUNDA NADİR YERLEŞKE: KALLOZAL SPLENİYUM E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
146 Yrd.Doç. Türkan Acar EP - 157 PONS ENFARKTINA BAĞLI GELİŞEN İZOLE PERİFERİK FASİYAL PARALİZİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
687 Doç. Fatma Kurtuluş EP - 158 UZUN DÖNEM NATALİZUMAB OLGUSU VE REBAUND E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
756 Asistan Dr EZGİ BAKIRCIOĞLU DUMAN EP - 159 HIZLI İLERLEYİCİ DEMANSA NEDEN OLAN OTOİMMÜN ENSEFALİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Demans
186 Asistan Dr RUKEN ŞİMŞEKOĞLU EP - 160 ATİPİK PREZENTASYONLU BİR CREUTZFELDT JACOB HASTALIĞI OLGUSU E_POSTER SUNUM Demans
967 Asistan Dr Sevim Şahin EP - 161 NADİR BİR İNME SENDROMU: İZOLE KOROİD PLEKSUS ENFARKTÜSÜ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
115 Asistan Dr ESRA TURĞUT EP - 162 NADİR BİR İNME SEBEBİ EOZİNOFİLİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
184 Uzman Fettah Eren EP - 163 BEYİN METASTAZI OLAN AKUT İSKEMİK İNME HASTASINDA İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ DENEYİMİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
61 Dr. Zeynep Özözen Ayas EP - 164 NADİR BİR AKUT İNME BULGUSU: AKİNETİK MUTİZM E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
956 Asistan Dr Sevim Şahin EP - 165 İNME SEYRİNDE GELİŞEN NADİR BİR SEMPTOM OLARAK HİPERFAJİ OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
506 Asistan Dr ahmet bugrul EP - 166 SLE SEYRİNDE GELİŞEN İNTRAKRANİYAL HEMORAJİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
81 Uzman sinan eliaçık EP - 167 YABANCI EL SENDROMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
629 Uzman GÜLGÜN UNCU EP - 168 NÖBET İLE PREZENTE FAHR SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Epilepsi
1011 Asistan Dr EZGİ BAKIRCIOĞLU DUMAN EP - 169 NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: BATI NİL VİRÜSÜ ENSEFALİTİ E_POSTER SUNUM Diğer
129 Asistan Dr YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL EP - 170 OLGU: MOKSİFLOKSASİN KULLANIMIYLA İNDÜKLENEN DELİRYUM E_POSTER SUNUM Demans
317 Dr. Zeynep Özözen Ayas EP - 171 NADİR BİR İNTRAKRANİAL KİTLE: KUADRİGEMİNAL SİSTERN LİPOMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
212 Doç. DİLCAN KOTAN EP - 172 DEV KOLLOİD KİST: BEYİNDE SİNSİ DÜŞMAN E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
362 Yrd.Doç. Cihat Uzunköprü EP - 173 NADİR BİR SEREBELLAR SENDROM NEDENİ: 2 ADET ATAKSİ-OKÜLAMOTOR APRAKSİ TİP 2 HASTASI E_POSTER SUNUM Yürüme ve Denge Bozuklukları
933 Prof. Dilek Necioğlu Örken EP - 174 BİR OLGU NEDENİYLE MİYELİN OLİGODENDROSİT GLİKOPROTEİN (MOG) ANTİKOR İLİŞKİLİ HASTALIK E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
498 Asistan Dr Afra Çelik EP - 175 SUBARAKNOİD KANAMA İLE PREZENTE OLAN İKİ SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
549 Asistan Dr derya ademoğlu EP - 176 KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI GÖRÜLEN İNTRASEREBRAL KANAMA OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
632 Uzman MURAT POLAT EP - 177 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜBERKÜLOZU, 2 OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
504 Asistan Dr Afra Çelik EP - 178 SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON TANISIYLA TAKİP VE TEDAVİ EDİLEN İKİ OLGU E_POSTER SUNUM Başağrısı
595 Asistan Dr Taha Aslan EP - 179 SİLDENAFİL KULLANIMI SONRASI İNTRAKRANİYAL KANAMA OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
80 Uzman sinan eliaçık EP - 180 KORE VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
330 Asistan Dr Hicret Betül AKDAĞ EP - 181 İKİ FARKLI KLİNİK İLE PREZENTE REVERSİBLE SPLENİAL LEZYON SENDROMU E_POSTER SUNUM Nöroradyoloji
312 Uzman Çağla Erdoğan EP - 182 GİRİŞİMSEL İŞLEM SIRASINDA AORT KOARKTASYONU TANISI KONULAN GENÇ İSKEMİK İNME OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
262 Asistan Dr ZEYNEP ERTEN EP - 183 HİPOGUZİA İLE BAŞVURAN MULTİPLE SKLEROZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Multipl Skleroz
43 Yrd.Doç. Levent Öcek EP - 184 İZOLE BELL PARALİZİSİ İLE PREZENTE OLAN VERTEBRAL ARTER DİSSEKSİYONU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
179 Doç. YEŞİM GÜZEY ARAS EP - 185 2 KEZ UÇAK YOLCULUĞU SIRASINDA İNME GEÇİRİP I.V TPA UYGULANAN PFO’LU HASTA: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
905 Uzman fazilet karademir EP - 186 PROGRESİF PARAPAREZİ NEDENİ OLAN SPİNAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜL – OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
266 Asistan Dr Süeda Ecem Yılmaz EP - 187 KAROTİS STENTLEMESİ SONRASINDA MEYDANA GELEN HİPERAKUT HİPERPERFÜZYON SENDROMU OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
58 Yrd.Doç. Levent Öcek EP - 188 KORTİKAL ENFARKTA BAĞLI DÜŞÜK AYAK OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
185 Uzman Fettah Eren EP - 189 SİLDENAFİL KULLANIMI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN AKUT İSKEMİK İNME OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
389 Yrd.Doç. Recep Yevgi EP - 190 SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU VE SANTRAL DİABETES İNSİPİDUS BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
127 Yrd.Doç. fatma şimşek EP - 191 RAKIM FARKINA BAĞLI AĞIR NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLA TANI ALAN ORAK HÜCRELİ ANEMİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
373 Asistan Dr Vugar CAFER EP - 192 MULTİPL SKLEROZ AYIRICI TANISINDA ANTİFOSFOLİPİD ANTİKOR SENDROMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
343 Yrd.Doç. NURAY BİLGE EP - 193 NADİR GÖRÜLEN EPİLEPTİK NÖBET BAŞLANGIÇLI CADASIL OLGUSU E_POSTER SUNUM Nörogenetik
643 Asistan Dr Ayşe Beyza BİLGİN EP - 194 İSKEMİK SVO SONRASI TANI ALAN FABRY HASTASI: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
336 Asistan Dr zeynep ünlütürk EP - 195 MOYAMOYA HASTALIĞI OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
444 Uzman sevil huseynova EP - 196 CHRON HASTASINDA İSKEMİK İNME E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
625 Uzman İlkin İYİGÜNDOĞDU EP - 197 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ SONRASI GELİŞEN POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ SENDROMU: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
906 Uzman ÖZLEM ŞAHİN EP - 198 2 FARKLI OLGUDA BAŞAĞRISININ ENDER BİR NEDENİ OLARAK PİNEAL KİST E_POSTER SUNUM Başağrısı
544 Asistan Dr Rahmi Tümay Ala EP - 199 NADİR GÖRÜLEN İNME TAKLİTÇİSİ OLAY: SPİNAL HEMATOM E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
871 Uzman BAKİ doğan EP - 200 İZOLE MONOPAREZİ İLE PREZENTE OLAN İKİ İSKEMİK İNME VAKASI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
103 Dr. Zeynep Özözen Ayas EP - 201 SEREBRAL SİNÜS VEN TROMBOZUNDA RİSK FAKTÖR BİRLİKTELİĞİ; POSTPARTUM, DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ VE MTHFR C677T HETEROZİGOT, PAI HOMOZİGOT MUTASYONLARI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
574 Asistan Dr sibel özdemir EP - 202 MİGREN İLE PREZENTE OLAN BİR VERTEBRAL ARTER DİSEKSİYONU OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
575 Asistan Dr DUYGU AYDEMİR EP - 203 İNTRAKRANİAL KİTLEYİ TAKLİT EDEN ATİPİK YERLEŞİMLİ VENÖZ ANOMALİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
228 Asistan Dr Ekin Öykü Baylam EP - 204 YENİ NESİL GEN DİZİLEME YÖNTEMLERİ İLE CHARCOT MARİE TOOTH , HEREDİTER SAPASTİK PARAPLEJİ VE JUVENİL ALS HASTALIKLARININ ORTAK MOLEKÜLER BELİRTEÇLERİNİN GÖSTERİLDİĞİ BİR OLGU E_POSTER SUNUM Nörogenetik
517 Uzman Esma Kobak Tur EP - 205 SOD 1 GEN MUTASYONU SAPTANAN AİLEVİ AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ OLGULARI E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
390 Asistan Dr inan özdemir EP - 206 AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ TANILI HASTADA DİAFRAGMA PİLİ UYGULAMASI E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
395 Yrd.Doç. orhan sümbül EP - 207 SMART SENDROMU:OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
337 Uzman irfan yavaş EP - 208 BİLATERAL STRİATOPALLİDODENTAT KALSİFİKASYON:PARKİNSONİZMLİ BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
235 Uzman Şahinde Fazilet HIZ EP - 209 İSKEMİK İNME İLE PREZENTE OLAN PARANKİMAL MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TUBERKÜLOZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
779 Asistan Dr Tülay Tan EP - 210 MOYA MOYA HASTALIĞI OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
852 Asistan Dr Sinem Özçelik EP - 211 SLE TANISI VE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VASKÜLİTİK TUTULUMU OLAN HASTADA PROGRESİF İNME E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
38 Yrd.Doç. Levent Öcek EP - 212 İNFEKTİF ENDOKARDİT OLGUSUNDA OLAĞAN DIŞI SEREBRAL VEN TROMBOZU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
196 Asistan Dr ahmet bugrul EP - 213 SNEDDON SENDROMU:LİVEDO RETİKÜLARİS VE İSKEMİK İNME E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
883 Asistan Dr Sahib Rovshanov EP - 214 DOĞUŞTAN AFİBRİNOJENEMİLİ HASTADA İNTERNAL KAROTİS ARTERDE İNTRAMURAL KANAMAYA BAĞLI AKUT İNME OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
842 Uzman didem celik EP - 215 YETİŞKİNLERDE VİRAL ENSEFALİTE BAĞLI GEÇİCİ KORPUS KALLOSUM SPLENİUM ETKİLENİMİ : BİR OLGU E_POSTER SUNUM Başağrısı
987 Asistan Dr gökçen hatipoğlu EP - 216 İDİOPATİK PARKİNSON HASTASINDA SALBUTAMOL İLE TETİKLENEN DİSKİNEZİ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
339 Yrd.Doç. Recep Yevgi EP - 217 İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAY ETYOLOJİSİNDE AKCİĞER NÖROENDOKRİN KARSİNOMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
992 Uzman Abdulkadir TUNÇ EP - 218 MOTOR NÖRON HASTALIĞINDA ÖNEMLİ BİR NÖROGÖRÜNTÜLEME İŞARETİ: PRE-SANTRAL SULKUSTA LİNEER HİPOİNTENSİTE E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
117 Asistan Dr yiğit güldiken EP - 219 NÖROPSİKİYATRİK BULGULARLA SEYREDEN NÖROAKANTOSİTOZ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
785 Asistan Dr Özge Berna Gültekin EP - 220 AKUT SİMÜLTANE BİLATERAL KAROTİS ARTER OKLÜZYONUNA BAĞLI ANİ KOMA E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
615 Uzman İlkin İYİGÜNDOĞDU EP - 221 VOLTAJ BAĞIMLI POTASYUM KANAL ANTİKORUNA BAĞLI GELİŞEN İKİ LİMBİK ENSEFALİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
371 Asistan Dr Gökçen Karahan EP - 222 CREUTZFELD-JAKOB HASTALIĞI: SEREBELLAR BULGULARLA PREZENTE BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Yürüme ve Denge Bozuklukları
397 Asistan Dr Gökçen Karahan EP - 223 PERİFERİK FASYAL PARALİZİ İLE PREZENTE ATİPİK DURAL ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
926 Asistan Dr ayşe betül ACAR EP - 224 GOLDENHAR SENDROMU İLE İLİŞKİLİ İSKEMİK İNME: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
33 Asistan Dr Esra Demir EP - 225 DİFUZYON MRG GÖRÜNTÜSÜ İSKEMİK İNME İLE KARIŞAN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜBERKULOZU OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
34 Yrd.Doç. Levent Öcek EP - 226 GEÇİCİ İSKEMİK ATAK ENDER NEDENİ; AORT DİSSEKSİYONU OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
997 Uzman Abdulkadir TUNÇ EP - 227 OKULOMOTOR SİNİR SCHWANNOMU, NADİR BİR OLGU E_POSTER SUNUM Başağrısı
1015 Asistan Dr merve önerli EP - 228 İLACA BAĞLI PARKİNSONİZMİN ATİPİK KLİNİK GÖRÜNÜMÜ: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
313 Asistan Dr Taha Aslan EP - 229 GALEN VEN TROMBOZU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1037 Uzman tuğba eyigürbüz EP - 230 NÖROLOJİ PRATİĞİNDE TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİM TEDAVİSİNE YAKLAŞIMLAR E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
788 Asistan Dr CEREN AKTAN EP - 231 ANTİ-HU İLİŞKİLİ PARANEOPLASTİK ENSEFALOMİYELİT OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
837 Asistan Dr YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL EP - 232 İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYON: OLGU SERİSİ E_POSTER SUNUM Başağrısı
707 Uzman Esma Kobak Tur EP - 233 YABANCI EL FENOMENİ EŞLİK EDEN BİR KORTİKOBAZAL DEJENERASYON OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
965 Asistan Dr Gülcan Neşem Karabaş EP - 234 VERTEBRAL ARTER ANEVRİZMA RÜPTÜRÜ SONRASI KAN MİGRASYONU İLE OLUŞAN SPİNAL SUBARAKNOİD KANAMA OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1005 Asistan Dr derya yöndem EP - 235 GEÇ TANI ALAN SPİNAL DURAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜLLÜ HASTA E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
887 Asistan Dr Sahib Rovshanov EP - 236 TRANS-KAROTİD MEKANİK TROMBEKTOMİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
218 Asistan Dr özgün köksal EP - 237 HYALURONİK ASİT EMBOLİSİ SAPTANAN BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
392 Asistan Dr Gökçen Karahan EP - 238 SUSAC SENDROMU: BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
166 Yrd.Doç. Miruna Florentina Ateş EP - 239 KRONİK İNFLAMATUVAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİ ETİYOLOJİSİNDE KONNEKTİF DOKU HASTALIKLARI E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
458 Asistan Dr TUĞÇE AKÇADAĞ EP - 240 ATAKSİK PARANOPLASTİK SENDROM OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
526 Asistan Dr YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL EP - 241 OLGU: LİTYUM KULLANAN HASTADA BİBALLİSMUS VE DİSKİNEZİLER E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
44 Uzman Yasemin Ekmekyapar Fırat EP - 242 LİTYUM TOKSİSİTESİNE BAĞLI DİZARTRİ VE KOREATETOZ E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
467 Asistan Dr cihat özgüncü EP - 243 GENÇ İNME KLİNİĞİ İLE GELEN KAROTİS ARTER DİSEKSİYONUNA ENDOVASKÜLER GİRİŞİM OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
664 Uzman Aygül Tantik Pak EP - 244 ÇÖLYAK HASTALIĞINA BAĞLI GELİŞEN AK MADDE LEZYONLARI OLAN BİR VAKA E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
23 Doç. Semra Öztürk Mungan EP - 245 BARİATRİK CERRAHİ SONRASI GELİŞEN POLİNÖROPATİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
132 Asistan Dr YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL EP - 246 OLGU: KRANİYAL VE SPİNAL TUTULUMUN EŞ ZAMANLI İZLENDİĞİ DEKOMPRESYON HASTALIĞI E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
796 Asistan Dr Meltem İnci EP - 247 SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ: DERİN VENÖZ TUTULUMU OLAN SEKİZ HASTANIN NÖROGÖRÜNTÜLEME BULGULARI VE TAKİBİSEREBRAL VENÖZ TROMBOZ: DERİN VENÖZ TUTULUMU OLAN SEKİZ HASTANIN NÖROGÖRÜNTÜLEME BULGULARI VE TAKİBİ E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
241 Uzman Şahinde Fazilet HIZ EP - 248 EPİLEPTİK NÖBET SONRASI SEMPTOM VEREN WİLSON HASTALIĞI :OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
873 Asistan Dr FURKAN ERBAŞ EP - 249 DİPLOPİ İLE ORTAYA ÇIKAN BİR TİROİD OFTALMOPATİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Nörooftalmoloji
768 Asistan Dr MAHMUT TARI EP - 250 EDİNSEL HEPATOSEREBRAL DEJENERASYON:BİR OLGU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
925 Uzman AHMET ADIGÜZEL EP - 251 PRİMER PROGRESİF AFAZİ İLE PREZENTE OLAN FRONTOTEMPORAL DEMANS E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
404 Asistan Dr Burak Gürel EP - 252 PARKİNSONİZMİ VE NOTCH3 GENİNDEKİ EKZON 4’TE HETEROZİGOT C.619C>T DEĞİŞİMİ OLAN CADASIL OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
501 Asistan Dr Afra Çelik EP - 253 INTRASEREBRAL KANAMA ILE PREZENTE OLAN DURAL AV FISTUL OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
314 Uzman ELİF SARICA DAROL EP - 254 DUYGUDURUM BOZUKLUĞU İLE PREZENTE OLAN MULTİSİSTEM ATROFİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
512 Asistan Dr DUYGU AYDEMİR EP - 255 DEMANS BULGULARININ ÖN PLANDA GÖRÜLDÜĞÜ ERKEN BAŞLANGIÇLI KORTİKOBAZAL DEJENERASYON (KBD): OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
484 Doç. YEŞİM GÜZEY ARAS EP - 256 UZUN ETKİLİ PALİPERİDON KULLANIMI SONRASI ORTAYA ÇIKAN PİSA BENZERİ SENDROM:BİR OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
753 Uzman emel başar EP - 257 KISA SÜRELİ FLUNARAZİN KULLANIMINA BAĞLI PARKİNSONİZM OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
301 Uzman ELİF SARICA DAROL EP - 258 MSA OLGUSUNDA HAYATI TEHDİT EDEN STRİDOR E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
1056 Asistan Dr sergül zengin EP - 259 NÖROLEPTİK MALİNG SENDROMLU 3 OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
189 Uzman SERHAT OKAR EP - 260 GELENEKSEL TÜRK DAVULU ÇALIMIYLA ORTAYA ÇIKAN DİSTONİ İLE PREZENTE BİR “FOKAL TASK SPESİFİK DİSTONİ” OLGUSU E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
35 Yrd.Doç. Levent Öcek EP - 261 İNTRASERBRAL KİTLE İLE KARIŞAN SEREBRAL AMİLOİD ANJİOPATİ OLGUSU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
149 Uzman RUMEYSA ÇETİNKAYA BULUTOĞLU EP - 262 NÖROPSİKİYATRİK BELİRTİLERLE BAŞVURAN BİR OLGU: AİLEVİ FAHR HASTALIĞI E_POSTER SUNUM Hareket Bozuklukları
466 Uzman Arzu Maharramova EP - 264 PLAZMAFEREZDEN FAYDA GÖREN ISAAC SENDROMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
147 Yrd.Doç. Türkan Acar EP - 265 MYASTENİA GRAVİS NEDENİYLE TİMEKTOMİ GEÇMİŞİ OLAN VE SUPERIOR ANOPSİ İLE PREZENTE OLAN NÖROMYELİTİS OPTİKA OLGUSU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
954 Asistan Dr ayşe betül ACAR EP - 266 PRİMER AL AMİLOİDOZİSE BAĞLI GELİŞEN GENÇ İSKEMİK İNME: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
868 Asistan Dr Miray ATACAN YAŞGÜÇLÜKAL EP - 267 ANTİ-GLUTAMİK ASİT DEKARBOKSİLAZ (ANTİ-GAD) ANTİKOR İLİŞKİLİ SEREBELLAR ATAKSİ: OLGU SUNUMU E_POSTER SUNUM Nöroimmünoloji
675 Uzman Yüksel Erdal EP - 268 NON KONVULZİF STATUS EPİLEPTİKUS GELİŞEN İKİ TUBEROSKLEROZ OLGUSU E_POSTER SUNUM Çocuk Nörolojisi
830 Asistan Dr ronay bozyel EP - 269 SPOR ANTRENMANI SONRASI GELİŞEN PEDİATRİK İNME VAKASI E_POSTER SUNUM Çocuk Nörolojisi
876 Asistan Dr ÇAĞLA AKI SS -1 NIA-AA ATN SİSTEMİNİN İSTANBUL DEMANS KOHORTUNA UYGULANMASI SÖZEL SUNUM Davranış Nörolojisi
429 Yrd.Doç. Çağrı Temuçin Ünal SS-2 BAZAL ÖNBEYİN KOLİNERJİK HÜCRELERİNİN PREFRONTAL KONTROLÜ SÖZEL SUNUM Davranış Nörolojisi
426 Öğrenci Emre Harı SS-3 ALZHEİMER SÜREKLİLİĞİNDE PAPEZ DEVRESİNİN FONKSİYONEL BAĞLANTISALLIK DEĞİŞİKLİKLERİ SÖZEL SUNUM Demans
537 Uzman GÜLGÜN UNCU SS -4 TİROİD HORMONLARI: UNUTULMAMASI GEREKEN EKONOMİK BİR RİSK FAKTÖRÜ SÖZEL SUNUM Demans
890 Öğrenci Kübra Nur Menengiç SS -5 FARKLI TİPTE BAKIM HİZMETİ ALAN ALZHEİMER HASTALARININ KOGNİTİF FONKSİYON, VÜCUT KOMPOZİSYONU VE FONKSİYONEL KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Demans
903 Öğrenci Kübra Nur Menengiç SS-6 ALZHEİMER HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE 2 DAKİKA YÜRÜME TESTİ 6 DAKİKA YÜRÜME TESTİ’NİN ALTERNATİFİ OLABİLİR Mİ?: PİLOT ÇALIŞMA SÖZEL SUNUM Demans
750 Öğrenci Müge Akkoyun SS-7 HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK OLGULARINDA SAKKADİK GÖZ HAREKETLERİNİN BOYLAMSAL İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Demans
379 Uzman ALİ ÇAYIR SS-8 İDİOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYON FİZYOPATOLOJİSİNE SİTOKİNLERLE BAKIŞ SÖZEL SUNUM Başağrısı
53 Uzman BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR SS-9 PRİMER BAŞ AĞRILARINDA BÜYÜK OKSİPİTAL SİNİR BLOKAJI ETKİN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ Mİ? SÖZEL SUNUM Başağrısı
551 Asistan Dr Çağrı Ulukan SS-10 İDYOPATİK İNTRAKRANYAL HİPERTANSİYONDA PSİKİYATRİK KOMORBİDİTE VE YEME BOZUKLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Başağrısı
308 Asistan Dr Erdi Şahin SS-11 KÜME BAŞAĞRISI PATOFİZYOLOJİSİNDE İNFLAMASYONUN OLASI ROLÜNÜN İNFLAMAZOM KOMPLEKSİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
694 Asistan Dr Ahmed Serkan Emekli SS-12 PARENKİMAL NÖROBEHÇET HASTALIĞINDA LEZYON DAĞILIM PATERNİNİN OLASILIK HARİTALAMASI KULLANARAK ANALİZİ SÖZEL SUNUM Nöro-Behçet
662 Asistan Dr Zeynep Ece KAYA GÜLEÇ SS-13 SANTRAL VE PERİFERİK SİNİR SİSTEMİNİ TUTAN NADİR BİR HASTALIK: DEV AKSONAL NÖROPATİ SÖZEL SUNUM Çocuk Nörolojisi
443 Uzman ARİFE ÇİMEN ATALAR SS-14 ETYOLOJİSİ BELİRLENEMEYEN EPİLEPTİK ENSEFALOPATİLERDEKİ NÖBET, SENDROM VE EEG ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
945 Yrd.Doç. Aslı Aksoy Gündoğdu SS-15 SERUM HİPOKSİ İLE İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR 1-α EPİLEPTİK NÖBETTE YENİ BİR BİYOBELİRTEÇ VEYA TERAPÖTİK HEDEF MİDİR? SÖZEL SUNUM Epilepsi
492 Uzman Aylin Reyhani SS-16 ERİŞKİN ÇAĞDAKİ LENNOX-GASTAUT SENDROMU TANILI HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
368 Uzman Ayşe Deniz Elmalı Yazıcı SS-17 NÖROLOJİ HEKİMLERİNİN SUDEP'E YAKLAŞIMI: NE YAPIYORUZ, NE YAPMALIYIZ? SÖZEL SUNUM Epilepsi
401 Uzman Ayşe Deniz Elmalı Yazıcı SS-18 CPA6 VARYANTI İLE İLİŞKİLİ YENİ BİR EPİLEPSİ FENOTİPİ: FRONTAL LOB KÖKENLİ FOKAL NÖBETLER SÖZEL SUNUM Epilepsi
657 Uzman Bengi Gül Türk SS-19 PSİKOJENİK NONEPİLEPTİK NÖBETLERDE AĞRI ALGISI VE DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
1043 Yrd.Doç. Ayşe İlksen SS-20 PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ TEDAVİSİNDE OPTİK SİNİR KILIF FENESTRASYONU SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
781 Asistan Dr Dilara Aktert Ayar SS-21 AKUT UNİLATERAL VESTİBULOPATİ KOGNİTİF BOZUKLUK NEDENİ DEĞİLDİR SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
653 Uzman Elif SÖYLEMEZ SS-22 İDİYOPATİK İNTRAKRANİYAL HİPERTANSİYON’DA DEMOGRAFİK VERİLER VE KLİNİK ÖZELLİKLER SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
114 Yrd.Doç. GÖKHAN ÖZDEMİR SS-23 KAROTİS ANJİOPLASTİ YAPILAN HASTALARIN OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ İLE RETİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
476 Asistan Dr ECE GÖK DURSUN SS-24 SQTM1 (SEQUESTOSOME-1) GEN MUTASYONUNA BAĞLI OTOZOMAL RESESİF ATAKSİ OLGUSU SÖZEL SUNUM Yürüme ve Denge Bozuklukları
131 Yrd.Doç. FATİH BAYGUTALP SS-25 B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE POSTURAL STABİLİTE VE DÜŞME RİSKİ SÖZEL SUNUM Yürüme ve Denge Bozuklukları
718 Uzman Gamze Ertürk SS-26 PARKİNSON HASTALARINDA KİNEZYOFOBİNİN DENGE, DÜŞME KORKUSU VE FİZİKSEL AKTİVİTE İLE İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Yürüme ve Denge Bozuklukları
347 Asistan Dr Çağrı Ulukan SS-27 KORPUS KALLOZUM SİTOTOKSİK LEZYONLARI (CLOCCS): NADİR VE YENİ ADLANDIRILAN BİR ANTİTE – BEŞ OLGU SUNUMU SÖZEL SUNUM Nöroradyoloji
387 Uzman TAMER BAYRAM SS-28 NEUROFIBROMATOSIS TYPE 1 RELATED MULTIPLE PLEXIFORM NEUROFIBROMAS: A CASE REPORT SÖZEL SUNUM Nöroradyoloji
30 Uzman Yasin Ertuğ Çekdemir SS-29 SİGNAL İNTENSİTY CHANGES İN THE DENTATE NUCLEUS AND GLOBUS PALLİDUS OF MULTİPLE SCLEROSİS PATİENTS AFTER SERİAL NUMBER OF CRANİAL MAGNETİC RESONANCE İMAGİNG EXAMİNATİONS WİTH GADOLİNİUM BASED CONTRAST AGENTS SÖZEL SUNUM Nöroradyoloji
171 Uzman Dilek Top Kartı SS-30 EL, GÖZ VE AYAK DOMİNANSI ARASINDAKİ UYUMUN İNCELENMESİ VE EKSTREMİTE DOMİNANSININ DENGE ÜZERİNE OLAN ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Diğer
860 Asistan Dr ECE GÖK DURSUN SS-31 LÖKOENSEFALOPATİ ŞEKLİNDE PREZENTE OLAN İKİ NÖROBRUSELLOZ OLGUSU SÖZEL SUNUM Diğer
360 Asistan Dr Faruk Uğur Doğan SS-32 NADİR GÖRÜLEN SELEKTİF OTONOMİK DİSFONKSİYON OLGUSU: ROSS SENDROMU SÖZEL SUNUM Diğer
937 Prof. Hilmi Uysal SS-33 NORMAL OLGULARDA YÜZDE İKİ NOKTA AYRIMI DUYU MUAYENESİ BULGULARI SÖZEL SUNUM Diğer
951 Uzman ahmet onur keskin SS-34 ANTİ-ZIC4 ANTİKORU İLE İLİŞKİLİ PARANEOPLASTİK SENDROM VAKALARI VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
465 Asistan Dr Ayşe Nur Özdağ Acarlı SS-35 ANTİ-GLUTAMİK ASİT DEKARBOKSİLAZ İLİŞKİLİ SPİNAL MİYOKLONUSUN EŞLİK ETTİĞİ ANSEFALİT OLGUSU SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
931 Asistan Dr Ayşe Nur Özdağ Acarlı SS-36 NADİR BİR OLGU: İDİYOPATİK CD4 LENFOSİTOPENİ İLİŞKİLİ PROGRESİF MULTİFOKAL LÖKOENSEFALOPATİ SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
463 Asistan Dr Ayşe Nur Özdağ Acarlı SS-37 KRONİK İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİDE PERİFERİK KAN B HÜCRESİ İMMÜNFENOTİPLERİNİN VE CİLT BİYOPSİLERİNDE SİTOKİN EKSPRESYON DEĞİŞİKLİKLERİNİN TERAPÖTİK VE PROGNOSTİK BİYOBELİRTEÇ OLARAK ÖNEMLERİ SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
740 Dr. Canan Aysel Ulusoy SS-38 MULTİPLE SKLEROZ PATOFİZYOLOJİSİNDE PERİSİTLERİN ROLÜ SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
220 Prof. Erdem Tüzün SS-39 GLİOBLASTOMA MULTİFORME ERKEN TANI VE TEDAVİSİNE İMKAN SAĞLAYABİLECEK OTOANTİKORLARIN TANIMLANMASI SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
646 Asistan Dr Ezgi Yilmaz SS-40 HEMORAJİK LONGİTUDİNAL EKSTENSİF TRANSVERS MİYELİT : 4 OLGU SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
734 Uzman ahmet onur keskin SS-41 MULTİPL SKLEROZ VE NÖROMİYELİTİS OPTİKA SPEKTRUMU HASTALIKLARINDA OPTİK NEVRİT PROGNOSTİK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
647 Asistan Dr Atakan Aydoğan SS-42 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ’NİN ALEMTUZUMAB GERÇEK YAŞAM VERİSİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
229 Hemşire CANSU POLAT DÜNYA SS-43 ALT ÜRİNER SİSTEM DİSFONKSİYONU OLAN MS'Lİ KADIN HASTALARDA TRANSKÜTANÖZ TİBİAL SİNİR UYARISI VE PELVİK TABAN KAS EGZERSİZİ EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
300 Hemşire Derya Girgin SS-44 MS’Lİ BİREYLERDE TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
676 Öğrenci Ece Akbayır SS-45 MS HASTALARINDA KOGNİTİF REHABİLİTASYON SONRASINDA PERİFERİK KAN İMMÜNFENOTİPLERİ VE GEN EKSPRESYONLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
219 Asistan Dr Ezgi Vural SS-46 OCRELİZUMAB TEDAVİSİ GERÇEK YAŞAM VERİLERİ: 3 MULTİPL SKLEROZ MERKEZİNİN TECRÜBELERİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
335 Yrd.Doç. aydın çağaç SS-47 VAN YYÜ NÖROLOJİ ABD’NA BAŞVURAN PARKİNSON HASTALARINDA SEKSÜEL DİSFONKSİYON PREVALANSI SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
144 Doç. Ayşegül Gündüz SS-48 MYOKLONUS: ETİYOLOJİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
393 Yrd.Doç. Bengi Ünal SS-49 STRİATUM LOKAL ARADEVRE NÖRONLARINDA, DOPAMİN KAYBINDAN SONRA DAVRANIŞA ETKİ EDEN DEĞİŞİMLER SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
778 Asistan Dr Erhan Kılıç SS-50 SEREBELLAR ATAKSİ, NÖROPATİ VE VESTİBÜLER AREFLEKSİ SENDROMU (CANVAS) : 2 OLGU SUNUMU SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
1022 Yrd.Doç. Figen Varlıbaş SS-51 PARKİNSON HASTALIĞINDA HASTALIK BAŞLANGICI VE DOMİNANT HEMİSFER İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
586 Yrd.Doç. ALPER EREN SS-52 ERİTROSİT DAĞILIM GENİŞLİĞİ (RDW) VE NÖTROFİL LENFOSİT ORANI (NLO) AKUT İSKEMİK İNMEDE ENDOVASKÜLER TEDAVİ SONRASI FONKSİYONEL İYİLEŞME VE 3 AYLIK MORTALİTEYİ ÖNGÖREBİLİR Mİ? SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
896 Uzman Aygül Tantik Pak SS-53 İNME GEÇİREN HASTALARDA PAF SAPTANAN VE SAPTANMAYAN HASTALARIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
242 Uzman BAKİ doğan SS-54 KARAMAN’DA INTRAVENÖZ TROMBOLİTİK UYGULAMAYI NASIL BAŞARDIK ? SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
838 Asistan Dr BİRGÜL DERE SS-55 MEKANİK TROMBEKTOMİ YAPILAN AKUT İSKEMİK İNME OLGULARINDA ÇIKIŞ VE 3. AY MODİFİYE RANKİN SKORUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN SAPTANMASI SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
589 Asistan Dr Bülent Güven SS-56 ASEMPTOMATİK KAROTİS STENOZLU HASTALARDA SESSİZ BEYİN İNFARKTLARI VE STENOZ DERECESİYLE İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
917 Uzman Derya Taktakoğlu SS-57 MEDİKAL TEDAVİYE DİRENÇLİ SİNÜS VEN TROMBOZU OLGUSU SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
102 Uzman Ersin Kasım Ulusoy SS-58 MİGREN HASTALARINDA MONOSİT/ YÜKSEK DANSİTELİ LİPOPROTEİN KOLLESTEROL ORANININ BEYAZ CEVHER LEZYONU İLE İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
606 Yrd.Doç. Ferda İlgen Uslu SS-59 AURALI VE AURASIZ MİGREN ATAĞINDA TİYOL/DİSÜLFİD HOMEOSTAZI VE OKSİDATİF STRES BULGULARI SÖZEL SUNUM Başağrısı
823 Uzman ismet üstün SS-60 MİGRENDE SİNİR BLOKAJI TEDAVİSİNDE AYNI SEANSTA DAHA FAZLA SİNİR ENJEKSİYONU DAHA MI ETKİLİ?-3 AYLIK TAKİP SONUÇLARI SÖZEL SUNUM Başağrısı
811 Uzman ismet üstün SS-61 KRONİK MİGREN TEDAVİSİNDE BOTULİNUM TOKSİNİ ZANNETTİĞİMİZ KADAR UZUN ETKİLİ Mİ? SÖZEL SUNUM Başağrısı
593 Uzman Kübra Mehel Metin SS-62 KOMORBİD İNSOMNİ TANISI OLAN KRONİK MİGREN HASTALARINDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ VE GON BLOKAJININ UYKU VE BAŞ AĞRISI ÜZERİNE ETKİSİ ÖNCÜL SONUÇLARI SÖZEL SUNUM Başağrısı
471 Yrd.Doç. Mehmet Hamamcı SS-63 BEYİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE HİPERİNTESİTE TESPİT EDİLEN MİGREN HASTALARINDA KOGNİTİF ETKİLENME VAR MI? SÖZEL SUNUM Başağrısı
732 Dr. Canan Aysel Ulusoy SS-64 HİPPOKAMPAL SKLEROZLA İLİŞKİLİ MEZYAL TEMPORAL LOB EPİLEPSİSİ VE NEDENİ BİLİNMEYEN FOKAL EPİLEPSİLERDE İNFLAMAZOM VE İNFLAMATUVAR FAKTÖRLERİN ROLÜ SÖZEL SUNUM Epilepsi
758 Asistan Dr CANSU AYVACIOĞLU ÇAĞAN SS-65 NON-KONVULZİF STATUS EPİLEPTİKUS HASTALARININ İZLEMİNDE GELİŞEN MORBİDİTELER VE PROGNOZLA İLİŞKİLERİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
994 Doç. Demet İlhan Algın SS-66 DİRENÇLİ EPİLEPSİ DE OTONOM SİNİR SİSTEMİ DEĞİŞKENLİĞİ İLE SUDEP RİSK FAKTÖRLERİNİN İLİŞKİSİ :SUDEP-7 ENVANTERİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
608 Yrd.Doç. Gönül Akdağ SS-67 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EEG İNCELEMESİ YAPILAN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM EEG
1059 Doç. ömer karadaş SS-68 ELEKTROENSEFALOGRAFİ KAYDI SIRASINDA EŞ ZAMANLI ELEKTROKARDİYOGRAFİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM EEG
1002 Öğrenci Uğur Ovacık SS-69 ALZHEİMER TANILI BİREYLERDE FONKSİYONEL MOBİLİTE İLE KOGNİTİF DÜZEY ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Demans
555 Öğrenci Yağmur Özbek SS-70 ERKEN BAŞLANGIÇLI VE GEÇ BAŞLANGIÇLI ALZHEİMER HASTALIĞI’NDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE NÖROPSİKOLOJİK TESTLERİN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Demans
542 Öğrenci Hande Yüceer SS-71 NARKOLEPSİYE ÖZGÜ OTOANTİKORLARIN İMMÜNOPRESİPİTASYON VE KÜTLE SPEKTROFOTOMETRE İLE TANIMLANMASI VE VALİDASYONU SÖZEL SUNUM Uyku Bozuklukları
655 Yrd.Doç. selma aksoy SS-72 ÇANAKKALE İL MERKEZİNDE HORLAMA PREVALANSI VE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Uyku Bozuklukları
515 Asistan Dr TANER AKSU SS-73 KRONİK ATRİYAL FİBRİLASYONLU OLAN VE OLMAYAN HASTALARDA OLASI TIKAYICI UYKU APNE SENDROMUNUN STOP BANG ANKETİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Uyku Bozuklukları
948 Uzman vasfiye kabeloğlu SS-74 UYKU APNE SENDROMU ŞİDDETİNİN CİNSİYETE VE UYKU POZİSYONUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Uyku Bozuklukları
916 Asistan Dr Ezgi Vural SS-75 ORAL HASTALIK MODİFİYE EDİCİ TEDAVİLERİN KULLANIMININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İLE YAN ETKİLERİ KONUSUNDA MARMARA ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİNİN GERÇEK YAŞAM VERİLERİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
119 Uzman Nazire Pınar Acar-Özen SS-76 ATAK VE DÜZELMELERLE GİDEN MULTİPL SKLEROZ (RRMS) HASTALARINDA FİNGOLİMOD TEDAVİSİNİN DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ (NK) HÜCRE İMMÜNOLOJİK VE TRANSKRİPTOMİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
722 Prof. Nur Yuceyar SS-77 BİR ULUSAL ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ (ENVIROPIMS): YENİ TANI ALMIŞ ERİŞKİN, ERGEN VE ÇOCUK MULTİPLE SKLEROZ(MS) OLGULARINDA OBEZİTE, SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
855 Uzman Serap Zengin Karahan SS-78 GEÇ VE ERKEN BAŞLANGIÇLI MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA, KLİNİK VE HASTALIK PROGRESYONU FARKLILIKLARI; SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
879 Uzman SERHAT OKAR SS-79 DİNAMİK KONTRAST MR PERMEABİLİTE GÖRÜNTÜLEMENİN NÖROMYELİTİS OPTİKA SPEKTRUM HASTALARINDA AQUAPORİN KANAL DİSFONKSİYONUNUN GÖSTERİLMESİNDE YERİ OLABİLİR Mİ ? SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
128 Asistan Dr YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL SS-80 MS HASTALARINDA DÜŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ, DÜŞME RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE KOGNİSYON İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
480 Öğrenci Yasemin Ekim SS-81 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA KANSER OLGULARININ GÖRÜLME SIKLIĞININ UYGUN KONTROL GRUBUYLA KARŞILAŞTIRILMASI, MULTİPL SKLEROZ VE KANSER İLİŞKİSİNİ ETKİLEYEBİLECEK DİĞER FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ SÖZEL SUNUM Multipl Skleroz
253 Asistan Dr Hanife Karakaya SS-82 SERVİKAL DİSTONİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
702 Uzman Mine Sezgin SS-83 PARKİNSON HASTALIĞI İÇİN YÜKSEK RİSK GRUBUNDA YER ALAN KİŞİLERİN KLİNİK VE NÖROGÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
923 Doç. Özge Yılmaz Küsbeci SS-84 LEVODOPA KARBİDOPA İNTESTİNAL JEL KULLANAN İLERİ EVRE PARKİNSON HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ SONUÇLARI SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
490 Dr. özlem anlaş SS-85 ERKEN BAŞLANGIÇLI VE İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA GBA GEN MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
561 Uzman Sena Tunçer SS-86 PARKİNSON HASTALARINDA KOGNİTİF BOZULMANIN ARTERYEL SPİN ETİKETLEME MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME TEMELLİ BİYOİŞARETLEYİCİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
175 Asistan Dr eda aslanbaba bahadır SS-87 STATİN KULLANIMININ TROMBOLİTİK TEDAVİ ALAN AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA PROGNOZA ETKİSİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
721 Uzman eylem özaydın göksu SS-88 SEMPTOMATİK KAROTİS ARTER HASTALARINDA DWI’DA GÖZLENEN ENFARKT PATERNLERİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
277 Dr. Ezgi Yetim Arsava SS-89 KAROTİS İNTİMA-MEDİA KALINLIĞI VE SEREBRAL BEYAZ CEVHER LEZYONLARI: HANGİSİ NEDEN? HANGİSİ SONUÇ? SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
160 Dr. Ezgi Yetim Arsava SS-90 TELOMER UZUNLUĞUNUN İSKEMİK İNMEDE RİSK VE FENOTİP ÜZERİNE ETKİSİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
364 Asistan Dr Ezgi Yilmaz SS-91 TEMPORAL KAS ULTRASONOGRAFİK MORFOMETRİSİ: İNMEDE SARKOPENİNİN YENİ ÖLÇÜTÜ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
383 Asistan Dr HANDE PERAN SS-92 YENİ KUŞAK ORAL ANTİKOAGULAN VE WARFARİN ALTINDA İNME GEÇİREN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
69 Uzman Miraç Ayşen Ünsal SS-93 POLİKLİNİKTE İLK TANI OLARAK MİGREN SÖZEL SUNUM Başağrısı
947 Uzman Murat Yılmaz SS-94 MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI HASTALARININ GÖRÜNTÜLEME VE LABORATUVAR PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Başağrısı
943 Uzman Murat Yılmaz SS-95 MİGREN PATOGENEZİNDE İNTRASELÜLER PATOJENLERİN OLASI ETKİSİ: VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI SÖZEL SUNUM Başağrısı
563 Doç. Nermin TANIK SS-96 MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI OLAN KADIN HASTALARDA SICAK/SOĞUK HAVA MARUZİYETİNİN BAŞAĞRISININ KLİNİK KARAKTERİSTİKLERİ İLE İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
1051 Doç. ömer karadaş SS-97 YAŞLILARDA KRONİK MİGRENDE BOTULİNUM NÖROTOKSİN A TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİRMİ? SÖZEL SUNUM Başağrısı
363 Asistan Dr ÖZGÜN YETKİN MIZRAK SS-98 MİGRENLİ HASTALARDA TEK LİF ELEKTROMİYOGRAFİ İLE MOTOR SON PLAK İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Başağrısı
164 Hemşire bahar soylu SS-99 İKİ NOKTA DİSKRİMİNASYON NORMAL DEĞERLERİ SÖZEL SUNUM EMG
208 Asistan Dr damla çetinkaya SS-100 POLİNÖROPATİLERDE HAREKET ANALİZİ SÖZEL SUNUM EMG
964 Uzman Filiz Azman SS-101 PERİFERİK CTBS UYGULAMASI İLE DUYUSAL-MOTOR ENTEGRASYONUN MODÜLASYONU SÖZEL SUNUM EMG
946 Prof. Hilmi Uysal SS-102 İKİ OLGU NEDENİYLE KONJENİTAL AYNA HAREKETİ BOZUKLUĞU SÖZEL SUNUM EMG
622 Doç. Murat Alemdar SS-103 KÜBİTAL TÜNEL SENDROMUNUN ELEKTROFİZYOLOJİK TANI KRİTERLERİNDE YER ALAN İLETİ PARAMETRELERİNİN TANISAL DOĞRULUKLARI SÖZEL SUNUM EMG
1048 Uzman nuran burcu arkalı SS-104 SİSTEMİK SKLEROZLU ÇOCUK VE ERİŞKİN HASTALARDA PERİFERİK SİNİR, BEYİN SAPI VE OTONOMİK ETKİLENİMİN KLİNİK, ELEKTROFİZYOLOJİK VE AĞRI SKALASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM EMG
204 Dr. Selahattin Ayas SS-105 İRKİLME REFLEKSİ Mİ? MOTOR NÖRON REAKTİVASYONU MU? KUTANÖZ SESSİZ EVRENİN POST-İNHİBİSYON EKSİTATÖR FAZININ DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM EMG
728 Uzman Ali Naim Ceren SS-106 MYASTENİA GRAVİS HASTALARINDA SPİNAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: ÇAPRAZ GEÇİŞLİ, TEK KÖR ÇALIŞMA SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
985 Uzman Arman Çakar SS-107 SPG11 HASTALIĞININ KLİNİK VE GENETİK ÖZELLİKLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
770 Uzman Ayşe Çağlar Sarılar SS-108 İDİOPATİK KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA BOSTON ANKETİ SKORLARININ ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
462 Asistan Dr Ayşe Nur Özdağ Acarlı SS-109 CİLT BİYOPSİSİNİN KRONİK İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİDE HASTALIK AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TAKİBİNDE BİYOBELİRTEÇ OLARAK DEĞERİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
398 Asistan Dr Ayşegül Akkan Suzan SS-110 MİYASTENİA GRAVİSTE FİZİKSEL VE MENTAL YORGUNLUK VE BUNUN DİĞER MOTOR VE NONMOTOR SEMPTOMLAR İLE İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
810 Asistan Dr EBRU KARAAĞAÇ SS-111 FASYAL BAŞLANGIÇLI DUYUSAL VE MOTOR NÖRONOPATİ: 2 OLGU SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
486 Doç. Ebru Nur Vanlı Yavuz SS-112 KAVŞAK TİPİ KAS DİSTROFİLİ HASTALARIN KLİNİK VE GENETİK BULGULARI: BİR KAS HASTALIKLARI MERKEZİ TECRÜBESİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
11 Uzman Ezgi Keskiner Öztürk SS-113 KRONİK DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİLERDE KORNEAL KONFOKAL MİKROSKOPİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
821 Uzman GULSHAN YUNISOVA SS-114 KONTRAKTÜRLÜ MİYOPATİLERİN KLİNİK VE GENETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
366 Prof. Hilmi Uysal SS-115 ANTALYA İL MERKEZİNDE ALS İNSİDANS VE PREVALANSI SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
110 Asistan Dr Turgut Şahin SS-116 BİRLEŞİK HUNTİNGTON HASTALIĞI DEĞERLEME ÖLÇEĞİ NON-MOTOR SEMPTOMLARI KLİNİK MUAYENEDEN DAHA İYİ SAPTIYOR MU? SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
644 Öğrenci Ulaş Ay SS-117 PARKİNSON HASTALIĞINDA KOGNİTİF BOZULMANIN YORDAYICISI OLARAK KORTİKO-AMİGDALOİD GEÇİŞ ALANI ATROFİSİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
245 Öğrenci Ulaş Ay SS-118 SPİNOSEREBELLAR ATAKSİLİ HASTALARDA SEREBELLUM DIŞI KORTİKAL KALINLIK VE VOLUMETRİ ANALİZİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
224 Doç. YEŞİM GÜZEY ARAS SS-119 APENDEKTOMİ OPERASYONU GEÇİRMEK İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI (İPH) GELİŞİMİNİ GECİKTİRİYOR MU? SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
446 Uzman YILDIZHAN SENGUL SS-120 ESANSİYEL TREMOR HASTALARINDA ALEKSİTİMİNİN KOGNİTİF VE BEYİN MİKROYAPISAL KORELASYONLARI SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
439 Yrd.Doç. Levent Öcek SS-121 YENİ KURULAN İNME ÜNİTEMİZDE İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK UYGULAMA SONUÇLARIMIZ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
826 Asistan Dr Merve Boz SS-122 SPONTAN VE TRAVMATİK SERVİKAL ARTER DİSEKSİYONLARINDA KLİNİK ÖZELLİKLER SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
217 Yrd.Doç. Murat Alpua SS-123 AKUT İSKEMİK İNMEDE SERUM PERİOSTİN DÜZEYLERİ VE NÖTROFİL-LENFOSİT ORANI İLE LEZYON LOKALİZASYONU VE AKUT PROGNOZ ARASINDAKİ İLİŞKİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1041 Uzman MURAT POLAT SS-124 İLÇE DEVLET HASTANESİ BEYİN DAMAR HASTALIKLARI VERİLERİ VE İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ DENEYİMLERİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
843 Asistan Dr Mücahid Erdoğan SS-125 SPONTAN İNTRAKRANYAL HEMORAJİLERDE KARA DELİK BULGUSUNUN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ VE MİKROHEMORAJİLER İLE KORELASYONU SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
612 Yrd.Doç. NİHAT ŞENGEZE SS-126 ENDOVASKÜLER YOLLA TEDAVİ EDİLEN ORTA SEREBRAL ARTER M1 VE TANDEM OKLÜZYON HASTALARINDA İNTRAARTERİYEL TROMBOLİTİK TEDAVİ VE HEMORAJİK TRANSFORMASYON İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
907 Dr. Dilara Mermi Dibek SS - 127 GENETİK JENERALİZE EPİLEPSİ HASTALARINDA VALPROİKASİT TEDAVİSİNE DÖNÜŞLERİMİZ SÖZEL SUNUM Epilepsi
677 Asistan Dr Doruk Arslan SS-128 NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN DİRENÇLİ STATUS EPİLEPTİKUS HASTALARINDA IV KETAMİN TEDAVİSİNİN ETKİNLİK VE GÜVENLİĞİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
72 Doç. Dr. Zeynep AYDIN-ÖZEMİR SS - 129 GÖZ KAPAMAYA DUYARLI EPİLEPSİ HASTALARININ MAGNETİK REZONANS SPEKTROSKOPİ İLE İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
74 Doç. Dr. Zeynep AYDIN-ÖZEMİR SS-130 EPİLEPSİ HASTALARINDA LEVETİRASETAM MONOTERAPİSİNİN KEMİK YOĞUNLUĞUYLA İLİŞKİSİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
567 Prof. Ebru Altındağ SS - 131 ÜLKEMİZDE STATUS EPİLEPTİKUSUN FARKLI TİPLERİNİN TANI VE TEDAVİSİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR: NÖROLOJİ UZMANLARI ARASINDA YAPILAN ANKET ÇALIŞMASI SÖZEL SUNUM Epilepsi
565 Öğrenci Elif Şanlı SS-132 GLİSİN RESEPTÖR ANTİKORU POZİTİF KRİPTOJENİK FOKAL EPİLEPSİ HASTALARININ PERİFERİK KAN HÜCRELERİNİN İMMÜNFENOTİPİK DEĞERLENDİRMESİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
651 Uzman GÜLGÜN UNCU SS-133 IGG MONOKLONAL GAMOPATİ İLE İLİŞKİLİ BİR TRANSVERS MYELİT OLGUSU SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
139 Dr. Nuri Onat Demirci SS-134 ON YILIN ÜZERİNDE MULTİPL SKLEROZ HASTALIĞI OLAN HASTALARDA KLİNİK ÖZÜRLÜLÜK ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
607 Asistan Dr RUZİYE EROL SS-135 NADİR GÖRÜLEN BİR LİMBİK ENSEFALİT OLGUSU : OPHELIA SENDROMU SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
618 Asistan Dr RUZİYE EROL SS-136 NADİR GÖRÜLEN BİR LİMBİK ENSEFALİT OLGUSU : OPHELIA SENDROMU SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
562 Uzman Tuncay Gündüz SS-137 DOZ AZALTARAK KESME STRATEJİSİ FİNGOLİMOD SONRASI REBOUND AKTİVİTESİNİ ENGELLER Mİ? SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
95 Dr. vildan güzel SS-138 PARANEOPLASTİK NÖROLOJİK SENDROM: 4 OLGU SUNUMU SÖZEL SUNUM Nöroimmünoloji
808 Asistan Dr MEHMET TUNÇ SS-139 NORMAL KABUL EDİLEN SERUM B12 DÜZEYLERİ, PERİFERİK SİNİR İLETİMLERİ İÇİN YETERLİ MİDİR? SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
872 Doç. Mehtap Turkay SS-140 AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZLU HASTALARIN UZUN DÖNEM SONUÇLARI SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
88 Asistan Dr MERVE AKTAN SÜZGÜN SS-141 SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ TİP 2 VE TİP 3 HASTALARINDA KUTANÖZ SESSİZ EVRE ANALİZİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
858 Öğrenci MERVE ÇEBİ SS-142 T FOLİKÜLER YARDIMCI (TFH) HÜCRE VE SİTOKİNLERİNİN MYASTHENİA GRAVİS (MG) GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
760 Uzman nazan şimşek erdem SS-143 AKDENİZ ÜNİVERSİTE’SİNE BAŞVURAN ERİŞKİN TİP SMA HASTALARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE YAŞAM KALİTELERİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
560 Yrd.Doç. Recep Yevgi SS-144 YENİ TANI ALAN MYASTHENİA GRAVİS HASTALARIMIZIN DEMOGRAFİK, KLİNİK, ELEKTROFİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE IMMUNOLOJİK PARAMETRELERİ SÖZEL SUNUM Nöromüsküler Hastalıklar
540 Uzman Zerrin Karaaslan SS-145 PARKİNSON HASTALIĞI PATOGENEZİNDE ROL ALAN OLASI MOLEKÜLER MEKANİZMALAR: PI3K-AKT VE P53 SİNYAL YOLAKLARI SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
248 Uzman Zerrin Yıldırım SS-146 PARKİNSON HASTALIĞINDA MAPT GENOTİPLERİNDE KORTEKS PARSELASYONLARINDA SEREBRAL KAN AKIMI DEĞİŞİKLİKLERİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
249 Uzman Zerrin Yıldırım SS-147 PARKİNSON HASTALIĞI HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUĞUNUN KORTEKS PARSELASYONLARINDA MR SPEKTROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME TEMELLİ BİYOİŞARETLEYİCİLERİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
777 Yrd.Doç. zeynep tüfekçioğlu SS-148 PARKİN GEN MUTASYONU TAŞIYAN BİREYLERDE SEREBRAL KAN AKIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KOGNİTİF NORMAL PARKİNSON HASTALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
85 Yrd.Doç. zeynep tüfekçioğlu SS-149 PARKİNSON HASTALIĞINDA DÜŞMEYİ ÖNGÖRDÜREN FAKTÖRLER: MOTOR VE NON-MOTOR BULGULAR İLE FARKLI ÇİFT GÖREV AKTİVİTELERİNİN BİRLİKTE İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Hareket Bozuklukları
216 Uzman Nurcan Akbulut SS-150 AKUT İSKEMİK İNMEDE İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ SONRASI ERKEN İYİLEŞME İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
850 Yrd.Doç. özlem aykaç SS-151 ESKİŞEHİR İLİNDE İNME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR SAĞLIK İLETİŞİMİ ÇALIŞMASI SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
1021 Yrd.Doç. özlem aykaç SS-152 MAJOR DAMAR OKLÜZYONU OLAN AKUT DİSEKSİYON HASTALARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ DENEYİMİMİZ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
889 Dr. Taylan Altıparmak SS-153 SEREBELLAR ENFARKTI OLAN HASTALARDA ETYOLOJİ, BAŞVURU ESNASINDAKİ NÖROLOJİK MUAYENE VE İSKEMİK LEZYON PATERNLERİNİN PROGNOZ VE SAĞ KALIMA ETKİSİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
141 Uzman Yasemin Dinç SS-154 VERTEBRAL ARTER HİPOPLAZİSİ İNTRAKRANYAL DAMAR ATEROSKLEROZUNU TETİKLER Mİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
473 Uzman Yesim Eylev Akboga SS-155 ATRİYAL FİBRİLASYONU OLMAYAN AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA CHA2DS2VASC SKORUNUN PROGNOSTİK DEĞERİNİN İNCELENMESİ SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
787 Doç. Zeliha Tülek SS-156 İNMELİ HASTALARDA YATAK BAŞI YUTMA TARAMA TESTİ (GUSS) İLE VİDEOFLOROSKOPİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI SÖZEL SUNUM Beyin Damar Hastalıkları
626 Yrd.Doç. Gülin Morkavuk SS-157 EPİLEPSİ HASTA VE YAKINLARINDA AŞIRI GÜNDÜZ UYKULULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
251 Uzman Handan Güngör SS-158 TEKRARLAYAN DİYARE ATAKLARI; ABDOMİNAL EPİLEPSİLİ OLGU SÖZEL SUNUM Epilepsi
844 Asistan Dr Humay İsmayılzade SS-159 STATUS EPİLEPTİKUS TİPİ, ETYOLOJİ VE TEDAVİ : MARMARA ÜNİVERSİTESİ EAH BİR YILLIK VERİ SONUÇLARI SÖZEL SUNUM Epilepsi
703 Uzman Mine Sezgin SS-160 STARTLE EPİLEPSİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
391 Uzman Nermin Görkem Şirin SS-161 TEMPORAL LOB EPİLEPSİLİ HASTALARDA İKTAL EEG YAYILIM PATERNLERİNDE DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME ANALİZİ SÖZEL SUNUM Epilepsi
507 Asistan Dr Uygur Tanrıverdi SS-162 AKSİYON MYOKLONUSU – RENAL YETMEZLİK SENDROMU OLAN İKİ KARDEŞ OLGU SÖZEL SUNUM Epilepsi
971 Doç. Hale Batur Çağlayan SS-163 HORNER SENDROMLU 36 HASTADA ETYOLOJİK NEDENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
370 Öğrenci Hatice Eraslan Boz SS-164 MENİERE HASTALIĞI'NDA BİLİŞSEL İŞLEVLER SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
505 Doç. Hülya Ertaşoğlu Toydemir SS-165 ATİPİK OPTİK NÖRİT: ÇOK MERKEZLİ OLGU SERİSİ SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
793 Öğrenci Müge Akkoyun SS-166 CHARCOT-MARIE-TOOTH HASTALIĞINDA VESTİBÜLER ETKİLENME SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
278 Uzman Nurcan Akbulut SS-167 ANTERİOR İNFERİOR SEREBELLAR ARTER İNFARKTI: OLGU SERİSİ SÖZEL SUNUM Nörooftalmoloji
536 Doç. ahmet kasim kilic TEP-1 NON-KLİNİK İZOLE SENDROM MRG LEZYONLARİ: RADYOLOJİK İZOLE SENDROM? SEMPTOMLAR VE TAKİP TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
513 Prof. Belgin Kocer TEP-2 RRMS’DE FİNGOLİMOD TEDAVİSİNİN ÜÇ YILLIK İZLEMDE ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİK VERİLERİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
140 Uzman Burcu Yüksel TEP-3 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MULTİPL SKLEROZA YÖNELİK FARKINDALIĞI TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
341 Uzman canan emir TEP-4 MULTİPL SKLEROZ ( MS ) HASTALARINDA PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU, KLİNİK PARAMETRELER VE ÖZÜRLÜLÜĞE ETKİSİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
1014 Asistan Dr ecem karanfil TEP-5 MULTİPL SKLEROZLU BİREYLERLE SAĞLIKLI BİREYLERİN YÜRÜYÜŞ STABİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
727 Asistan Dr EZGİ BAKIRCIOĞLU DUMAN TEP-6 GÖÇMEN VE GÖÇMEN OLMAYAN MULTİPL SKLEROZ HASTALARININ KARŞILAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
530 Asistan Dr Faruk Uğur Doğan TEP-7 YEDİ YIL MULTİPL SKLEROZ TANISI İLE İZLENEN ACTA2 VE FAKTÖR V MUTASYONU OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
991 Öğrenci Feray Güngör TEP-8 MULTİPL SKLEROZLU BİREYLERDE ÜROLOJİK PROBLEMLER YORGUNLUK, ALT EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİ VE FONKSİYONEL KAPASİTE ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
1009 Öğrenci Feray Güngör TEP-9 MULTİPL SKLEROZLU BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ, UYKU KALİTESİ VE KOGNİTİF DURUMUN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
475 Asistan Dr Gökçen Karahan TEP-10 MULTİPL SKLEROZ HASTASINDA FİNGOLİMOD KULLANIMI ALTINDA GELİŞEN TÜBERKÜLOZ MENENJİT OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
20 Dr. Halil İbrahim Bulguroğlu TEP-11 MULTİPL SKLEROZ TANILI HASTADA CORE STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN GÖVDE POZİSYON DUYUSU İLE DENGE ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
594 Yrd.Doç. Mehmet Balal TEP-12 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ OCRELİZUMAB DENEYİMİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
602 Asistan Dr ahmet yusuf ertürk TEP-13 SUPER REFRAKTER STATUS EPİLEPTİKUS'TA İKİ OLGU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
776 Uzman AYLA ÇULHA OKTAR TEP-14 İLK NÖBET: KLİNİK VE ETYOLOJİK NEDENLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
348 Asistan Dr Çağrı Ulukan TEP-15 GEÇİCİ EPİLEPTİK AMNEZİ: SIK ATLANAN VE TEDAVİDEN YARARLANAN BİR TABLO TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
323 Doç. Demet İlhan Algın TEP-16 OLANZAPİN KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ SÜPER REFRAKTOR STATUS EPİLEPTİKUS TEDAVİSİNDE VAGAL SİNİR STİMULASYONU : OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
529 Asistan Dr Faruk Uğur Doğan TEP-17 REKÜRREN NONKONVULZİF STATUS EPİLEPTİKUS 24 YIL TAKİPLİ BİR OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
126 Yrd.Doç. fatma şimşek TEP-18 STATUS EPİLEPTİKUS İLE PREZENTE OLAN PRES SENDROMU: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
598 Uzman LEYLA DAŞ PEKTEZEL TEP-19 İKTAL LAKRİMASYONLU AĞLAMA VE İNVAZİF EEG KAYDI TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
699 Uzman Mine Sezgin TEP-20 ERKEN BAŞLANGIÇLI GEÇ VE GÜÇ TANI KONAN BİR KUF’S HASTALIĞI OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
399 Uzman Nermin Görkem Şirin TEP-21 EPİLEPSİ HASTALARINDA REMİSYON SONRASI ANTİEPİLEPTİK İLAÇ KESİMİ RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
322 Doç. nevin pazarcı TEP-22 VALPROİK ASİT TEDAVİSİ ALTINDA HİPERAMONYEMİK ENSEFALOPATİ GELİŞEN İKİ EPİLEPSİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
828 Asistan Dr NURSU ERDOĞAN TEP-23 TEDAVİYE ÇOK DİRENÇLİ RASMUSSEN ENSEFALİTİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
936 Uzman selda keskin güler TEP-24 EPİLEPSİ HASTALIĞINDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
559 Asistan Dr taylan yavuz bulut TEP-25 EPİLEPSİ TANILI KADINLARDA FOLİK ASİT KULLANIMI TARTIŞMALI POSTER Epilepsi
682 Asistan Dr Alişan Bayrakoğlu TEP-26 ATİPİK KLİNİK PREZENTASYON İLE BAŞVURAN LENFOMA OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
648 Asistan Dr Ayşe Beyza BİLGİN TEP-27 SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI GELİŞEN POLİNÖROPATİ TEDAVİSİNDE IVIG KULLANILAN OLGU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1030 Asistan Dr Ayşe Nur Özdağ Acarlı TEP-28 AKSONAL NÖROPATİ VE NÖROMİYOTONİ OLGULARININ KLİNİK, ELEKTROFİZYOLOJİK VE GENETİK BULGULARI İLE HINT1 MUTASYONU İLİŞKİLİ PERİFERİK HİPEREKSİTABİLİTEYE BAĞLI BALDIR KASLARINDA HİPERTROFİ VE CK YÜKSEKLİĞİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1047 Prof. çağdaş erdoğan TEP-29 TRANSTİRETİN AİLESEL AMİLOİD POLİNÖROPATİ (TTR-FAP) HASTALIĞININ KONYA İLİ VE ÇEVRESİNDE BÖLGESEL DAĞILIMININ İNCELENMESİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
1050 Prof. çağdaş erdoğan TEP-30 TRANSTİRETİN AİLESEL AMİLOİD POLİNÖROPATİSİ (TTR-FAP) VERİTABANI ÇALIŞMASI TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
328 Asistan Dr DOĞAN YILMAZ TEP-31 TİP 5 GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI ( MC ARDLE ) OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
326 Asistan Dr DOĞAN YILMAZ TEP-32 KEDİ TIRMIĞI HASTALIĞI İLİŞKİLİ MİYOZİT OLGUSU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
327 Asistan Dr DOĞAN YILMAZ TEP-33 MELAS SENDROMU OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
377 Uzman EFDAL AKKAYA TEP-34 İNTRAVENÖZ İMMÜNOGLOBULİN TEDAVİSİ VE ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
367 Asistan Dr Eren Toplutaş TEP-35 MONONÖROPATİ MULTİPLEKS: 2 OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
448 Uzman eser buluş TEP-36 NADİR GÖRÜLEN SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ ALT GRUBU: ALT EKSTREMİTE BASKIN SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
831 Asistan Dr Faruk Uğur Doğan TEP-37 POEMS SENDROMU HASTALARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
431 Yrd.Doç. Bengi Ünal TEP-38 ÖĞRENME VE BİR DEPRESYON MODELİ OLAN ZORUNLU YÜZME TESTİNDE HAREKETSİZLİĞİN İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
430 Yrd.Doç. Çağrı Temuçin Ünal TEP-39 ÇOKLU BELLEK SİSTEMLERİNİN HİPOKAMPAL ALT BÖLGELERDEKİ ASTROSİT SAYILARI İLE BAĞLANTISI TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
944 Prof. Hilmi Uysal TEP-40 TAMAMLAYICI FENOMENLER OLARAK HAYALET EL VE HAYALET YÜZ TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
634 Uzman mehmet mühürdaroğlu TEP-41 NEKROTİZAN PANKREATİT SONRASINDA GELİŞEN WERNİKE ENSEFALOPATİSİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
790 Uzman Mustafa Seçkin TEP-42 NÖRODEJENERATİF AFAZİDE ÜNLÜ YÜZLER VE İSİMLER ARASINDAKİ ASOSİASYON BOZUKLUĞUNUN GÖZ İZLEME YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
774 Prof. Türker Şahiner TEP-43 YAŞLILARDA INTERNET ORTAMINDA BİLİŞSEL VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN BİR YILLIK TAKİP SONUÇLARI ; (BEYNEX: COMPUTERIZED COGNITIVE TRAINING) TARTIŞMALI POSTER Davranış Nörolojisi
621 Asistan Dr abdulsamet çam TEP-44 NASU HAKOLA HASTALIĞI : DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ VE YÜRÜME BOZUKLUĞU İLE PREZENTE OLAN BİR OLGU TARTIŞMALI POSTER Demans
254 Prof. Çağatay Öncel TEP-45 PROSOPAGNOZİSİ OLAN ALZHEİMER HASTALARINDA KOGNİTİF TESTLERLE OKSİPİTAL VOLÜMÜN İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Demans
580 Asistan Dr Emel Erdoğdu TEP-46 PARKİNSON HASTALIĞI DEMANSININ BEYİN İŞLEVSEL BAĞLANTISALLIK ÖZELLİKLERİ TARTIŞMALI POSTER Demans
167 Yrd.Doç. Miruna Florentina Ateş TEP-47 ALZHEİMER HASTALIĞI BELİRTEÇLERİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİ TARTIŞMALI POSTER Demans
534 Yrd.Doç. Akçay Övünç ÖZÖN TEP-51 SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZLARINDA KLİNİK, GENETİK VE NÖRODİAGNOSTİK İNCELEME: ÖN RAPOR TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1032 Uzman Asuman Ali TEP-52 İNTRAKRANYAL ARTERİYEL VE VERTEBROBAZİLER DOLİKEKTAZİ BİRLİKTELİĞİ; KLİNİĞİ VE PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİ OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
640 Asistan Dr Ayşe Beyza BİLGİN TEP-53 REKÜRREN İSKEMİK İNME İLE BAŞVURAN VERTEBROBAZİLER DOLİKOEKTAZİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
425 Asistan Dr Can Ulutaş TEP-54 KAROTİS ARTER STENTLEME SONRASI MASİF İNTRAKRANİAL HEMORAJİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
772 Asistan Dr Cansu Tunç TEP-55 GENÇ İSKEMİK İNMEDE HEREDİTER TROMBOFİLİ GENETİK PANELİNİN YERİ? TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
806 Uzman Cemile Haki TEP-56 NÖROLOGLARIN TROMBOLİZE YAKLAŞIMI TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
318 Asistan Dr Cenk Murat Ünverdi TEP-57 AKUT SPASTİSİTE İLE SEYREDEN LENTİKÜLOSTRİAT ARTER İNFARKTI OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
532 Asistan Dr derya ademoğlu TEP-58 AML-3 TANISI OLAN İKİ OLGUDA İNTRAKRANİAL KANAMA TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
479 Uzman DİDEM EROL TEP-59 GENÇ İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA ETİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
161 Yrd.Doç. Dilek Baykal TEP-60 İNMELİ HASTA VE YAKINLARINA VERİLEN EĞİTİMİN GÜNLÜK YAŞAMA ADAPTASYON, ÖZYETERLİLİK, YAŞAM KALİTESİ VE BAKIM VERİCİ YÜKÜ ÜZERİNE ETKİSİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
73 Doç. Dr. Zeynep AYDIN-ÖZEMİR TEP-61 SPONTAN İNTRASEREBRAL KANAMALI OLGULARDAKİ RİSK FAKTÖRLERİNİN HEMATOM HACMİ ÜZERİNE ETKİSİ VE İNTRASEREBRAL HEMORAJİ HACMİ İLE KLİNİK ARASINDAKİ İLİŞKİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
268 Asistan Dr Enise Nur Özlem TEP-62 İSKEMİK İNME HASTALARINDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE İNME ALANLARININ EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
6 Asistan Dr Ahmet Nezih TEP-63 COCKAYNE SYNDROME AS A RARE CAUSE OF HEMİPLEGİA: REVİEW OF THE LİTERATURE ACCOMPANİED BY A CASE REPORT TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
975 Uzman Bengi Gül Türk TEP-64 KÜME BAŞ AĞRISINDA SUBOKSİPİTAL STEROİD ENJEKSİYONU UYGULAMASI TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
93 Uzman BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR TEP-65 SPONTAN İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYONDA SUBDURAL HEMATOM TEDAVİSİ: EPİDURAL KAN YAMASI TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
809 Asistan Dr BÜŞRA DAYAN TEP-66 DÖRT OLGU ÜZERİNDEN REKÜRREN AĞRILI OFTALMOPLEJİK NÖROPATİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
912 Dr. Cem Bölük TEP-67 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİNDE TRİGEMİNAL NEVRALJİ PREVALANSI TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
109 Uzman ceyhun sayman TEP-68 KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI ATAKLARINDA BÜYÜK OCCİPİTAL SİNİR BLOKAJININ ETKİNLİĞİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
98 Uzman Fettah Eren TEP-69 GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISINDA ELEKTROLİT VE VİTAMİN SEVİYESİNİN AĞRI İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
592 Uzman Kübra Mehel Metin TEP-70 PAROXYSMAL HEMİCRANİA OLGUSUNDA NON-İNVASİVE VAGUS SİNİR STİMULATÖRÜ UYGULAMASI TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
68 Uzman Miraç Ayşen Ünsal TEP-71 GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI VE İNFLAMATUVAR KURU GÖZ HASTALIĞI İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
142 Uzman Miraç Ayşen Ünsal TEP-72 OTORİNOLARİNGOLOJİK PATOLOJİLER BAŞ AĞRISINDA ÖNEMLİ Mİ? TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
64 Prof. Muhittin Cenk Akbostancı TEP-73 ÇAY YOKSUNLUK BAŞ AĞRISI VAR MI? TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
1052 Doç. ömer karadaş TEP-74 MİGREN TANILI YAŞLILARDA DİYET KISITLAMASININ ETKİNLİĞİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
63 Prof. Semiha Kurt TEP-75 BAŞAĞRISI VE HELİKOBAKTER PYLORİ TARTIŞMALI POSTER Başağrısı
927 Uzman AHMET ADIGÜZEL TEP-76 PARKİNSON HASTALIĞI FENOTİPLERİNİN DİSKİNEZİ İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
627 Asistan Dr Ayşe Beyza BİLGİN TEP-77 GİARDİA ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİLİ KORE OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1049 Doç. Ayşegül Gündüz TEP-78 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI: 1991-2019 YILLARI ARASINDA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DENEYİMİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
570 Asistan Dr Ayşenur Şahin TEP-79 PANTOTENAT KİNAZ İLE İLİŞKİLİ NÖRODEJENERASYON, HALLERVORDEN-SPATZ SENDROMU: OLGU SERİSİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
635 Asistan Dr BARAN SINIR TEP-80 KALSİYUM KANAL BLOKERİ KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKAN TARDİF DİSKİNEZİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
49 Doç. Bekir Enes Demiryürek TEP-81 ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMATİK OLAYLARININ ESANSİYEL TREMOR GELİŞİMİ İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
683 Doç. Burcu Gökçe Çokal TEP-82 PARKİNSON HASTALIĞINDA NÖROLEPTİK MALİGN BENZERİ SENDROM: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
715 Uzman Burcu Yüksel TEP-83 İDYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN DAMAR SERTLİĞİNE ETKİSİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
904 Asistan Dr CANSU AYDIN TEP-84 SLC2A1 (GLUT 1 ) GEN MUTASYONU SAPTANAN PAROKSİSMAL EGZERSİZ DİSKİNEZİSİ – BİR OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
763 Asistan Dr CANSU AYVACIOĞLU ÇAĞAN TEP-85 VİDEO EŞLİKLİ KLİNİK SUNUMU İLE YENİ VE NADİR BİR HÜCRE YÜZEY ANTİKOR İLİŞKİLİ OTOİMMÜN ENSEFALİT FORMU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
705 Uzman DERYA SELÇUK DEMİRELLİ TEP-86 PARKİNSON HASTALIĞINDA SEMPTOM BAŞLANGIÇ YAŞI İLE POTANSİYEL PREMOTOR KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
394 Asistan Dr Didem Tezen TEP-87 SEREBROTENDİNÖZ KSANTOMATOZİSTE HAREKET BOZUKLUKLARI TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
833 Uzman ASLI YAMAN KULA TEP-88 TRANSVERS MİYELİT KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN BİR MALİGN MELANOM OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Diğer
165 Asistan Dr Atak Karabacak TEP-89 DİABETES MELLİTUSA SEKONDER PONTİN DEMİYELİNOZİS VAKASI TARTIŞMALI POSTER Diğer
255 Asistan Dr Ayşenur Şahin TEP-90 İMMUNKOMPETAN HASTADA SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ASPERGİLLOSİZİ; BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
553 Asistan Dr derya ademoğlu TEP-91 KORONER VE KAROTİS KOMBİNE CERRAHİSİ SONRASI SVO GÖRÜLEN BİR OLGUDA TRAKEOSTOMİ SONRASI GÖRÜLEN TRAKEAL LASERASYON TARTIŞMALI POSTER Diğer
261 Yrd.Doç. fatma şimşek TEP-92 GUİLLAİN BARRE SENDROMU VE TRANSVERS MİYELİT BİRLİKTELİĞİ OLAN NADİR İKİ OLGU VE KLİNİK SEYİRLERİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
824 Yrd.Doç. Ferda İlgen Uslu TEP-93 2000-2017 YILLARI ARASINDA ULUSAL NÖROLOJİ KONGRELERİNDE SUNULAN SÖZEL SUNUMLARIN HASTALIKLARA GÖRE DAĞILIM PATERNLERİ VE YAYINLANMA ORANLARI TARTIŞMALI POSTER Diğer
861 Uzman Murat Yılmaz TEP-94 TEKRARLAYAN SUBARAKNOİD KANAMANIN NEDEN OLDUĞU NADİR GÖRÜLEN SEREBRAL SUPERFİSİAL SİDEROZİS; OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Diğer
237 Uzman Müge Kuzu Kumcu TEP-95 KAKOSMİ İLE TANI ALAN BİR INTRAKRANIAL KİTLE OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Diğer
290 Uzman Nihan Hande Akçakaya TEP-96 DOĞUMSAL BRAKİYAL PLEKSUS HASARLARININ ADLİ TIBBİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
527 Asistan Dr Nihat Mustafayev TEP-97 METRONİDAZOL KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ENSEFALOPATİ SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Diğer
101 Uzman Rahşan Adviye İnan TEP-98 DİRSEKTE ULNAR SİNİR TUZAK NÖROPATİ TEDAVİSİNDE LOKAL İLAÇ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN ELEKTROFİZYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Diğer
15 Asistan Dr seda çakır TEP-99 PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMASI TARTIŞMALI POSTER Diğer
998 Yrd.Doç. esra acıman demirel TEP-100 İLK İNME ATAĞI OLAN OLGULARDA SESSİZ SEREBRAL LEZYONLARIN TRİGLİSERİD/HDL KOLESTREOL ORANI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
148 Asistan Dr Esra Demir TEP-101 SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON VE SANTRAL DİABETES İNSİPİDUS BİRLİKTELİĞİNİN BULUNDUĞU BİR OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
746 Uzman eylem özaydın göksu TEP-102 İNME İLE İÇSEL STİGMATİZASYON VE RUHSAL SAĞLIK İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
741 Uzman eylem özaydın göksu TEP-103 SEMPTOMATİK KAROTİS ARTER HASTALARINDA DWI’DA GÖZLENEN ENFARKT PATERNLERİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
918 Yrd.Doç. Fatma AKKOYUN ARIKAN TEP-104 AKUT İSKEMİK İNMEDE HEMORAJİK TRANSFORMASYONU ÖNGÖREBİLİR MİYİZ? TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
455 Uzman FATMA KARA TEP-105 ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU İLE İLŞKİLİ REVERSİBLE SPLENİAL LEZYON SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
150 Yrd.Doç. fatma şimşek TEP-106 SEREBRAL VENÖZ TROMBOZA EŞLİK EDEN VASKÜLİTLERİN SIKLIĞI VE PROGNOSTİK SEYİRLERİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
558 Asistan Dr gökçe ayhan arslan TEP-120 DİFFÜZ PROLİFERATİF SEREBRAL ANJİYOPATİ: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
233 Yrd.Doç. GÖKHAN ÖZDEMİR TEP-108 İNME İLE PREZENTE OLAN TAKAYASU ARTERİTİ OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
417 Yrd.Doç. GÖKHAN ÖZDEMİR TEP-109 NADİR BİR İNME NEDENİ OLARAK ATRİAL MİKSOMA TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
878 Yrd.Doç. Mecbure Nalbantoğlu TEP-110 BİYOLOJİK MİTRAL KAPAK REPLASMANLI BİR İNME OLGUSUNDA DEV TROMBÜS TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
949 Uzman Mehlika Panpallı Ateş TEP-111 AURALI MİGREN VE GENÇ STROK HASTALARININ TROMBOFİLİ TEST SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
636 Asistan Dr Ece Köse TEP-112 DYKE-DAVİDOFF MASSON SENDROMLU OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Çocuk Nörolojisi
848 Yrd.Doç. tuğba uyar TEP-113 LENNOX-GASTAUT SENDROMLU HASTADA RUFİNAMİD TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ TARTIŞMALI POSTER Çocuk Nörolojisi
738 Uzman Zerrin Karaaslan TEP-114 NMDAR ENSEFALİTİ İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN BİR NÖRONAL SEROİD LİPOFUKSİNOZ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Çocuk Nörolojisi
566 Öğrenci Deniz Yerlikaya TEP-121 50 YAŞ VE ÜZERİ ÖRNEKLEMDE İŞİTSEL OLAYA İLİŞKİN P300 BİLEŞENİ NORMATİF VERİLERİ TARTIŞMALI POSTER EEG
661 Asistan Dr Ezgi Yakupoğlu TEP-122 CJD HEİDENHAİN VARYANTI: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER EEG
481 Asistan Dr Gizem Çifter TEP-123 GUİLLAN BARRE SENDROMUNDA 12. KRANİAL SİNİR TUTULUMU: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
271 Asistan Dr Gizem ÖZTÜRK YILMAZ TEP-124 AKUT İNFLAMATUAR POLİNÖROPATİLİ HASTALARIN TANI ALMA SÜRELERİ, EMG BULGULARI VE İNRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİSİNİN MORBİDİTE İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
416 Asistan Dr Kamil Mammadov TEP-125 AYNI AİLEDE BOTULİSMUS İNTOKSİKASYONUNUN FARKLI KLİNİK PREZANTASYONLARI TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
438 Asistan Dr MERVE AKTAN SÜZGÜN TEP-126 SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ TİP 2 VE TİP 3 HASTALARINDA NUSİNERSEN UYGULAMASI DENEYİMİ TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
554 Hemşire mürşen uraz TEP-127 MİYASTENİA GRAVİS'Lİ HASTALARIN MESTİNON (PİRİDOSTİGMİN BROMİD) KULLANIMI KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARAŞTIRILMASI TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
709 Asistan Dr Okan Sökmen TEP-128 BEHÇET HASTALIĞI VE KRONİK İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİ BİRLİKTELİĞİ BULUNAN BİR OLGU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
21 Asistan Dr Rahmi Tümay Ala TEP-129 AKUT ENSEFALOMYELİT ŞEKLİNDE PREZENTE OLAN X-KROMOZOMU KALITIMLI CHARCOT MARİE TOOTH HASTALIĞI TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
29 Asistan Dr Rahmi Tümay Ala TEP-130 NÖROFİBROMATOZİS VE CHARCOT MARİE TOOTH TAKLİTÇİSİ KRONİK İNFLAMATUAR DEMYELİNİZAN POLİNÖROPATİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
26 Doç. Semra Öztürk Mungan TEP-131 REKÜRREN GUİLLİAN BARRE SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
716 Asistan Dr Şevket Ozan Dörtkol TEP-132 ADALİMUMAB TEDAVİSİ NEDENİYLE GELİŞEN POLİNÖROPATİ: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
979 Uzman Tehran ALiyeva TEP-133 DEKREMENT POZİTİF MOTOR NÖRON OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöromüsküler Hastalıklar
203 Asistan Dr ahmet bugrul TEP-134 NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA: SÜPERİOR VENA KAVA SENDROMU İLE TANI KONULAN BEHÇET TARTIŞMALI POSTER Nöro-Behçet
680 Asistan Dr Doruk Arslan TEP-135 POLİGLANDÜLER OTOİMMÜN SENDROM TİP 1 İLİŞKİLİ AKUT BİLATERAL BALLİZM TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
720 Asistan Dr Ezgi Yakupoğlu TEP-136 PSİKOTİK BELİRTİLER İLE PREZENTE OLAN HUNTİNGTON HASTALIĞI: OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
700 Asistan Dr FİDEL DEMİR TEP-137 PANTOTENAT KİNAZ İLİŞKİLİ NÖRODEJENERASYON TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
895 Asistan Dr Gizem Güllü TEP-138 TİP 1 DİYABETES MELLİTUS TANILI ÇOCUK OLGUDA STİFF- MAN SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
908 Uzman Gözde BARAN TEP-139 SERVİKAL DİSTONİ TEDAVİSİNDE BOTULİNUM TOKSİN TİP A UYGULAMASI VE KLİNİK GÖZLEMLERİMİZ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
812 Asistan Dr ipek keskin TEP-140 PARKİNSON HASTALARINDA NON-MOTOR SEMPTOMLAR VE FLUKTUASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
590 Yrd.Doç. Mehmet Balal TEP-141 OROMANDİBULAR DİSTONİ; DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLER TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
1001 Yrd.Doç. Mustafa Ceylan TEP-142 ESANSİYEL TREMORDA TALAMİK VİM VE POSTERİOR SUBTALAMİK ALAN STİMÜLASYONU: BİR OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
154 Uzman nazan şimşek erdem TEP-143 DÜŞÜK DOZ AMİSÜLPRİD TEDAVİSİNE BAĞLI KRONİK PİSA SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
601 Uzman nesrin atiş TEP-144 SİİRT İLİNDEKİ 4 SEREBROTENDİNÖZ KSANTOMATOZİS OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
888 Asistan Dr ÖZNUR ARSLAN TEP-145 HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMLU HASTALARDA LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ VE KOMORBİDİTELERİN YAŞ VE CİNSİYET İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
48 Dr. Rima Ibadova TEP-146 CASE PRESENTATİON OF RARE DİSEASE, FAHR”S SYNDROME. CAN VİT D3 LEVELS PLAY ROLE ON THE MECHANİSM OF DİSEASE. TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
773 Dr. mithat kasap TEP-147 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA FİNGOLİMOD TEDAVİSİNİN ETKİLİLİĞİ : TÜRKİYE GERÇEK YAŞAM VERİLERİ (REFINE) TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
910 Asistan Dr Muhammed Alperen Bardakçı TEP-148 FİNGOLİMOD KESİLMESİNE BAĞLI OLUŞAN REBOUNDDA BİZİ NELER BEKLİYOR TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
234 Yrd.Doç. Murat Alpua TEP-149 EPİLEPTİK NÖBETLE PREZENTE OLAN HEREDİTER SFEROSİTOZ VE MULTİPLE SKLEROZ BİRLİKTELİĞİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
170 Uzman NURHAN KAYA TUTAR TEP-150 MR’ DA HİPERİNTENS LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA ZORLUKLAR , NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİNDE GÖRÜLEN HER T2 HİPERİNTENS LEZYON MS MİDİR? TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
818 Asistan Dr Rıdvan Muhammed Adın TEP-151 PROGRESİF SEYİRLİ MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONEL PERFORMANSI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
857 Doç. Sibel Gazioğlu TEP-152 ELDE İKİCİ VE DÖRDÜNCÜ PARMAK ORANLARININ (2P:4P) MULTİPLE SKLEROZ İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
546 Asistan Dr Zehra Cemre Karakayalı TEP-153 YENİ TANI ALAN MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Multipl Skleroz
797 Uzman ASLI YAMAN KULA TEP-154 NÖROLOJİK HASTALIKLARDA RİTUXİMAB TEDAVİSİ : 5 OLGU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
939 Asistan Dr ayşe gürbüz yeniçeri TEP-155 BİR İLERİ YAŞ NÖROMYELİTİS OPTİKA OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
464 Asistan Dr Ayşe Nur Özdağ Acarlı TEP-156 KRONİK İNFLAMATUVAR DEMİYELİNİZAN POLİNÖROPATİDE PERİFERİK MİYELİN ANTİJENLERİNE KARŞI OTOANTİKOR VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI: PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ VE KRANYAL SİNİR HİPERTROFİSİ OLAN ANTİ-NÖROFASİN 155 VAKASININ UZUN DÖNEM TAKİP BULGULARI TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
955 Asistan Dr DİLEK MUTLU TEP-157 NMDA ENSEFALİTİNDE 2. BASAMAK TEDAVİDE YENİ ALTERNATİF : BORTEZOMİB – HACETTEPE DENEYİMİ TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
963 Asistan Dr DİLEK MUTLU TEP-158 NÖROSİFİLİZ : HACETTEPE’DEN 3 OLGU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
324 Uzman MEHMET YASİR PEKTEZEL TEP-159 KANSER İLİŞKİLİ İSKEMİK İNME HASTALARINDA MEKANİK EMBOLEKTOMİNİN YERİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1053 Uzman murat gürsoy TEP-160 KAROTİS ARTER STENTLERİNİN ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARI TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
988 Uzman Neslihan Eşkut TEP-161 SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ TANISI İLE İZLEDİĞİMİZ HASTALARIMIZIN KLİNİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
882 Uzman NURHAN KAYA TUTAR TEP-162 PRİMER MERKEZİ SİNİR SİTEMİ VASKÜLİTİ TANISINA YÖNELİK SÜREÇLER; OLGU VE LİTERATÜR TARTIŞMASI TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
547 Asistan Dr Okan Sökmen TEP-163 HEMOGLOBİN DÜZEYİ 4,1 G/DL OLAN AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTADA IV TPA DENEYİMİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
695 Doç. Pelin Doğan Ak TEP-164 GENÇ HASTADA İSKEMİK SVO İLE PREZENTE SOL ATRİYAL MİKSOMA TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
681 Doç. Pelin Doğan Ak TEP-165 OLGU SUNUMU: IV TPA UYGULAMASI ÖNCESİ ORAL VİTAMİN K ANTAGONİSTLERİNİN ETKİLERİNİN PROTROMBİN KOMPLEKS KONSANTRASYONU İLE ANTAGONİZE EDİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1019 Uzman RAMAZAN AKPINAR TEP-166 AKUT İSKEMİK İNMEDE İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ;2007-2018 YILLARI ARASINDA TEDAVİ ALAN OLGULARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
616 Asistan Dr ronay bozyel TEP-167 KAROTİS LÜMEN İCİ SERBEST TROMBÜS OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
884 Asistan Dr SERDAR BARAKLI TEP-168 AKUT İSKEMİK İNME ŞİDDETİNİN BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ VE ALKALEN FOSFATAZ İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
817 Asistan Dr Şevket Ozan Dörtkol TEP-169 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNDE TROMBEKTOMİ YAPILMIŞ İSKEMİK İNME OLGULARININ KLİNİK VE PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
597 Asistan Dr Taha Aslan TEP-170 NOAK TEDAVİSİ ALTINDA TEKRARLAYAN İNMELER TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
978 Yrd.Doç. Ayşe İlksen TEP-171 IGG4 İLİŞKİLİ OKÜLER VE ORBİTAL İNFLAMASYON TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
996 Asistan Dr CANSU AYDIN TEP-172 BENİGN EPİZODİK UNİLATERAL MİDRİYAZİSİN EŞLİK ETTİĞİ MİGREN OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
641 Uzman Elif SÖYLEMEZ TEP-173 ATİPİK GÖRME KAYBI ETYOLOJİSİNDE GÖZDEN KAÇAN NADİR BİR TANI OLARAK BARTONELLA ENFEKSİYONU TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
792 Asistan Dr esra erdil TEP-174 TEDAVİSİ ZOR NADİR BİR OLGU: SOL ORBİTAL APEKS SENDROMU BULGULARI İLE BAŞVURAN RİNOSEREBRAL MUKORMİKOZ TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
630 Uzman mehmet mühürdaroğlu TEP-175 KODEİN KULLANIMI SONRASINDA GELİŞEN TONİK PUPİL VAKASI TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
18 Uzman nimet uçaroğlu can TEP-176 HİPOFİZ MAKROADENOMUNA BAĞLI GELİŞMİŞ ATİPİK GÖRME ALANI OLAN BİR OLGU TARTIŞMALI POSTER Nörooftalmoloji
419 Asistan Dr EMİNE MEŞE TEP-48 NÖROAKANTOSİTOZ TANISI ALAN İKİ OLGU TARTIŞMALI POSTER Yürüme ve Denge Bozuklukları
578 Asistan Dr doğa coşkun TEP-177 MRG İLE TOKSİK LÖKOENSEFALOPATİ TANISI KONULAN OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
461 Asistan Dr Gürsan Güneş Uygun TEP-49 SEREBELLAR ATAKSİ NÖROPATİ VESTİBULER AREFLEKSİ SENDROMU (CANVAS) TARTIŞMALI POSTER Yürüme ve Denge Bozuklukları
689 Öğrenci Merve Tab TEP-178 THE EFFECT OF BRAİN ATROPHY ON POST-OPERATİVE DBS LEAD MİGRATİON: ELECTRODE DİSPLACEMENT AND PROXİMAL LEAD BOWİNG TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
880 Asistan Dr SERDAR BARAKLI TEP-50 HASHIMOTO ENSEFALOPATİSİ İLE KARIŞAN HSV 1 ENSEFALİTİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Diğer
942 Asistan Dr NESLİHAN EŞGÜL TEP-179 MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP 3 OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nöroradyoloji
108 Uzman ceyhun sayman TEP-115 HUZURSUZ BACAK SENDROMU SİDDETİ İLE DEPRESYON VE UYKU KALİTESİ ARASNDAKİİLE İLİŞKİ TARTIŞMALI POSTER Uyku Bozuklukları
372 Asistan Dr TURAL TALIBOV TEP-180 ATİPİK İYİ GİDİŞLİ SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT VE SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS BİRLİKTELİĞİ: KO-İNSİDANS MI? ETKİLEŞİM Mİ? TARTIŞMALI POSTER Diğer
66 Doç. YEŞİM GÜZEY ARAS TEP-181 TEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN ERİŞKİN YAŞ PARSİYEL OTC EKSİKLİĞİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Diğer
556 Öğrenci Deniz Yerlikaya TEP-116 AĞIR OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA ALTI AYLIK CPAP TEDAVİSİ AZALMIŞ ALFA GÜCÜ ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? TARTIŞMALI POSTER Uyku Bozuklukları
827 Yrd.Doç. tuğba uyar TEP-182 AKUT İSKEMİK İNMELİ 80 YAŞ ÜZERİ HASTALARDA İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ VE ETKİNLİĞİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
669 Uzman duygu kurt gök TEP-117 ACTH BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ CUSHİNG SENDROMU HASTALARINDA HİPERKORTİZOLEMİNİN UYKU EEG DALGALARININ FREKANS VE GENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ: SPEKTRAL ANALİZ ÇALIŞMASI TARTIŞMALI POSTER Uyku Bozuklukları
1034 Yrd.Doç. tuğba uyar TEP-183 PERCHERON ARTERİ ENFARKTINA BAĞLI GELİŞEN ANİ BİLİNÇ KAYBI: VAKA ÖRNEĞİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
183 Uzman Fettah Eren TEP-118 HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMUNDA DUYUSAL SİNİR İLETİLERİ VE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Uyku Bozuklukları
159 Yrd.Doç. Figen Yavlal TEP-119 DİYABETLİ KADIN HASTALARDA DİYABETİK POLİNÖROPATİ VE KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN DİYABET SÜRESİ İLE İLİŞKİSİ TARTIŞMALI POSTER Uyku Bozuklukları
577 Uzman ÜLGEN YALAZ TEKAN TEP-184 BAŞLANGIÇ ZAMANI BİLİNMEYEN İNMEDE IV TPA UYGULAMASI: OLGU SERİSİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
1013 Uzman ÜLGEN YALAZ TEKAN TEP-185 AKUT İSKEMİK İNME OLGULARINDA TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULAMAMA SEBEPLERİ: KLİNİK DENEYİMİMİZ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
588 Uzman Mehmet Demir TEP-185 OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA SEMPATİK DERİ YANITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Uyku Bozuklukları
496 Asistan Dr Ümit Satılmış TEP-186 AKUT İSKEMİK İNME HASTALARINDA HİPERAKUT DÖNEM AMBULATUAR KAN BASINCI DEĞERLERİNİN KISA DÖNEM PROGNOZA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
974 Prof. Vildan Ayşe YAYLA TEP-187 İNME MERKEZİ OLARAK AKUT İSKEMİK İNMEDE ENDOVASKÜLER TEDAVİ DENEYİMİMİZ TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
535 Asistan Dr Vugar CAFER TEP-188 EPİLEPTİK NÖBET İLE BAŞLAYAN SEREBROVASKULER OLAY TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
152 Uzman Yasemin Dinç TEP-189 SERERBAL VENÖZ TROMBOZDA JUXTRAKORTİKAL HEMOROJİ, KAJU SİGN TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
402 Dr. Zeynep Özözen Ayas TEP-190 SPONTAN İNTRAKRANİAL HEMORAJİDE DEKOMPRESİF KRANİEKTOMİ CERRAHİSİ:HANGİ HASTALARDA ?, NE ZAMAN ? TARTIŞMALI POSTER Beyin Damar Hastalıkları
911 Asistan Dr Hüseyin Nezih Özdemir TEP-191 ÜÇÜNCÜ BASAMAK NÖROLOJİ YOĞUNBAKIM ÜNİTESİNDE İZLENEN MYASTENİK KRİZ OLGULARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN PROGNOZA ETKİSİ TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
120 Doç. Mehmet Uğur Çevik TEP-192 DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE NİSAN 2010-MAYIS 2018 TARİHLERİ ARASINDAKİ BEYİN ÖLÜMÜ VAKALARININ RETROSPEKTİF ÇALIŞMASI TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
432 Asistan Dr özgün köksal TEP-193 YOĞUN BAKIMDA MENİNGOENSEFALİT TANISI İLE İZLENEN OLGULARDA PROGNOZA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ [DÜZENLE] TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
609 Asistan Dr vusal najafaliyev TEP-194 MENENJİT TANISIYLA UZUNSÜRELİ HASTANE YATIŞI OLAN VE KRİTİK HASTALIK NÖROMİYOPATİSİ GELİŞEN OLGU TARTIŞMALI POSTER Nörolojik Yoğun Bakım
1003 Asistan Dr DURUL ÜSTÜN TEP-195 NADİR GÖRÜLEN BİR GUİLLAİN BARRE SENDROMU VARYANTI OLARAK FARENGEAL-SERVİKAL-BRAKİYAL FORM TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
650 Yrd.Doç. Ferda İlgen Uslu TEP-196 NÖRO-İMMÜNOLOJİK HASTALIKLARDA TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE 5 YIL-60 HASTA TAKİP SONUÇLARI TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
355 Asistan Dr NESLİŞAH YILDIRIM TEP-197 BİLATERAL BAZAL GANGLİON TUTULUŞU: LENTİFORM FORK SİGN , GÖRME KAYBI VE PARKİNSONİZM BULGULARI OLAN GENÇ YAŞ HASTA OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
76 Uzman Nezir Özgün TEP-198 LEVETİRASETAM VE IVIG ETKİLEŞİMİ: BİR OLGU DENEYİMİ TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
886 Asistan Dr ÖNDER KEMAL SOYLU TEP-199 BUZDAĞI FENOMENİ : PSİKİYATRİK ŞİKAYETLE PREZENTE OLAN OTOİMMÜN ENSEFALİT OLGULARI İKİ OLGU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
690 Doç. Pelin Doğan Ak TEP-200 ANTI-NMDA ENSEFALİTİ OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
822 Asistan Dr Rashad ISMAYILOV TEP-201 NÖROLOJİK TUTULUMLA SEYREDEN PERİYODİK ATEŞ SENDROMU TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
450 Asistan Dr Sahib Rovshanov TEP-202 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ OTOİMMÜN ENSEFALİT DENEYİMİ TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
859 Prof. Temel Tombul TEP-203 SİSTEMİK SKLEROZLU BİR OLGUDA LONGİTUDİNAL EKSTENSİF TRANSVERS MİYELİT TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
538 Asistan Dr tuğçe kızılay TEP-204 ACİLE STROK TAKLİTÇİSİ OLARAK GELEN YENİ TANI HIV POZİTİF PML OLGUSU IŞIĞINDA LİTERATÜR DERLEMESİ : PML TANI KRİTERLERİ, PML-IRIS AYIRICI TANISI VE TEDAVİDE STEROİDLERİN YERİ TARTIŞMALI POSTER Nöroimmünoloji
875 Uzman Ş.NEŞE ERDOĞAN TEP-205 ESANSİYEL TREMORLU GENÇ HASTALARDA ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
533 Doç. YEŞİM GÜZEY ARAS TEP-206 İDYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA YENİ BİR BİYOBELİRTEÇ OLAN CRP/ALBÜMİN ORANI (CAO) KULLANILABİLİR Mİ? TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
520 Uzman YILDIZHAN SENGUL TEP-207 ESANSİYEL TREMOR HASTALARINDA HİPOSMİ VE BAZAL GANGLİA İLİŞKİSİNİN DİFFÜZYON TENSOR GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA TARTIŞMALI POSTER Hareket Bozuklukları
358 Asistan Dr Çağrı Ulukan TEP-208 TÜM EKZOM DİZİLEME İLE SPATA5 GENİNDE HOMOZİGOT VARYANT SAPTANAN JENERALİZE EPİLEPSİ OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik
361 Asistan Dr Faruk Uğur Doğan TEP-209 BİR 17Q21.31 MİKRODUPLİKASYON SENDROMU OLGUSU TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik
603 Uzman melike mutlu TEP-210 HEREDİTER PÜR SEREBELLAR ATAKSİ TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik
674 Uzman Şahinde Fazilet HIZ TEP-211 TÜM EKZOM DİZİLEME ANALİZİ İLE TANI ALAN OTOZOMAL RESESİF TİP 8 SPİNOSEREBELLAR ATAKSİ OLGU SUNUMU TARTIŞMALI POSTER Nörogenetik